Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Projekti

  

VKKF atbalstīts projekts

Ekspozīcijas “Saka- osta- Pāvilosta”  modernizācija

 

     Pāvilostas novadpētniecības muzejs piedaloties Valsts Kultūrkapitāla fonda Mērķprogrammas  Muzeja nozares attīstības programma projektu  konkursā saņēma finansējumu: VKKF  piešķīra 4500.00 EUR jaunai muzeja ekspozīcijas „SAKA-OSTA-PĀVILOSTA” koncepcijas izstrādei. Lai jaunās ekspozīcijas izveidošanas process būtu loģisks un rūpīgs, muzeja darbinieki  sadarbībā ar vēsturnieci  Innu Gīli sagatavoja  ekspozīcijas saturisko koncepciju, bet māksliniecisko koncepciju izstrādāja mākslinieks Raimonds Vindulis.

    17. novembrī  Dienvidkurzemes novada Kultūras jautājuma komitejas sēdē  muzeja vadītāja Irina Kurčanova  prezentē jauno ekspozīcijas koncepciju.

 

Muzeja vadītāja I. Kurčanova

 
 

 

projekta "Palanga. Pāvilosta: Maritime inspired history" (projekta akronīms PPMIH, projekta Nr. LLI) ietvaros Pāvilostas novadpētniecības muzejam izveidota 360 grādu virtuālā tūre 

 


 

 

 

 


08.02.2018.

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA SADARBĪBĀ

AR PĀVILOSTAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJU IZSLUDINA

 

Pāvilostas novada iedzīvotāju fotokonkursu

 

     Aicinām ikvienu interesentu no 2018. gada 12. februāra līdz 2018.gada 25.februārim piedalīties foto konkursā. Katrs Pretendents var iesniegt līdz 5 fotoattēliem, nesamazinātā elektroniskā jpg vai png formātā. Dalībnieks iesniedz paša radītas melnbaltas / krāsainas fotogrāfijas. Fotoattēliem jāraksturo tēmas saistībā ar Pāvilostas novadu: jūras tēma, tai skaitā zvejniecība, vietējo iedzīvotāju sadzīve.

     Foto materiāli iesniedzami elektroniski pa e-pastu: vizma.gegere@pavilosta.lv, ar norādi “FOTOKONKURSAM”, vai nogādājami personīgi Pāvilostas novada pašvaldībā projektu koordinatorei Vizmai Ģēģerei (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā) USB zibatmiņas vai CD datu nesējā ar norādi “FOTOKONKURSAM”,

Konkursa mērķis: veicināt kultūrvēstures popularizēšanu un tūrisma attīstību Pāvilostas novadā un kultūras mantojuma ilgtspēju, noorganizējot foto izstādi “Pie jūras dzīve mana”.

Konkursa dalībnieki: Pretendentu vecumam, kas iesnieguši Pieteikumu dalībai konkursā atbilstoši instrukcijas (turpmāk „Instrukcija”) noteikumiem, nav ierobežojumu.

Konkursa žūrija: komisijas sastāvā ir pieci komisijas locekļi- komisijas priekšsēdētājs Varis Sants,  komisijas locekļi projekta vadītāja Vizma Ģēģere, Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova un divi komisijas locekļi no firmas, kas uzvarēs iepirkumā par foto izstādes organizēšanu.

Konkursa vērtēšana notiks divās kārtas: pirmo kārtu vērtēs žūrija piecu cilvēku sastāvā. Pirmā kārtā tiek atlasītas 35 fotogrāfijas, no kurām tiek izgatavota izstāde “Pie jūras dzīve mana”. Otrajā kārtā vērtējumu fotogrāfijām sniedz izstādes apmeklētāji, kā arī vērtēšana notiek interneta balsošanā, kas nosaka pirmo trīs vietu ieguvējus. 

Konkursa uzvarētāji: trīs labāko fotogrāfiju autori tiek apbalvoti ar balvām.

Izstāde tiek eksponēta Pāvilostas novadpētniecības muzejā, Dzintara ielā 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads  un Palangas kūrorta muzejā, Birutes aleja 34A, Palanga, Lietuva.

►Konkursa nolikums

Kontaktpersonas: Vizma Ģēģere- vizma.gegere@pavilosta.lv, telefons 63484561, un Irina Kurčanova- irina.kurcanova@pavilosta.lv, telefons 63498276.

 

Priekšmetu konkursu

Piekrastes sadzīvi iedvesmojošās liecības”

 

    Novada iedzīvotāji no 2018. gada 15. februāra līdz 2018.gada 2. martam aicināti piedalīties konkursā “Piekrastes sadzīvi iedvesmojošās liecības”. Katrs Pretendents var iesniegt priekšmetus, kas saistās ar Pāvilostas novada vēsturi. Priekšmetiem jāraksturo tēmas saistībā ar Pāvilostas novadu: jūras tēma, tai skaitā zvejniecība, dzintars, Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta vēsturiskā sadzīve. Priekšmeti muzeja krājuma papildināšanai iesniedzami personīgi Pāvilostas novadpētniecības muzejā, Dzintaru ielā 1, Pāvilostā.

Konkursa mērķis: veicināt kultūrvēsturisko attīstību Pāvilostas novadā un objektu kultūras mantojuma ilgtspēju, noorganizējot muzeja priekšmetu krājuma papildināšanu ar jauniem un vērtīgiem priekšmetiem. Priekšroka tiek dota ar jūras un zvejniecības tēmu saistītiem priekšmetiem.

Konkursa dalībnieki: Pretendentu vecumam, kas iesnieguši Pieteikumu dalībai konkursā atbilstoši instrukcijas (turpmāk „Instrukcija”) noteikumiem, nav ierobežojumu.

Konkursā iesniegto priekšmetu vērtēšanu veiks muzeja krājuma komisija četru locekļu sastāvā: komisijas priekšsēdētāja Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova, komisijas locekļi: krājuma glabātāja Larisa Ķipste, bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola un vēstures Pāvilostas vidusskolas skolotāja Ārija Paipa.

Konkursa uzvarētāji: komisija noteiks muzejam vērtīgākos un tēmai atbilstošākos priekšmetus un vērtīgāko priekšmetu iesniedzēji tiks apbalvoti.

►Konkursa Nolikums

Kontaktpersonas: Irina Kurčanova- irina.kurcanova@pavilosta.lv, telefons 63498276 un Vizma Ģēģere- vizma.gegere@pavilosta.lv, telefons 63484561.

                           

 


VKKF atbalstīts projekts „Ekspozīcijas “Pāvilosta padomju okupācijas gados”  izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejā”

 

Pāvilostas novada pašvaldība kopā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju ir veiksmīgi realizējusi VKKF finansiāli atbalstītu projektu „Ekspozīcijas “Pāvilosta padomju okupācijas gados”  izveide Pāvilostas novadpētniecības muzejā”

    Projekta mērķis: Sekmēt Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanu, nodrošinot izpētes rezultātu pieejamību ar pastāvīgu ekspozīciju plašai mērķauditorijai, parādot kultūrvēsturiskās liecības Pāvilostā padomju okupācijas gados, atbilstoši mūsdienu prasībām, sabiedrības interesēm un pieprasījumam.

 

Projekts bija loģisks iepriekšējā VKKF atbalstītā projekta “Pāvilostas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas “20.gs. 50.-80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā” koncepcijas izveide” turpinājums. Minētā projekta ietvaros tika izveidota projekta mākslinieciskā un saturiskā koncepcija, ko atlika šogad realizēt. Ar Pāvilostas novada pašvaldības finansiālu atbalstu tika veikts telpas remonts, kurā, atbilstoši Kristiāna Brektes izstrādātai mākslinieciskai koncepcijai tika izvietota ekspozīcija par Pāvilostu padomju okupācijas gados, par šādām virstēmām: izpildvara, pierobežas zona, zvejnieku kolhozs, kultūras dzīve un sadzīve.

Bez patstāvīgās ekspozīcijas tika izveidota arī interaktīva emocionāli bagāta digitāla ekspozīcija divās valodās un  audio- vizuālā instalācija, kur var noskatīties filmu par Pāvilostu, ko izveidoja video operators Aigars Brečs.

Ekspozīcijas telpas atvēršanas svinīgs pasākums notika 27. augustā, pasākuma “Senās uguns nakts” ietvaros. Pasākums bija plaši apmeklēts un to apskatīja arī viesi no Neringas (Lietuva) pašvaldības.

 

Projekta koordinatore; Vizma Ģēģere

 

Atklāšanas pasākumā apmeklētājus pie muzeja sagaidīja padomju kareivis

 

Ekspozīcijas zāle

  

 

Arī viens priekšmets var būt laikmeta liecinieks

 

 

Lietuvas delegācija no Neringas pašvaldības arī apmeklēja ekspozīcijas aklāšanu

 


{C}

{C}{C}{C}

08.09.2015.

 

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA

Kultūras mantojuma nozares mērķprogrammas „Muzeju nozares attīstības programma un muzejisko priekšmetu iepirkums”

 

FINANSĒTĀ PROJEKTA SATURISKĀ ATSKAITE

 

Projektam „Pāvilostas Novadpētniecības muzeja ekspozīcija 20.gs. 50.-80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā koncepcijas izveide”

 

    Pāvilostas Novadpētniecības muzejs, sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību   realizēja projektu „Pāvilostas Novadpētniecības muzeja ekspozīcija 20.gs. 50.-80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā koncepcijas izveide”, kura ietvaros pilnībā izstrādāja  Pāvilostas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas 20. gs. 50.- 80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā, koncepciju, kas sastāv no saturiskās koncepcijas ko veica muzeja vadītāja Irina Kurčanova, izpētes darba, ko veica krājuma glabātāja Larisa Ķipsta un mākslinieciskās koncepcijas, kuras izstrādi veica kompetents speciālists Kristians Brekte.

Koncepcijā tiks izveidotas 8 galvenās tēmas:

1) pierobežas slēgtā zona, padomju armijas daļas;

 2) zvejnieku kolhozs „Dzintarjūra” un zivju apstrāde;

3) izglītība: bērnudārzs, skola un mūzikas skola;

4) veselības aprūpe: slimnīca, ambulance, aptieka;

5) kultūras dzīve, sports, tradīcijas, biedrības;

6) iestādes: tirdzniecība- patērētāju biedrība, pasts, bibliotēka, Pāvilostas alus darītava;

7) Pāvilostas ciemata izpildvara;

8) Sakas ciema izpildvara, lauksaimniecības kolhozi „Centība” un „Zvaigzne”.

Projekta realizācijai tika piesaistīts kinooperators Aigars Brečs, kas veica ekspozīcijas dokumentālā videomateriāla izstrādi par plānotajām astoņām vēsturiskām virstēmām.

Projekta ietvaros tika veikta zinātniskās koncepcijas izstrāde par tēmu: 20. gs. 50.- 80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā, ko veica Ventspils muzeja zinātniskā speciāliste- vēsturniece Stella Lindenberga, sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbiniekiem. 

Pētnieciskajam darbam tika izmantoti 900 nacionālā krājuma priekšmeti no piecām muzeja kolekcijām:

1)sadzīves priekšmeti;

2)fotogrāfijas;

3)veksikoloģija- faleristika;

4) rakstiskie priekšmeti;

5)nauda un tās ekvivalenti

   Tas sastāda 9,8 %  Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma priekšmetus, kas attiecās uz  laika posmu 20. gs. 50.- 80. gadi Pāvilostas strādniekciematā un iepriekš nav eksponēti. Projekta noslēgumā tika apvienota saturiskā (zinātniskā) izpēte ar māksliniecisko izpēti un videomateriālu, izveidota vienota ekspozīcijas koncepcija par tēmu 20. gs. 50.- 80.gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā, kas būs pamats patstāvīgas ekspozīcijas izveidei, ko muzejs plāno realizēt nākošgad 2016.- gadā. Ekspozīcija tiks izvietota muzeja pirmā stāva telpā, kas ir 32 m2 liela un apmeklētājiem viegli pieejama. Muzeja apmeklētājiem līdz ar to būs pieejams unikāls materiāls par dzīvi zvejnieku ciematā padomju laikos stingra režīma zonā, kāds nav citur Latvijā. Pāvilosta ir vienīgais ciemats Latvijā, pie atklātās Baltijas jūras, kurā padomju režīma laikos bija zvejnieku kolhozs un iedzīvotāji dzīvoja stingra režīma zonā ar visām no tā izrietošajām sekām.

Projekts tika realizēts atbilstoši izvirzītajam mērķim:

  Sekmēt Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanu, nodrošinot izpētes rezultātu pieejamību plašai mērķauditorijai, parādot kultūrvēsturiskās liecības pāvilostnieku dzīvē 20. gs. 50.- 80- tajos gados, atbilstoši mūsdienu prasībām, sabiedrības interesēm un pieprasījumam.

 

 

projekta ietvaros izstrādātās skices un makets

 

 

 

 

 

01.09.2015.

 

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDA

realizēts projekts

 

 „Pāvilostas Novadpētniecības muzeja ekspozīcija 20.gs. 50.-80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā koncepcijas izveide”

 

 

   Pāvilostas Novadpētniecības muzejs, sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību   realizēja projektu „Pāvilostas Novadpētniecības muzeja ekspozīcija 20.gs. 50.-80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā koncepcijas izveide”, kura ietvaros izstrādāja  Pāvilostas novadpētniecības muzeja ekspozīcijas 20. gs. 50.- 80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā, koncepciju, kas sastāv no saturiskās koncepcijas un izpētes darba, ko veica muzeja darbinieki, tā vadītāja Irina Kurčanova un krājuma glabātāja Larisa Ķipsta un mākslinieciskās koncepcijas, kuras izstrādi veica kompetents speciālists Kristians Brekte, kuram ir ievērojama pieredze minēto darbu veikšanā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgā un Liepājas muzejā. Izstrādājot muzeja ekspozīcijas saturisko koncepciju, Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbinieki konsultējās ar Liepājas muzeja vēstures speciālistiem.

Koncepcijā tiks izveidotas 8 galvenās tēmas:

1) pierobežas slēgtā zona, padomju armijas daļas;

 2) zvejnieku kolhozs „Dzintarjūra” un zivju apstrāde;

3) izglītība: bērnudārzs, skola un mūzikas skola;

4) veselības aprūpe: slimnīca, ambulance, aptieka;

5) kultūras dzīve, sports, tradīcijas, biedrības;

6) iestādes: tirdzniecība- patērētāju biedrība, pasts, bibliotēka, Pāvilostas alus darītava;

7) Pāvilostas ciemata izpildvara;

8) Sakas ciema izpildvara, lauksaimniecības kolhozi „Centība” un „Zvaigzne”.

Projekts tika realizēts atbilstoši izvirzītajam mērķim:

  Sekmēt Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanu, nodrošinot izpētes rezultātu pieejamību plašai mērķauditorijai, parādot kultūrvēsturiskās liecības pāvilostnieku dzīvē 20. gs. 50.- 80- tajos gados, atbilstoši mūsdienu prasībām, sabiedrības interesēm un pieprasījumam.

Uz izstrādātās koncepcijas un izpētes bāzes tuvākajā laikā tiks veidota muzeja jaunā ekspozīcija „20.gs. 50.-80. gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā”, jo Pāvilostas novadpētniecības muzejam ir pieejams unikāls materiāls par dzīvi zvejnieku ciematā padomju laikos stingra režīma zonā, kāds nav citur Latvijā. Pāvilosta ir vienīgais ciemats Latvijā, pie atklātās Baltijas jūras, kurā padomju režīma laikos bija zvejnieku kolhozs un iedzīvotāji dzīvoja stingra režīma zonā ar visām no tā izrietošajām sekām. Ekspozīciju plānots izvietot muzeja pirmā stāva telpā, kas ir 32 m2 liela un apmeklētājiem viegli pieejama.

 

 Projekta koordinatore Irina Kurčanova

 

Noteik mākslinieciskās koncepvcijas skiču apspriešanas process

  


 

LR Kultūras ministrijas projekts 

Muzeja lielformāta krājuma priekšmetu labvēlīga uzturēšana un izmantošana”

  

     Pāvilostas novadpētniecības muzejs ir realizējis Kultūras ministrijas atbalstītu projektu „Muzeja lielformāta krājuma priekšmetu labvēlīga uzturēšana un izmantošana” atbilstoši izvirzītam mērķim: nodrošināt Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājumam kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus, tādējādi sekmējot Nacionālo muzeju krājuma uzturēšanu un izmantošanu.

     Piešķirtā summa no ministrijas sastāda EUR 1265.00

 Noslēgts viens līgums ar darbu veicēju A/S „AJ Produkti” par projektā plānotā metāla skapja iegādi. Iegādāts un uzstādīts viens metāla skapis 220 lielformāta muzeja priekšmetiem. Iegādājoties un uzstādot atbilstošu metāla skapi, tiek  nodrošināti kvalitatīvi apstākļi muzeja krājuma- lielformāta fotogrāfiju un kartogrāfisko priekšmetu saglabāšanai, uzturēšanai un turpmākai izmantošanai, kā arī tiek  optimāli izmantota telpa un garantēta eksponātu papildus drošība. Garantēta kvalitatīva muzeja krājuma uzglabāšana atbilstoši MK Noteikumiem par Nacionālo muzeja krājumu. Izgatavotas 220 bezskābju aploksnes un kartona kārbas  muzeja krājuma uzturēšanai. Metāla skapja atvilktnēs tika izvietoti 220 muzeja  priekšmeti. Nacionālā  muzeja krājumam- lielizmēra fotogrāfijām un kartogrāfiskajam materiālam līdz ar to

ir garantēti atbilstoši uzglabāšanas apstākļi, nodrošināta tā saglabāšanai nākamām paaudzēm.

 

 

projektā iegādātais metāla skapis leilizmēra muzejisku priekšmetu glabāšanai

 

 

{C}

{C}{C}{C}

 


 

Pāvilostas novadpētniecības muzejam atbalstīti projekti

 

Pāvilostas novadpētniecības muzejs piedaloties divos projekta konkursos saņēmis finansējumu:

1.Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķīra 1200.00 EUR  jaunai muzeja ekspozīcijas „20.gs.50.-80.gadu novadnieku sadzīve Pāvilostā” koncepcijas izstrādei.

Lai jaunās ekspozīcijas izveidošanas process būtu loģisks un rūpīgs, muzeja darbiniekiem jāsagatavo ekspozīcijas saturiskā koncepcija, bet māksliniecisko koncepciju izstrādās mākslinieks Kristiāns Brekte. Apvienojot abas koncepcijas, būs pamats jaunās ekspozīcijas izveidošanai.

Darbinieki aicina novadniekus dāvināt muzejam īpašus priekšmetus, dokumentus, fotogrāfijas, kas raksturotu vietējo iedzīvotāju sadzīvi padomju laikos:

  • Pierobežas zona - padomju armija
  • Pāvilostas ciemata izpildvara  
  • Zvejniecības un zivju apstrādes attīstība
  • Iestādes- tirdzniecība-patērētāju biedrība, pasts, zvēraudzētava, alus darītava u.t.t
  •  Izglītība – bērnudārzs, skola, mūzikas skola
  •  Kultūras dzīve, sports, tradīcijas, biedrības, bibliotēka
  • Veselības aprūpe- slimnīca, ambulance, aptieka 
  •  Sakas ciema izpildvara, lauksaimniecības kolhozi „Centība” un „Zvaigzne”

 

2. Kultūras ministrijas projekta konkursā „Par valsts finansējumu nacionālā muzeju krājuma uzturēšanu un izmantošanu” projektu īstenošanai piešķīra 1265.00 EUR.

Iegādājoties metāla atvilkņu skapi, muzeja darbinieki kartogrāfiskiem priekšmetiem un lielformātu fotogrāfijām varēs nodrošināt kvalitatīvus saglabāšanas apstākļus. Paldies par sadarbību projekta rakstīšanā Pāvilostas novada pašvaldības projekta koordinatorei Vizmai Ģēģerei.

 


21.11.2013.

 

   Pāvilostas novadpētniecības muzejs ir veiksmīgi realizējis Latvijas Republikas Kultūras ministrijas projektu konkursa  "Par valsts finansējumu Nacionālā muzeju krājuma uzturēšanai un izmantošanai pašvaldību, autonomajos un privātajos muzejos un privātajās kolekcijās" atbalstīto projektu:

 

„Sadzīves priekšmetu kolekcijas glabāšana un pieejamības apstākļu uzlabošana Pāvilostas novadpētniecības muzejā”  

 

   Projekta realizācijas rezultātā tika saņemts finansējums  1000.00 latu apmērā, par ko tika iegādāti un uzstādīti muzeja krājuma izvietošanai atbilstoši plaukti, līdz ar to nodrošinot krājuma saglabāšanu atbilstoši Latvijas likumdošanai- Muzeja krājuma telpas labiekārtošana, krājuma izvietošana, rezultatīviem rādītājiem: nodrošināt krājuma sistematizēšanu un Noteikumiem atbilstošus glabāšanas apstākļus, iekārtojot vienu jaunu krājuma telpu 72 ( kvm), atbilstoši 4. mērķim: attīstīt un pilnvērtīgi izmantot muzejā uzkrātās vērtības sabiedrības izglītošanai un informēšanai, kā arī brīvā laika pilnvērtīgai pavadīšanai. (saskaņā ar Kultūrpolitikas vadlīnijām, sk. 3. un 5. strat. mērķi).

   Tika realizēts projekta  mērķis:   Nodrošināt Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājumam kvalitatīvus un atbilstošus apstākļus, tādējādi sekmējot Nacionālo muzeju krājuma saglabāšanu un izmantošanu.

 

  

 Projektā iegādātie plaukti jau aizpildīti ar muzeja krājuma eksponātiem

 

   

 Informāciju sagatavoja: projketu koordinatore Vizma Ģēģere