Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

2013. gads

2013.gada 18.novembris
   

Goda novadnieks      Gunta RAIBARTE


   

Vērgales pagastā:
„Gada novadnieks”    Ilma Ruduša ar ģimeni
„Gada sportists”     Raivis Kabiņeckis
„Gada jaunietis”     Arvis Kurmis

 Pāvilostā un Sakas pagastā:
„Gada novadnieks”     Austra Vagotiņa-Vagule
„Gada sportists”     Gints Uzars
„Gada jaunietis”     Renards Rolmanis
 


Pateicības raksti:
Ingūnai KOPŠTĀLEI- par nesavtīgu ieguldījumu Saraiķu sabiedriskās dzīves veicināšanā
Līvijai JANSONEI- par ieguldījumu senioru ansambļa „Vakarvējš” vadīšanā
Matīsam DUNKERAM- par atsaucību pagasta pasākumu apskaņošanā
Vitai BRAŽEI- par ieguldīto darbu novada informatīvajā izdevumā
„Alfas” mājas iedzīvotājiem- par Ziemassvētku pārsteiguma sagādāšanu
Ritai PENCEI- par radošu un iniciatīvas bagātu darbu
Sandrai GRUNTMANEI- par atsaucību un precizitāti veicot darba pienākumus
Inesei KALUGINAI- par darbu, kas paveikts ar augstu atbildības sajūtu un centību
Inesei RENĶEI- par augstiem skolēnu sasniegumiem novada un valsts olimpiādēs
Solveigai ANSONEI- par aktīvu un godprātīgu darbu
Ilzei OZOLIŅAI- par aktīvu darbu skolas starptautiskajos projektos
Intai PRIEDOLIŅAI- par ieguldījumu sākumskolas metodiskā darba vadīšanā
Birutai PĪRAGAI- par atsaucību un ieguldījumu tūrisma informācijas centra darbā
Agritai ZĪVEREI- par pozitīvu attieksmi un ieguldījumu darbā
Aleksejam POPKOVAM- par individuālo ieguldījumu savas veselības rehabilitācijā
Larisai ĶIPSTEI- par godprātīgi veiktiem darba pienākumiem
Kristīnei TAMUŽEI- par godprātīgi veiktiem darba pienākumiem
Sandrai TETEREI- par godprātīgi veiktiem darba pienākumiem