Pirmdiena, 05.06.2023
Margots, Igors, Ingvars

2010.gads

2010. gada 18. novembra - Latvijas republikas proklamēšanas dienai veltītie svinīgie pasākumi Vērgalē un Pāvilostā

Vērgalē svinīgais pasākums notika 17. novembrī Vērgales kultūras namā- pasākumu atklāja ar Latvijas valsts himnu

 Swedbankas pateicības rakstu "Par ieguldīto darbu izglītības  darba reorganizācijā Vērgales pamatskolā " saņēma Vērgales pamatskolas direktora vietniece mācību darbā Anda Blūmane

" Gada novadnieks 2010 " -  Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane

Pāvilostas svinīgais svētku pasākums notika 19. novembrī, pasākumu atklāja ar Latvijas valsts himnu, kuru izpildīja Pāvilostas kultūras nama sieviešu koris

" Gada novadnieks 2010 " - Sakas baznīcas ērģeļu un mūzikas attīstības valde

Koncertā, kas bija veltīts Latvijas valsts 92. dzimšanas dienai, uzstājās Pāvilostas kultūras nama pašdarbnieki

Svinīgajā pasākuma tika pasniegti Pāvilostas novada domes apbalvojumi

 I. Kurčanova, A. Pētersone, A. Ķikute, D. Bērzniece, S. Bikova, L. Šildere, A. Barsukovs, I. Vīgante, J. Ausmanis

Svinīgajā pasākumā tika apbalvoti arī sakoptāko sētu īpašnieki Pāvilostā un Sakas pagastā, konkursa " Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2010 " uzvarētāji 

L. Šildere, M. Rolmane, J. Rolmanis, M. Rolmane, R. Bridāne

 

 

22. septembrī Pāvilostas veselības un sociālā centra telpās tika atklāts

Neatliekamās palīdzības dienests NMP Brigāžu punkts 

 

Foto: Andris Zaļkalns

 

Par Pāvilostas novada domes rīkoto konkursu

„ SAKOPTĀKĀ SĒTA SAKAS NOVADĀ 2010 ”

 

 

  Šogad pēc gadu ilga pārtraukuma tika atkal rīkots Pāvilostas novada pašvaldības organizētais konkurss „ Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2010 ”. Tika izstrādāts jauns Nolikums un apstiprināta žūrijas komisija sešu žūrijas locekļu sastāvā. Šogad kopā tika vērtētas visas Pāvilostas novada sētas: Vērgales pagastā, Sakas pagastā un Pāvilostas pilsētā. Sakoptāko sētu vērtēšana tika sākta no nulles, neņemot vērā iepriekšējo gadu nominācijas.

   Dārzus 3. un 5. augustā apsekoja un vērtēja žūrija sekojošā sastāvā: Vizma Ģēģere, Anna Brūkle, Andris Zaļkalns, Velga Freimane, Iveta Vanaga un Ārija Poriņa. Kopumā tika pieteiktas: 18 sētas Vērgales pagastā ( Vērgale un Bebe 8 sētas, Ziemupe 6 sētas un Saraikas 4 sētas) , 14 sētas Sakas pagastā un 8 dārzi Pāvilostas pilsētā. Liels paldies visiem šo sētu saimniekiem, kas gan paši pieteicās un gan arī neatteica piedalīties konkursā. Kā balva visiem konkursa dalībniekiem bija ekskursija uz Koknesi, Likteņdārzu un Kalsnavas arborētumu. Visi konkursā pieteiktie dārzi un lauku sētas bija ļoti sakoptas, daudzas no šim sētām un dārziem jau konkursā piedalās ilggadēji un kļuvušas par novada klasisku vērtību, kas priecē ne tikai žūrijas, bet arī tūristu un novada viesu acis. Grūti ir īpaši izcelt kādu dārzu, jo katrs tā īpašnieks ir ieguldījis kā darbu, tā arī sirdi sava dārza izveidē un kopšanā. Vērgalē īpaši pārsteidza ne tikai Gausmaņu ģimenes dārzs, bet arī saimnieka izveidotais parks uz privātzemes „ Kalna parks ”, Ziemupē īpašu uzmanību piesaistīja lauku sētā „ Jaunkukaiņi ” izveidotā garā ziedu dobe. Saraikās žūrijas uzmanību piesaistīja daiļdārzs Dārza ielā 5, kas izcēlās ar perfektu zālāju, plašumu un interesantiem akmens krāvumiem. Sakas pagasta dārzi, kā vienmēr, bija ļoti viesmīlīgi. Žūrijai īpaši patika strūklaka lauku sētā „ Kaijas ”, interesanti koka un metāla veidojumi bija lauku sētā „ Turaidas ”, bet perfekti nocirpts žogs lauku sētā „ Mālāji ”.

Pāvilostas pilsētā jaunos žūrijas locekļus, kas nebija bijuši šajā dārzā, atkal apbūra ar savu auru Rūtas Bridānes dārzs E. Šneidera laukumā 7, ka arī vairākkārt godalgotie Martas Rolmanes dārzs Dzintaru ielā 20 un Rolmaņu ģimenes dārzs Pļavu ielā 3.

 

   Labāko sētu īpašnieku apbalvošana notiks Latvijas Valsts proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā Vērgales un Pāvilostas pilsētas kultūras namā.

Paldies žūrijai un  visiem dalībniekiem, kas veltīja savu laiku un piedalījās konkursā.

 

Konkursa komisijas priekšsēdētāja Vizma Ģēģere

Fotogrāfijas no dārziem arī sadaļā Fotogalerija

 

 

Graumaņu ģimenei  Vērgalē jauks daiļdārzs un interesanta strūklaka

Saimnieciskais sektors harmoniski apvienots ar daiļdārzu Vērgales " Dārzos "

Vērgales " Līvās " jauka atpūtas vieta dīķa krastā

Garākā puķu dobe novadā- Ziemupes " Jaunkukaiņos "

Dārza ielā 5, Saraikās interesanti tika pielietoti akmeņi, arī pats dārzs bija ar plašu dārza  plānojumu

Rolmanei Martai Pāvilostā perfekts zālājs un dārza plānojums

Blaubāržu ģimenei Pāvilostā izveidota jauka atpūtas zona Sakas upes krastā

 

Stankēviču ģimenes dārzs- Sakas pagasta " Kaijas "

 Visi sakoptāko sētu īpašnieki balvā saņēma ekskursiju. Kalsnavas arborētumā.

 

 

Smilšu skulptoru festivāls " Zelta smilšu grauds " 2010. gada 31. jūlijā Pāvilostas pludmalē

 

 

 

Pāvilostas novada skolnieki X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

 

Foto: Aija Ozoliņa

 Kultūras darbinieku diena Pāvilostas novadā

Ik gadu maija mēnesī kultūras darbinieki svin savus svētkus. Šogad svētkus atzīmējām 21. maijā novada ietvaros. Šo tradīciju maijā gribam saglabāt un turpināt, jo satikt kolēģus un dalīties pieredzē ir ļoti vērtīgi.

Svinīgu uzrunu novada kultūras darbiniekiem teica Pāvilostas novada pašvaldības priekšsēdētājs U. Kristapsons, kā arī ikgadējo pasākumu organizatore Ilga Skābarde.

Saule mūs lutināja un pēc svinīgā pasākuma devāmies baudīt mūsu dabas skaistumu. Protams, bija sarūpēti dažādi pārbaudījumi, piemēram, izstrādāt kultūras darbinieku devīzi, sporta aktivitātes u.c. Par muzikālo priekšnesumu un izklaidēm bija parūpējušies Vērgales folkloristi Maritas Kalējas vadībā.

Paldies par atsaucību un atbalstu Pāvilostas novada pašvaldības priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam, Vizmai Ģēģerei, Vērgales folkloristiem un vadītājai Maritai Kalējai.

 

                                                          Pasākuma organizatores Silvija Leja un Mairita Vītola