Pirmdiena, 27.06.2022
Malvīne, Malvis

Septembris

10.11.2011
Dzejas dienas Vērgales pamatskolā
 
      15.septembrī Vērgales pamatskolāskolēni pulcējās uz Dzejas dienu pasākumu. Šoreiz pasākums bija veltīts dzejniekam Uldim Auseklim, kuram šogad aprit 70 gadu.
      Dzejnieks un grāmatu izdevējs Uldis Auseklis ir viens no populārākajiem bērnu grāmatu autoriem Latvijā. Daudzus šī dzejnieka dzejoļus dziesmām izmantojis komponists Uldis Fridrihsons. Katra klase no sestās līdz devītajai, skolotājas Maritas Kalējas vadībā, bija iemācījušies pa dziesmai ar U.Ausekļa dzeju. Jāpiebilst, ka dziesmu sagatavošanai laika bijis pavisam maz, taču rezultāts bija lielisks. Mazāko klašu skolēni runāja dzeju individuāli vai kopā ar klases audzinātājām. Skolotāja Iveta Vanaga katrai klasei uzdeva jautājumus par U.Ausekļa daiļradi, pareizas atbildes gadījumā skolēni varēja nopelnīt riekstus. Jaunāko klašu skolēniem tika dots uzdevums – izlasot U.Ausekļa dzejoli, jāuzzīmē vai jāizveido no plastilīna dzejoļa varoņi. Vecākajām klasēm uzdevums bija sarežģītāks:
: gleznot bez otas, pieskarties nepieskaroties, izstāstīt vārdos to, kam vārdu nemaz nav. ...
Tas ir, izveidot savu - tieši Savu Dzejas avīzi. Laiks - līdz nākošajam rītam. Atļauts dzejot, zīmēt, griezt un līmēt, taču katras klases avīzītē jāparādās katra skolēna individuālajam darbam, jo dzejošana tomēr, pirmkārt un galvenokārt, ir tikšanās un saruna pašam ar sevi.
 Notikumi nākošajā rītā iepriecina. Jaunāko klašu skolēni dodas cits pie cita ciemos - klausās dzejas lasījumos un vēro, kā dzejolis pārtapis zīmējumos un plastilīna tēlos. Īpaši izceļas 1.klases veidotais ceļotājs runcis Francis - mugursoma gandrīz lielāka par pašu un velosipēds pārtapis motociklā, kura foto droši varētu likt jebkurā stila žurnālā. Interesantu risinājumu izvēlējušies ceturtklasnieki - viņiem pieticis pacietības no daudz, daudz sīkiem stiebriem izveidot pat siena kaudzi. Tāda īsta Latvijas ainava jūlijā. Un tā vien gribas U.Ausekļa dzejoli turpināt.
       Vecāko klašu Dzejas avīzes cita no citas atšķiras. Sestās klases skolēni to veidojuši
Tematisku - par mežu. Katram savas dzejas rindas - formas ziņā atgādina tautas dziesmas, tomēr saturs liecina par mūsdienīgumu. Piemēram, A. Zikmane raksta:
   „Kad es biju maza meita,
     Gāju mežā dziedādama.
     Nu es esmu izaugusi,
     Eju mežā raudādama.”
      7.klases meitenes savu avīzi veidojuša ļoti runcisku. Jau pa gabalu pretī veras runča Franča portrets. Teksti par Franci, pārdomas par dzeju. Mīļi.
      8.klases avīze skatu piesaista pirmkārt jau ar noformējumu - spilgtām rudens lapām. No dzejošanas atturēties nav spējusi arī skolotāja D. Magone, un viņai tas izdevies visnotaļ pārliecinoši. Malači 8.!
Pārsteidz arī piektklasnieki. Vēl piektdienas rītā ir skaidrs - nekā nav un nebūs... Tomēr klases audzinātāja I. Meļķe, izdzirdējusi par uzdevumu (ceturtdienās viņa strādā Pāvilostā), mierā neliekas. Un ļoti īsā - neticami īsā - laikā top avīze.
9.klases audzēkņu veikums visnopietnākais.
       Šo apskatu gribu beigt ar rindām no Ances Auces Ķeres dzejoļa: ”Jauns rīts košumā slēpjas, jauna diena miglā tīta, jauna dzīve pamalē slēpjas, jauns brīnums zvaigznēs mirdz.”
       Uz tikšanos citugad! Mēs katrs reizi pa reizītei varam gleznot bez otas, pieskarties nepieskaroties un palaist pasaulē vārdus, tik dažādus, bet nepieradinātus, ka mirklis apstājas. Un tu aizdomājies.
 Vita Braže un Vērgales pamatskolas skolotāja Iveta Vanaga
 
 
1.klases skolēni ar audzinātāju. Foto Vita Braže
 
9.klase izpilda dziesmu ar U.Ausekļa vārdiem. Foto Vita Braže
« Atpakaļ