Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

2014.gads

„GODA NOVADNIEKS 2014”
- bijušais kooperatīvās sabiedrības „Vērgale 1” valdes priekšsēdētājs
AIVARS GRAVA
  
„Gada Novadnieks 2014” un tituls „Labais darbs novadam 2014” saņēma
 Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs
ULDIS KRISTAPSONS
 
Pateicības raksti
 • Edītei Lācei par atsaucību, precizitāti un laipnību, apkalpojot Vērgales pagasta iedzīvotājus;
 • Igoram Taranam par atbildīgu darbu un atbalstu Saraiķu iedzīvotājiem skumju brīžos;
 • Gaidai Akerfeldei par ilggadīgu un godprātīgu darbu;
 • Mārai Višemirskai par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu;
 • Irēnai Ozolai par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu.
 • Guntai Stankēvičai  par ilggadīgu, izpalīdzīgu un pašaizliedzīgu darbu, par skaisto telpu noformējumu.

 

Nominanti Vērgales pagastā 2014

 
Nominācijas „Cilvēks Cilvēkam”:
 • Ingūnu Kopštāli par sabiedrisku darbu iedzīvotāju labā un cilvēcisku attieksmi;
 • Kārli Novadu par praktisku palīdzību lauksaimniecisku problēmu risināšanā,
 • Guntu Ingrīdu Kleinšmiti par atsaucību un izpalīdzību, neatsakot līdzcilvēkiem;
 • Vizmu Alseiku par godprātīgu sava darba izpildi un palīdzību cilvēkiem grūtos brīžos;
 • Ojāru Novadu par organizatorisku un parktisku palīdzību saimniecisku jautājumu risināšanā;
 • Elēnu un Ēriku Briljonokus par morālu, materiālu palīdzību un atbalstu līdzcilvēkiem;
 • Albertu Mucenieku par palīdzību un atsaucību dažādu organizatorisku jautājumu risināšanā;
 • Jāni Betheru par nakts trases organizēšanu Vērgales pagasta svētkos;
 • Aivaru Laumani par skaņas tehnisko un muzikālo nodrošinājumu;
 • Ilzi Jackēviču-Voitkeviču par palīdzību dažādu svētku vizuālajā noformēšanā;
 • Māru Švītiņu par palīdzību maksas sarīkojumu organizēšanā.
 • Arta Bunka par palīdzību, atsaucību un laipnību pildot sociālo darbu;
 • Guna Vagotiņa-Vagule par labestību un izpalīdzību, kura ar brīnišķīgu vijolspēli iepriecina pasākuma dalībniekus;
 • Austra Vagotiņa-Vagule par sabiedrisku darbu, iejūtību un pretīmnākšanu dažādās dzīves situācijās;
 • Velta Citskovska par labsirdību un aktīvu darbošanos Pāvilostas senioru labā;
 • Vita Kante par izpalīdzību, laipnību, labestību un centību,veicot savus darba pienākumus ar lielu atbildības sajūtu;
 • Laima Ozola par godprātīgu sava darba izpildi;
 • Gunta Zitmane par izpalīdzību un rūpīgumu, veicot savus darba pienākumus;
 • Modra Rače par akurātu darba veikumu un sirsnību pret līdzcilvēkiem;
 • Maira Briede par sirsnību un sapratni darbā ar vecāka gadugājuma cilvēkiem;
 • Artis Raibarts par palīdzības sniegšanu ārkārtas gadījumos uz ūdens;
 • Lilija Losāne par nesavtīgu, godpilnu, brīvprātīgu darbu un palīdzību;
 • Irēna Jaunskunga par sabiedrisku darbu iedzīvotāju labā.
 
   Nominanti Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā 2014