Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

2008.gads

 

 • 2008.gada 3.maijs

         Goda novadnieks - Valija VĪGANTE

 

Pateicības:

 1. Dacei BĒRZNIECEI- par ilggadēju izglītības programmas vadīšanu un ieguldījumu audzēkņu muzikālajā izglītībā;

 2. Imantam ĢĒĢERIM - par godprātīgu ieguldīto darbu

 3. Valentīnai MASKO - par mūža ieguldījumu dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā un pētniecisko prasmju veidošanā skolēniem

 4. Dainai PRIĻEPSKAI - par ilggadēju darbu Pāvilostas pilsētas kultūras namā

 5. Kasparam RUDĪTIM - par panākumiem Jaunsardzes kustības popularizēšanā

 6. Vērai VASIĻČIKAI - par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā un izglītošanā

 7. Ingunai VENENAI - par ieguldīto darbu izglītības programmas vadīšanā un audzēkņu radošo spēju attīstībā

 

 • 2008.gada 19.novembris

          Gada novadnieks - Aina ANSONE

 

Pateicības:

 1. Ainai JAKOVĻEVAI - par veiksmīgu mācību darba organizēšanu Pāvilostas vidusskolā

 2. Lidijai LĀCEI - par priekšzīmīgu uzticētā pienākuma veikšanu Pāvilostas vidusskolā

 3. Ieviņai GRASMANEI - par darba čaklumu un sirsnību, kas 10 darba gados ir ieguldīts sociālās aprūpes sniegšanā

 4. Lilijai LOSĀNEI - par mūža ieguldījumu veselības un sociālās aprūpes sfērā, par aktīvu dalību sabiedriskās aktivitātēs.

 5. Ritai PENCEI - par radošu, sirsnības pilno un rūpīgo darbu pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš”

 6. Indrai SILIŅAI - par ilggadēju, apzinīgu darbu Pāvilostas mākslas skolā un sakarā ar nozīmīgu dzīves jubileju.

 7. Martai SILIŅAI - par ilggadēju, godprātīgu un pašaizliedzīgu darbu Pāvilostas mūzikas skolā

 8. Dainim VINKLERAM - par rūpību, precizitāti un profesionālo attieksmi darba pienākumu pildīšanā