Piektdiena, 28.01.2022
Spodris, Kārlis

Novembris

23.11.2011

„Ar Latviju sirdī!”

       17.novembra vakarā Vērgales kultūras nams atkal bija ļaužu pilns, lai mēs visi būtu kopā sarīkojumā „Ar Latviju sirdī”.
      Ar dzeju un dziesmām, ar sirsnīgiem vārdiem un ziediem, aizdegtām svecītēm un lāpām, ar sarkanbaltsarkaniem karogiem un svētku lentītēm, ar mīlestību sirdī atzīmējām Latvijas 93.dzimšanas dienu. Svētki uzrunā un liek ieskatīties sevī, jo Latvija esam mēs un tie ir mūsu sapņi, cerības un darbs. Un labi padarītu darbu novērtē līdzcilvēki un sabiedrība. Vērgales Goda grāmatā 2011.gadā atkal daudz jaunu ierakstu. Un tie ir – Gada novadnieks – Gunta KLEINŠMITE, Gada sportists – Evija BRIKMANE un Gada jaunietis – Marta ANIŅA. Pateicības – Ivita MEĻĶE, Aivars SPRUDZĀNS, Sarmīte VĒRNIECE, Inese POMERANCE, Aīda ELVIŅA, Dmitrijs KISS, Ingūna KOPŠTĀLE, Vizma ALSEIKA, Rasma VĒRNIECE, Vija PIRKTIŅA, Dace GRIČELE, Jānis LIMBERGS un biedrība „ZIEMUPĪTE”. Sakoptāko sētu īpašnieki – viesu māja „Līdumnieki”, Zaiga un Edvīns GAUSMAŅI, kempings „KALĒJI”, viesu māja „LENKAS”, kempings „LAIKAS”, Raitis BRĒDIĶIS, CIELAVU ģimene, BETHERU ģimene, Melita PĒRKONA, Tālivaldis ANIŅŠ, viesu māja „KAIJAS” un PII „KASTANĪTIS”.
    Pateicoties sponsoriem – „Vērgale -1” un personīgi Normundam Ozolam, SIA „DRAGRO” un personīgi Hauke Timsenam, aktrisei Aīdai Ozoliņai bija iespēja baudīt svētku koncertu. Šoreiz svētku koncerts lika justies savādāk kā citās reizēs. Dziedātājs Andris Skuja dziedāja daudzas skaistas un pazīstamas dziesmas, kurām līdzi dziedāja skatītāji. Īpaši mākslinieku iepriecināja priekšā sēdošo bērnu „koris” , kas dziedāja līdzi visas zināmās dziesmas. Viesu grāmatā A.Skuja atstāja šādas rindas „Ļoti jauka un atvērta publika!”
    Paldies visiem, kuri palīdzēja svētku sagatavošanā un norisē – par noformējumu Ilzei Spīrei un Vitai Bražei, Vērgales pamatskolas skolēniem un skolotājām Maritai Kalējai, Ivetai Vanagai un Gunai Laumanei. Kultūras nama vadītāja saka paldies Vērgales pamatskolas absolventiem, kas pirms 25 gadiem beiguši skolu un svētku vakarā sapulcējās, lai pavadītu kopā vakaru ar savu audzinātāju!
    Svētki pagājuši. Dzīve turpinās ierastajā ritmā, taču vajadzētu biežāk atgādināt sev, cik dārgi esam maksājuši par savu brīvību. Pavisam jauni zēni 1919.gada novembrī nosargāja tikko dzimušo Latvijas valsti, kuras vārdu pasaule vēl pat nezināja. Mēs šodien ļoti daudz prasām atbildību no citiem, bet kāds ir mūsu devums un atbildība Latvijai? Vai mēs spējam novērtēt to, ko esam ieguvuši? Domāsim tikai labas domas, darīsim tikai labus darbus – mēs – latvieši Latvijā!

« Atpakaļ