Sestdiena, 20.07.2024
Ramona, Ritma

2020.gads

“GADA NOVADNIEKS 2020”

Vērgales pagasta zemnieks

Mārtiņš AKERFELDS

par bioloģisku saimniekošanu un savas saimniecības paplašināšanu dažādās lauksaimniecības nozarēs.

 

 „Labais darbs novadam 2020”

Pāvilostas vidusskolas absolvents

Mihaēls DOROŅIN

par Pāvilostas skolas un novada tēla popularizēšanu, Zinātniski pētniecisko darbu lasījumos ar darbu “Lilienfeldu dzimtas īpašuma Sakas-Upesmuižas kompleksa centrālās ēkas digitāla rekonstrukcija” un nozīmīgu ieguldījumu fizikas stundu veidošanā internetvidē.

 

Pāvilostas novada domes PATEICĪBAS RAKSTUS šogad pasniedzām:

 • Rinaldam STIRNAM - par atbildīgu  un apzinīgu ieguldījumu Pāvilostas novada labiekārtošanas darbos.
 • Guntim ARĀJAM - par atbildīgu  un apzinīgu ieguldījumu Pāvilostas novada labiekārtošanas darbos.
 • Andrim ERMSONAM - par atbildīgu  un apzinīgu ieguldījumu Pāvilostas novada labiekārtošanas darbos.
 • Ivaram LAPIŅAM - par atbildīgu  un apzinīgu ieguldījumu Pāvilostas novada labiekārtošanas darbos.
 • Egilam PORIŅAM - par atbildīgu  un apzinīgu ieguldījumu Pāvilostas novada labiekārtošanas darbos.
 • Modrim ZAUERAM - par atbildīgu  un apzinīgu ieguldījumu Pāvilostas novada labiekārtošanas darbos.
 • Viktoram KAZBUĶIM - par atbildīgu  un apzinīgu ieguldījumu Pāvilostas novada labiekārtošanas darbos.
 • Aivaram DONIM - par atbildīgu  un apzinīgu ieguldījumu Pāvilostas novada labiekārtošanas darbos.
 • Ivetai OZOLAI - par profesionālu un radošu iesaisti Pāvilostas novada pašvaldības stādījumu veidošanā.
 • Jonam KALĒJAM - par iniciatīvu Ploces kluba telpu kosmētiskā remonta veikšanai un Ploces ugunsdzēsēju piemiņas istabas izveidi.
 • Raitim LIEĢIM - par atbalstu un sava brīvā laika ieguldīšanu Ploces kluba remonta darbos un Ploces ugunsdzēsēju piemiņas istabas izveidē.
 • Nadeždai SKUDROVSKAI - par ieguldīto darbu Vērgales kapu un kapličas apkārtnes sakopšanā.
 • Igoram TARANAM - par ieguldīto darbu Saraiķu kapu sakopšanā.
 • Skaidrītei BLŪMAI - par ieguldīto darbu Ziemupes kapu sakopšanā.
 • Vizmai ALSEIKAI - par atsaucību, sapratni un laipnību, apkalpojot Vērgales pagasta iedzīvotājus.
 • Vitai BRAŽEI - par apzinīgu darba pienākumu pildīšanu, atspoguļojot Vērgales pagasta notikumus.
 • Mārai ŠVĪTIŅAI - par laipnību un godprātīga darba veikšanu, apkalpojot Vērgales pagasta iedzīvotājus.
 • Anitai SPRUDZĀNEI - par izpalīdzību un sapratni darbā ar apmeklētājiem, par pašvaldības pozitīvā tēla veidošanu un uzturēšanu.

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMS
APAĻAJĀS DARBA JUBILEJĀS
 

  Ik gadu Pāvilostas novada dome sveic arī pašvaldības darbiniekus apaļajās darba jubilejās. Šogad 17. novembrī sveicām:

 

Vērgales pagasta muzeja vadītāju MIRDZU SĪPOLU

55 gadu darba jubilejā.

    Mirdza ir ienācēja no Rucavas. Bet nu jau pēc 55 nostrādātiem darba gadiem Vērgalē kļuvusi par savējo. Tālajā 1964. gada decembrī Mirdza Sīpola Ģeistautu pamatskolu nomainīja pret darbu Vērgales 8 gadīgajā skolā.

     Mirdza Sīpola pēc Latvijas Universitātē iegūtā diploma ir vēstures  skolotāja. Bet nācies būt ne tikai skolotājai. Mirdza strādājusi arī par skolas mācību daļas vadītāju un direktora vietnieci audzināšanas darbā. Mirdza ir arī muzikālā konkursa “Vērgales  sniegpulkstenītis” krustmāte.

     Šobrīd Mirdzas Sīpolas  pārziņā ir Vērgales  pagasta muzejs un rūpes, lai Vērgales pagasta vēstures liecības tiktu saglabātas  nākamajām paaudzēm.

       Mirdza ir ļoti godīga, izpalīdzīga, pretimnākoša, labestīga, sirsnīga un vēl un vēl.

      Atbalstot akciju “Apceļosim Latvijas muižas un pilis” sagaidot tūristus un ciemiņus, Mirdza vienmēr rada sajūtu, ka  katrs te Vērgalē ir  mīļi gaidīts!

 

Ulmales bibliotēkas vadītāju LITU ŠILDERI

 30 gadu darba jubilejā.

      Lita Šildere - Pāvilostas novada Ulmales bibliotēkas vadītāja, savas darba gaitas uzsākusi kā Ulmales kultūras nama vadītāja. Aktīvi iesaistījusies sabiedriskajās aktivitātēs un kultūras darba organizēšanā.

      Viņa ir mērķtiecīga, atsaucīga sava darba entuziaste. Ilgus gadus regulāri rūpējas par Ulmales bibliotēkas  lasītāju interesēm un labsajūtu, kā arī bibliotēkas tēla veidošanu un sakoptu  apkārtējo vidi.

 

 

Pāvilostas PII “Dzintariņš” darbinieci LĀSMU LANKU

20 gadu darba jubilejā.

     Jau 20 gadus Lāsma Lanka gatavo pirmsskolas iestādes bērniem brokastis, pusdienas un launagu. Ar mierīgu garu un apdomu Lāsma rūpējas, lai katram bērnam būtu pagatavots viņa veselības stāvoklim atbilstošs ēdiens.

    Lāsma pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš” kolektīvā iekļaujas kā atsaucīga, izpalīdzīga, labestīga, draudzīga, pozitīvi noskaņota un tieša darba biedrene. Viņa ir kārtīga, akurāta, mīl tīrību. Lāsmai piemīt drosme un neatlaidība pieņemt izaicinājumus un pārvarēt grūtības. Viņa ļoti mīl savu ģimeni un mājdzīvniekus.