Pirmdiena, 27.03.2023
Tālrīts, Gustavs, Gusts

Februāris

06.04.2012

 

Esi sveicināta Bristole!
 
       Pāvilostas vidusskolas skolēni un skolotāji aktīvi realizē Valsts Izglītības attīstības aģentūras atbalstīto projektu Comenius programmā, kas kopumā ilgst 2 gadus.
     Projekta ietvaros pastāv vēl vairākas iespējas startēt uz finansējuma piešķiršanu dažādās aktivitātēs: pedagoģiskā personāla profesionālā pilnveide, skolēnu individuālās mobilitātes uz sadarbības valstīm, u.c. Sīkāk skatīt www.viaa.gov.lv
     Izmantoju iespēju un rakstīju projektu konkursam uz profesionālās pilnveides kursiem, lai veicinātu angļu valodas apguvi un pilnvērtīgāk vadītu Comenius projektu. Manu projekta pieteikumu apstiprināja, piešķīra finansējumu un tā visu janvāra mēnesi pavadīju Anglijā un mācījos Bristoles valodu skolā. Jā, tiešām, skolā – no 9.00 līdz 16.00 notika mācību stundas, pēc tam papildus darbs bibliotēkā vai individuālas konsultācijas pie pasniedzējiem. Klasē bijām 12 studenti no Brazīlijas, D-Korejas, Itālijas, Spānijas, Vācijas, Šveices. Pasniedzēju darbs bija ļoti atraktīvs, valodas apguvē tika izmantotas interaktīvās mācību metodes. Katrs students varēja baudīt iejūtību un uzmanību no skolas personāla puses. Jā, patīkami bija justies kā skolēnam skolā – ar pārbaudes testiem katru piektdienu! Pēc tam filmu pēcpusdiena. Sajūtas labas!
     Es izvēlējos dzīvot angļu ģimenē, kas man deva iespēju dziļāk iepazīt britu sadzīvi un nereti pašai pie sevis klusībā pasmaidīt par viņu „otrādo” dzīvesveidu un dīvainībām (ne tikai satiksmes kustības ziņā).
     Katru sestdienu devos skolas organizētajās ekskursijās uz Bātu, Kembridžu un Vindzoras pili. Svētdienās – apguvu Bristoles ievērojamākās apskates vietas, apmeklēju teātri, muzeju un, protams, atlicināju laiku arī „šopingam”. Vakarā gatavošanās pirmdienas nodarbībām: mājas darbi, lasāmie teksti, jaunie vārdiņi, utt.
    Bristole – liela pilsēta, bet droša. Es jau no pirmajām dienām „saķēru angļu mieru” un pat spēju to pārvest mājās uz diviem mēnešiem. Tagad gan tas lēnām pagaist, bet iegūtā pieredze un zināšanas tikai ver vaļā jaunus apvāršņus un sniedz pārsteidzošas atklāsmes. Pašlaik intensīvi turpinu mācības angļu valodas kursos un e-vidē, praktizēju sarakstē ar Comenius projekta sadarbības partneriem, kā arī tikšanās reizēs klātienē.
     Par iegūto pieredzi un iespējām esmu informējusi Pāvilostas vidusskolas skolotājus un skolēnus, Pāvilostas novada izglītības darbiniekus un iestāžu vadītājus. Ceru, ka šādu iespēju izmantos arī pārējās novada izglītības iestādes un kāds no Pāvilostas skolēniem saņems drosmi un pieteiksies skolēnu individuālai mobilitātei kādā no projekta dalībvalstīm.
     Paldies ES, VIAA, Pāvilostas vidusskolas kolektīvam par atbalstu un sapratni!
 
Inta Vīgante,
Comenius projekta koordinatore Pāvilostas vidusskolā
 
 
sertifikāta saņemšana
 
studentu grupa
 
ar pasniedzēju Celia
« Atpakaļ