Otrdiena, 18.06.2024
Madis, Alberts

Aprīlis

16.04.2013
Ielikt savā darbā vislabāko

   Sestdien, 6.aprīlī, Pāvilostas mūzikas skolā notika pedagoģes Daces Bērznieces divdesmit darba gadu jubilejas sarīkojums. Emocionāls, gaišs, vijoļu skaņām piestrāvots laika mirklis, kas klātesošajiem Daces kolēģiem, bijušajiem un esošajiem audzēkņiem, radiem un draugiem vēl ilgi paliks atmiņā.
    Pēc Liepājas mūzikas vidusskolas absolvēšanas Dace atnāca strādāt par vijoļspēles pedagoģi uz Pāvilostas Mūzikas skolu. Satika te dzīves draugu Uldi, nodibināja ģimeni un palika. Pāvilosta un Mūzikas skolas audzēkņi var būt gandarīti, ka mums ir tāda skolotāja, kas nebaidās savus audzēkņus vest uz konkursiem, kuros gūti panākumi. Viņa pratusi skolas audzēkņus ieinteresēt un dibinājusi tautas mūzikas ansambli „ Jūrmaliņa”, kas savu varēšanu jau pierādījis Latvijas mēroga konkursos un ar savu muzicēšanu kuplina pasākumus Pāvilostā.
     Nav saskaitīti visi audzēkņi, kuri 20 skolotājas Daces darba gados mēģinājuši apgūt vijoles spēli. Daudzi no tiem palikuši, kā saka, pusmastā, bet diplomus kā vijolnieki saņēmuši 19 audzēkņi. Trīs no tiem - Guna Rudzīte, Liene Volenberga un Kaija Zīvere turpināja mācības mūzikas vidusskolās, par ko skolotājai īpašs gandarījums.
    Aizkustinošs bija ikviens no skolotājas audzēkņu sagatavotajiem priekšnesumiem - gan pašas jaunākās vijolnieces Gabriēlas Vagotiņas- Vagules, gan 2.klases skolnieces Alises Aleksandras Griškēvičas, gan Lindas Ansones, Aivijas Dimas, Terēzes Cābeles, Līgas Ķikutes priekšnesumi, taču vislielāko apbrīnu un prieku pasākuma dalībniekiem sagādāja trīs braši puiši – Mārtiņš Vērnieks, Kārlis Šēns un Matīss Eihvalds, kuri arī apguvuši vijoļspēli pie skolotājas Daces Bērznieces un vijoles atkal rokā paņēmuši pēc daudziem gadiem. Pasākumā muzicēja arī skolotājas pirmā audzēkne Guna Vagotiņa- Vagule (dz.Rudzīte).
    „Ko tu ieliksi savā dienas darbā, to tu ieliec dzīvē. Ieliec savā darbā katru dienu vislabāko, ko tu vari dot, un vislabākais nāks atpakaļ tev kā atalgojums. Šis ir vienīgais ceļš, kas ved uz pilnību un pie panākumiem”, tā domā un tā strādā pedagoģe Dace Bērzniece, kuru ar pavasarīgiem ziediem un pateicības vārdiem sveica visi klātesošie sarīkojuma dalībnieki.
MARITA HORNA

« Atpakaļ