Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

2018.gads

"Goda Novadnieks 2018"

Pāvilostas novada Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Kastanītis"

ilggadējā vadītāja

GAIDA AKERFELDE

(no kreisās) nominācijas "Labais darbs novadam 2018" ieguvēja

Agita PĒTERSONE un

nominācijas "Gada Novadnieks 2018" saņēmēja Irina KURČANOVA

Pāvilostas novada Pateicības rakstus svinīgajā pasākumā Pāvilostā un Vērgalē  saņēma:

 • Baiba BLAUBĀRDE par ieguldījumu jaunās paaudzes veselības veicināšanā un profesionālu darbu Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”.
 • Velga FREIMANE par ilggadīgu, godprātīgu un aktīvu darbu, vadot Vērgales kultūras namu.
 • Inese RENĶE  par ieguldīto augsti profesionālo darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā.
 • Inga VĪTOLIŅA par atsaucību skolas salidojuma organizēšanā un vadīšanā, par rūpīgu un precīzu darba pienākumu izpildi.
 • Ērika MELVAGA par godprātīgi veiktajiem darba pienākumiem 45 gadu garumā Vērgales pamatskolā.
 • Sigita FREIMANE  par ilggadīgu skolēnu deju kolektīvu vadīšanu un latviskās identitātes stiprināšanu.
 • Lia Mona ĢIBIETE  par ieguldīto darbu Kurzemes novadu tautas tērpu valkāšanas tradīciju uzturēšanā un attīstībā deju kolektīvā “Vērgalīte”.
 • Kristīne JAUNBRŪNA par veiksmīga dižkoncerta “100 dejas Latvijai” organizēšanu un ieguldīto darbu, sagatavojot deju kolektīvu “Vērgalīte” dalībai Dziesmu un deju svētkos 2018. gadā.
 • Ivars LAPIŅŠ par godprātīgu darbu 20 gadu garumā “Vērgales komunālajā saimniecībā”.
 • Edgars KUPLAIS par atbildīgu darbu, veicot skolēnu pārvadājumus 20 gadu garumā.
 • Arkādijs SEMENKOVS par atbildīgu darbu, veicot skolēnu pārvadājumus 25 gadu garumā.
 • kooperatīvā sabiedrība “VĒRGALE-1”  25 gadu pastāvēšanas jubilejā, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus novada iedzīvotājiem un pašvaldībai.
 • Normunds LĪCĪTIS par aktīvu sabiedrisko darbu, bez atlīdzības iesaistoties pasākumu organizēšanā un vadīšanā Saraiķos.
 • Lilita GULBE par ilggadēju un godprātīgu darbu Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”.
 • Dmitrijs KISS par godprātīgu un apzinīgu darbu Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”.
 • Biruta TEIBe par brīvprātīgu, radošu un atbildīgu sabiedrisko darbu Ziemupē.
 • Silvija LEJA  par pašaizliedzīgu darbu, atsaucību un atbildīgu attieksmi pildot darba pienākumus.
 • Rudīte JANCE  par ieguldīto brīvprātīgo darbu kora “Sīga” un deju kolektīva “Mārsils” vimpeļu jostu darināšanā.
 • Ārija PAIPA par ieguldījumu skolēnu pilsoniskajā un patriotiskajā audzināšanā, sekmējot izglītojamo piederības sajūtu savai valstij.
 • Dace BUNKA par muzikālo pulciņu iesaistīšanu Pāvilostas pilsētas un vidusskolas sabiedrisko pasākumu norisē un starptautiskos festivālos, popularizējot skolas tēlu novadā un ārvalstīs.
 • Vaira KĀRKLIŅA par ilggadēju floristikas kopas vadīšanu, izglītojošu semināru organizēšanu, radošumu un atbalstu pilsētas pasākumos.

 

apsveiktie nominanti Vērgales kultūras namā

apsveiktie nominanti Pāvilostas pilsētas kultūras namā

     Ik gadu Pāvilostas novada dome Vērgalē valsts svētku pasākuma ietvaros sveic arī pašvaldības darbiniekus apaļajās darba jubilejās. Un šogad 20 gadu darba jubilejas atzīmēja Vērgales pamatskolas lietvede Inga Vītoliņa un skolas darbiniece Nadežda Jakubauska, bet Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” skolotāja Santa Krauze svinēja 30 gadu darba jubileju.

 

darba jubilejā sveic Nadeždu Jakubausku

darba jubilejā sveic Santu Krauzi

 


 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMS
APAĻAJĀS DARBA JUBILEJĀS
 

Ar 2015.gadu Pāvilostas novada pašvaldība iedibinājusi jaunu tradīciju novada svinīgajos pasākumos - Pāvilostas pilsētas, Vērgales un Sakas pagasta svētkos - sveikt Pāvilostas novada pašvaldībā strādājošos, kuriem kalendārajā gadā svinama apaļa darba jubileja.

 

Šogad Pāvilostas pilsētas svētkos, 19. maijā, sveicām:

 

Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš” darbinieci

SANDRU GRUNTMANI - Sandrai 20 darba gadu laikā ir nācies veikt visdažādāko amatu darba pienākumus, kurus pildot Sandra ir parādījusi sevi kā čaklu, atbildīgu, atsaucīgu un izpalīdzīgu, sadarbībā elastīgu un pretimnākošu cilvēku. Darbus nešķiro un veic tos ar rūpību. Sandra ir miermīlīga un augsti vērtē saskaņu savstarpējās attiecībās. Brīvajā laikā dzied un auž.