Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

2012.gads

 • 2012.gada 19.maijs

          Goda novadnieks- Rihards ZENIŅŠ

Pateicības:

 1. AGRITAI VALKAŠAI- par ieguldīto darbu skolēnu mākslinieciskajā audzināšanā.

 2. ALFRĒDAM MAGONEM- par veiksmīgu jauniešu iesaistīšanu sporta aktivitātēs un sekmīgu basketbola komandu piedalīšanos sacensībās.

 3. ĀRIJAI PORIŅAI- par radošumu un māksliniecisko pieeju noformējumu veidošanā pašvaldības iestādēs.

 4. DAIGAI LAPIŅAI- par radošumu un māksliniecisko pieeju noformējumu veidošanā pašvaldības iestādēs.

 5. GUNTAI LIMBERGAI- par ieguldīto darbu, radošu pieeju un atbildību sākumskolas metodiskās komisijas vadīšanā.

 6. INAI BUNKAI- par veselīga dzīvesveida popularizēšanu Pāvilostas vidusskolā.

 7. INDRAI DIĶEI- par ilggadēji un godprātīgi veikto darbu SIA „Muižkalniņi” veikalā.

 8. INITAI SPRŪDEI- par radošu pieeju organizējot ēdināšanu Pāvilostas vidusskolā.

 9. KRISTĪNEI JAUNBRŪNAI- par neizsīkstošu enerģiju, jaunradi un augsto māksliniecisko līmeni vadot deju kolektīvu „Vērgalīte”.

 10. RUDĪTEI BĒRZIŅAI- par panākumiem starpnovadu šaha turnīra spēlēs.

 11. Pāvilostas novada tūrisma informācijas centram- par aktīvu, radošu un inovatīvu ideju realizēšanu iestādes darbā.

 

 • 2012.gada 16. un 18.novembris

  Vērgales pagastā:
   
  Gada novadnieks- Nora KURME un Ojars DRULLE
   
  Gada sportists- Dans SILS
   
  Gada jaunietis- Daina VANAGA

   
  Pāvilostā un Sakas pagastā:
   
  Gada novadnieks- Inta VĪGANTE
   
  Gada sportists- Gints UZARS
   
  Gada jaunietis- Edgars Eduards KRISTAPSONS

   
   
  Pateicību raksti:

  Dainai ŠUMILO un Imantam BERGMANIM- par iecietību un mīlestību ikdienas smagajā un grūtajā darbā, un spēju dāvināt smaidu un viesmīlību citiem.

  Pāvilostas novadpētniecības muzejam- par tematisko izstāžu organizēšanu,
  sadarbību ar biedrībām un vēsturisko vērtību parādīšanu mūsdienīgi.

  Jānim KARULIM- par ilggadēji ieguldīto darbu un atsaucību vadot SIA „Duals” mikroautobusu maršrutā Liepāja- Pāvilosta- Liepāja.

  Zigmundam DEJUM- par ilggadēji ieguldīto darbu un atsaucību vadot SIA „Duals” mikroautobusu maršrutā Liepāja- Pāvilosta- Liepāja.

  Floristu interešu kopai „Āķgalnieces”- par ilggadēju atsaucību, iesaistoties darba grupā organizējot tūrisma sezonas noslēguma pasākumus.

  Birutai KURMEI- par ieinteresētību novada tūrisma attīstībā un baznīcas kā tūrisma objekta pieejamības nodrošināšanu.

  Ērikai MELVAGAI- par ilggadīgu, akurātu un centīgu sava darba pildīšanu.
   
  Ivetai VANAGAI- par ieguldīto darbu „Bērnu žūrijas” vadīšanā un skolēnu iesaistīšanu grāmatu lasīšanā.

  Allai LĀCĪTEI- par inovatīvu un radošu pieeju informācijas tehnoloģiju izmantošanā.

  Maritai ROLMANEI- par profesionālu, kvalitatīvu un radošu darbu.

  Slavam PENCIM- par ieguldīto darbu skolas renovācijas projekta realizācijā.

  Ligitai EIHVALDEI- par laipnību un atbildību sagatavojot bērnus skolas gaitu uzsākšanai un pamatu ielikšanu bērnu skatuviskās uzstāšanās prasmēs.

  Rinaldam STIRNAM- par akurātu darba pildīšanu ar pilnu atbildības sajūtu.

  Aivaram ALNIM- par pozitīvu un nesavtīgu darbu, kas tiek veikts ar augstu atbildības sajūtu.

  Edgaram SILAM- par Latvijas zemnieku tradīciju turpināšanu, piena lopkopības attīstīšanu.

  Ritvaram ZĪTARAM- par Latvijas zemnieku tradīciju turpināšanu, piena lopkopības attīstīšanu.

  Mārtiņam AKERFELDAM- par Latvijas zemnieku tradīciju turpināšanu, lopkopības un biškopības attīstīšanu

  Gatim PINKULIM- par Latvijas zemnieku tradīciju turpināšanu, lopkopības attīstīšanu.

  Igoram GULBIM- par Latvijas zemnieku tradīciju turpināšanu, lopkopības attīstīšanu.

  Dainai VĪTOLAI- par kultūras dzīves vadīšanu un pasākumu organizēšanu Ziemupē 30 gadu garumā.

  Arturam Voldemaram VĪTOLAM- par mūža ieguldījumu Vērgales pagasta attīstībā, sabiedrisko pasākumu atbalstīšanu un aktīvu līdzdalību.

  Dzintrai SOKOLOVAI- par ieguldīto darbu diakonijas kustības organizēšanā un rūpi par Saraiķu vecajiem cilvēkiem.

  Ivaram LAPIŅAM- par veiksmīgu ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta realizēšanu.

  Ingai ČIPĀNEI- par atsaucību un izpalīdzību pagasta pasākumu noformēšanā.