Pirmdiena, 27.06.2022
Malvīne, Malvis

Novembris

19.11.2011

 

Latvijas valsts svētkos

      Latvijas valsts svētku priekšvakarā, 17. novembrī, daudzi pāvilostnieki pulcējās Pāvilostas kultūras namā, lai sveiktu Gada nominantus un pateicības rakstu saņēmējus.
      Svinīgais pasākums sākās ar valsts himnu un Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona apsveikumu svētkos.
     Kā "Gada novadnieku"  šogad sveicām Pāvilostas pensionāru padomes “Varavīksne” vadītāju MAIJU ARĀJU, "Gada sportistu" - GINTU UZARU, bet " Jaunieti novadam" - EINĀRU VĀRSBERGU.
       Pateicību rakstus saņēma - Pāvilostas vidusskolas vizuālās mākslas skolotājs un novada jaunā logo autors Andris Paipa, Rīvas bibliotēkas vadītāja Vizma Ināra Ansone, biedrība “Pāvilostas laivas”, pašvaldības informatīvā izdevuma korektore Vija Gabaliņa, Pāvilostas Mūzikas skolas direktore Inga Šnore, pedagoģe Inguna Venena, Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Monta Pētermane un iestādes darbinieki - Aija Gertsone, Inese Ermsone, Aina Orna, Ausma Stankēviča, Pāvilostas vidusskolas skolotāji - Ārija Paipa, Zintis Vīgulis, Solveiga Ansone, tehniskā darbiniece Silvija Miķelsone, Pāvilostas Mākslas skolas praktisko darbu skolotājs Ainars Zingniks, Sakas pagasta sociālā darbiniece Arta Bunka.
     Svinīgajā vakarā tika sumināti arī sakoptāko sētu īpašnieki. Šogad vērtēšanas komisija apbraukāja 31 skaisto sētu Pāvilostas novadā un kā prioritāte tika  vērtētas pirtis, sakoptākās viesu mājas, dažādas būdas un būdiņas – suņiem, trušiem, laivu un kūpināmās būdas u.c., kā arī eksotiskie un savdabīgie augi dārzā. Pāvilostā pateicības saņēma - kempings „Pāvilosta Marina”- par piejūras pilsētai raksturīgu tūrisma piedāvājumu, Pāvilostas veco ļaužu nams-Nodibinājums "Fonds "Cilvēks cilvēkam "- par veiksmīgu projektu piesaisti infrastruktūras un apkārtējās vides sakoptībai, viesu māja „Puerto VV” Vairai KĀRKLIŅAI - par pirti ar vasaras smaržu, viesu māja „Dandzenieki”- par oriģināli noformēto sūkņu māju, kempings „Ievlejas”- par rūķu būdiņu, Renards ROLMANIS - par oriģinālām trušu būdām, DzintarS ZAMARITIS - par pārvietojamo kūpināšanas būdu-Pāvilostai raksturīgā kulinārā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.
      Vēlāk mūs priecēja Pāvilostas sieviešu kora dziedājums un kapellas "Hāgenskalna muzikantu" koncerts.
 

 

 

  

 

« Atpakaļ