Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

2011.gads

 

 • 2011.gada 21.maijs

         Goda novadnieks- Mirdza SĪPOLA


Pateicības:

 1. Daiga JĒKABSONE- par sabiedrisko aktivitāšu organizēšanu Pāvilostas vidusskolā

 2. Baibai ARĀJAI- par aktīvu darbu sociālajā jomā Pāvilostas vidusskolā.

 3. Annai KAŽEI- par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem Pāvilostas vidusskolā

 4. Andrim PAIPAM- par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem Pāvilostas vidusskolā un dzīves jubileju.

 5. Aijai BUNCEI- par apzinīgu darbu skolas vides sakopšanā Pāvilostas vidusskolā

 6. Ilzei LIŅĶEI- par godprātīgu darba pienākumu veikšanu Pāvilostas vidusskolā.

 7. Maritai KALĒJAI- par folkloras kustības veicināšanu Pāvilostas novadā.

 8. Anetei BLAŽEVIČAI- par Pāvilostas pilsētas ostas attīstību un popularizēšanas veicināšanu.

 9. Kooperatīvai sabiedrībai „Vērgale-1”- par atsaucību Pāvilostas novada pašvaldībai un tās iedzīvotājiem lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanā.

 

 • 2011.gada 17.novembris

          Gada novadnieks - Gunta KLEINŠMITE

                                    - Maija ARĀJA

           Gada sportists - Evija BRIKMANE

                                  - Gints UZARS

           Jaunietis novadam - Einārs VĀRSBERGS

                                       - Marta ANIŅA

Pateicības:

 1. Artai BUNKAI- par ilggadēju un iejūtīgu darbu sociālajā sfērā.

 2. Aīdai ELVIŅAI- par godprātīgu un ilgstošu darbu

 3. Aijai GERTSONEI- par ieguldījumu bērnu muzikālo spēju attīstībā

 4. Ainai ORNAI- par apzinīgu darba pienākumu veikšanu

 5. Andrim PAIPAM- par veiksmīgu sadarbību projektu īstenošanā novada un tūrisma attīstības labā.

 6. Aivaram SPRUDZĀNAM- par makšķerēšanas sacensību organizēšanu.

 7. Ausmai STANKEVIČAI- par enerģisku un dzīvespriecīgu darba pienākumu veikšanu.

 8. Ainaram ZINGNIKAM- par radošo darbu un audzēkņu sagatavošanu dalībai konkursos.

 9. Ārijai PAIPAI- par ieguldījumu skolēnu patriotiskajā audzināšanā.

 10. DACEI GRIČELEI- par iedzīvotāju apkalpošanu un ikdienas saiknes uzturēšanu starp pagasta centru un iedzīvotājiem.

 11. DMITRIJAM KISAM- par labu un godprātīgu darbu.

 12. INESEI ERMSONEI- par izaugsmi darbā pirmsskolas izglītības iestādē.

 13. INGŪNAI KOPŠTĀLEI- par aktīvu un daudzpusīgu kultūras dzīves organizēšanu

 14. IVITAI MEĻĶEI- par ilggadēju skolotāju arodbiedrības darba vadīšanu un skolas kolektīva saliedēšanu.

 15. INESEI POMERANCEI- par radošu, godprātīgu un ilgstošu darbu.

 16.  

  INGAI ŠNOREI- par profesionālu, mērķtiecīgu un apzinīgu veikumu izglītības iestādes attīstībā.
 17. INGUNAI VENENAI- par ieguldījumu Pāvilostas novada kultūrizglītībā un ilggadēju profesionāli pedagoģisko darbu.
 18. JĀNIM LIMBERGAM- par iedzīvotāju apkalpošanu un ikdienas saiknes uzturēšanu starp pagasta centru un iedzīvotājiem.
 19. MONTAI PĒTERMANEI- par godprātīgu, apzinīgu un kvalitatīvu darbu.
 20. biedrībai PĀVILOSTAS LAIVAS- par kultūrvēsturisko tradīciju atjaunošanu un iedzīvināšanu pilsētas kultūrvidē.
 21. RASMAI VĒRNIECEI- par ieguldījumu organizējot diakonijas kustību Vērgales pagastā.
 22. SOLVEIGAI ANSONEI- par brīvprātīgu darbu ar skolēniem sporta aktivitāšu popularizēšanā.
 23. SILVIJAI MIĶELSONEI -par godprātīgu darba pienākumu veikšanu skolas apkārtējās vides sakopšanā.
 24. SARMĪTEI VĒRNIECEI- par atsaucību, izpalīdzību un ilgstošu godprātīgu darbu.
 25. VIZMAI ALSEIKAI- par godprātību darbā ar Vērgales pagasta iedzīvotājiem.
 26. VIJAI GABALIŅAI- par atsaucību un palīdzību informatīvā izdevuma „Pāvilostas Novada Ziņas” sagatavošanā.
 27. VIZMAI INĀRAI ANSONEI- par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu.
 28. VIJAI PIRKTIŅAI- par ieguldīto darbu Bebes saietu organizēšanā.
 29. ZINTIM VĪGULIM- par ilggadēju un pašaizliedzīgu ārpusstundu darbu sportā ar skolēniem.
 30. biedrībai „ZIEMUPĪTE”- par savdabīgu kultūras pasākumu organizēšanu.