Piektdiena, 09.06.2023
Ligita, Gita

Aprīlis

25.04.2013
Vēl tas mirklis ir ceļā...
 
Nāc sadziedāt un izkrāso šo dienu,
Nāc sadziedāt, lai vārdi silda mūs.
Nāc sadziedāt, šeit visi ir par vienu,
Ja vajadzēs, tad viens par visiem būs!

(G.Račs)

    Ar šiem G.Rača vārdiem 24. aprīļa vakarā Vērgales kultūras nama vadītāja Velga  iesāka koncertu „Vēl tas mirklis ir ceļā...”, kuru varēja arī nosaukt par pirmsskates koncertu, lai iegūtu ceļazīmi uz Dziesmu svētkiem Rīgā.
    Uzrunājot klātesošos Velga nedaudz atskatījās uz koru vēsturi Vērgalē, jo mēs vēl visi ļoti labi atceramies mūsu pašu – Vērgales jaukto kori E.Ķepīša vadībā, kas arī piedalījās Dziesmu svētkos Rīgā 1990. un 1994.gadā. Vērgales kultūras nama foajē bija iespēja aplūkot izstādi, kur bija izliktas fotogrāfijas, kas atsauca atmiņā dažādus, ar kora dzīvi saistītus notikumus. Paldies par atnestajām bildēm A.Gravam, Ē.Gausmanim un muzeja vadītājai M.Sīpolai. Izstādi papildināja Vērgales kora bijušie tērpi.
     Bija jauki redzēt Priekules sieviešu kora rindās bijušo Liepājas rajona kultūras nodaļas vadītāju Ilgu Skābardi, kurai tika dots vārds nelielai uzrunai pirms koncerta. Un tad arī skatītāji tika iepazīstināti ar koncerta dalībniekiem. Šoreiz piedāvājums bija lielāks nekā bija rakstīts uz afišām. Pie mums bija ieradušies – Priekules sieviešu koris – diriģente Gunta Vite, Priekules senioru ansamblis „Zilais lakatiņš” – vadītāja Skaidra Klāsiņa, Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra sieviešu koris „Aija” – diriģente Gunta Vite, vokālā pedagoģe Līga Jekševica un Liepājas jauktais koris „Lauma” – vadītāja Mirdza Paipare. Vispirms katrs kolektīvs nodziedāja 3 dziesmas. Pirms Priekules senioru ansambļa uzstāšanās kopīgi suminājām tā vienīgo dalībnieku – vīrieti ar apsveikuma dziesmu, kuram tieši šajā dienā bija 80 gadu jubileja. Aizkustinošs bija diriģentes G.Vites atmiņu stāsts par mūsu diriģentu E.Ķepīti, bet apvienotais Priekules sieviešu koris un Liepājas koris „Aija” veltīja divas dziesmas viņa piemiņai. Koncertu lieliski papildināja atmiņu stāstījumi par redzēto un piedzīvoto Dziesmu svētkos, kas daudzkārt izraisīja patiesus smieklus.
     Koncerta noslēgumā uzstājās visi trīs kori, dziedot priekulnieka Ērika Ešenvalda „Dvēseles dziesmu”, kuru iesāka skanīgais Līgas Jekševicas dziedājums kopā ar solistu no kora „ Lauma”. Pacilājoši un saviļņojoši izskanēja vārdi:
„Mirdz mana dziesma
Lūdz mana dziesma
Mīl mana dziesma
LATVIJĀ!”
    Koncerta noslēgumā koru vadītājām tika dāvāti ziedi, I.Skābardei Pāvilostas novada kalendāru, bet koristiem dāvāja „Muižkalniņu” torti, kuras noformējums liecināja, ka tā domāta dziedātājiem. Tā garšoja lieliski kopā ar tēju, limonādi un A.Sprudzānes un B.Dimantes pavasara spēka dzērieniem – bērzu sulām.
     Mājupceļā novēlējām dziedātājiem skanīgas balsis svētdien – lielajā koru skatē Liepājā! Lai labi skan dziesmas!

Vita Braže un Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane

P.S. Lai notiktu šāda veida koncerti ir ļoti nepieciešamas klavieres, to apliecināja arī I.Skābarde. Šoreiz izlīdzējāmies ar skolas elektriskajām – paldies sk.Kalējai!
« Atpakaļ