Pirmdiena, 29.05.2023
Raivis, Raivo, Maksis

muzejpedagoģiskā programma

Muzejpedagoģiska programma

“Zvejniecības vēsture Pāvilostas novadpētniecības muzejā”

Mērķauditorija: 1. - 9. klase

Nodarbību ilgums: 60 min

Vēlamais cilvēku skaits: līdz 20 personas

Maksa par nodarbību: 3.00 EUR no personas

Bankas kartes neapkalpojam

   Skolēni iepazīstas ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju un tā jaunizveidoto Tīklu māju, kur ir izvietoti zvejniecības priekšmeti, kas atspoguļo Baltijas jūras piekrastes zvejniecības vēsturi, tādējādi iepazīstot muzeju kā institūciju, kas glabā informāciju par materiālo un nemateriālo kultūru. Aktivitātes vada muzeja darbinieks. Skolēni tiek sadalīti komandās pēc izlozes pricipa, atkarībā no apmeklētāju skaita. 

Uzdevumi komandām:

  1. Katrai komandai tiek izdalīti 5 fotoattēli ar muzejā atrodamiem priekšmetiem un darba lapa. Skolēniem  jāuzmin pieci zvejniecībā lietotie senie priekšmeti, jāpamato, kādam nolūkam tie domāti.  Skolēnu uzdevums ir, darbojoties kopā, atrast attēlos attēlotos muzeja priekšmetus muzeja ekspozīcijas zālē, aizpildīt darba lapu un piedalīties sarunā par atrastajiem priekšmetiem, to pielietojumu zvejniecībā un nozīmi, kas  attīstīs analītisku pieeju rezultātam, reflektējot par piedzīvoto un redzēto, veicinās darbu komandā. Otrs variants: katrai komandai tiek iedotas aploksnes ar tautasdziemu četrindi par zvejniecības un jūras tēmu, kas sagreizta pa rindiņām, Dalībnieka uzdevums ir pareizI salikt tautasdziesmu, to noskaitīt un   noformulēt tautasdziesmā izteikto vēstījumu. 
  2. Katrai  komandai jānodzied vai jānoskaita dziesmas par jūru un zvejniecību, sacenšoties, kura komanda var nodziedāt vai noskaitīt vairāk dziesmu, neizmantojot papildlīdzekļus (mobilos telefonus). 
  3. Pēc tam seko praktiskie uzdevumi: muzeja darbinieces uzraudzībā jāmācās sasiet  jūrnieku mezglus (kopā 5) un lāpīt zvejas tīklus.
  4. Noslēgumā skolēni, izmantojot interaktīvās brilles, iepazīstas ar zivju zvejošanas procesu (virtuāli piedalās zvejā). Četrās interaktīvās 360 grādu brillēs var redzēt zvejošanas procesu: reņģu un jūras grunduļu nozveju Baltijas jūrā, kā arī nēģu nozveju Sakas upē.

    Līdz ar to dalībniekiem izziņas process ir praktisks, izzinošs, interaktīvs, un erudīts.

     Blakus muzejam atrodas Pāvilostas osta, ko gida Ģirta Vagotiņa- Vaguļa pavadībā var apskatīt gūt papildus zināšanas un ieskatu patreizējā zvejniecības procesā, kā arī par papildus samaksu var vienoties vizināšanos ar laivu pa Sakas upi.

      Muzejs piedāvā arī  minēto muzejpedagoģisko programmu “Zvejniecības vēsture Pāvilostas novadpētniecības muzejā”, kā mobilu: ierasties skolā ar pārvietojamo izstādi par zvejniecības tēmu, digitālajām brillēm un praktiskām nodarbībām: jūrnieku mezglu siešanu un tīklu lāpīšanu, ja tiek segti ceļa izdevumi.

 

Pietiekšanās un informācija:

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova, telefons 63498276, mob: 29226273, e-pasts: irina.kurcanova@pavilosta.lv

 


03.10.2019.

    Pirmie izstrādāto programmu testēja Pāvilostas vidusskolas 8. klase, kura 3. oktobrī izmēģināja savus spēkus jaunās programmas uzdevumos.

 

sākumā skolēniem tika dots uzdevums no papīra salocīt laiviņu vai kuģīti

jaunieši tika sadalīti divās komandās, izlozēja piecu seno zvejas priekšmetu attēlus, pēc tiem atrada konkrēto priekšmetu ekspozīcijā

katram skolēnam bija jāuzraksta darba lapā, kā  sauc priekšmetu un kam tas kalpoja, jāraksturo zvejas priekšmeta pielietojamība muzeja darbiniekam

seno zvejas priekšmetu attēlu kartītes, pēc kurām skolēni atrod un raksturo konkrēto priekšmetu ekspozīcijā

katrs dalībnieks izvilka aploksni ar latviešu tautasdziesmas četrrindi  par zvejniekiem un jūru, kas bija sagriezta pa rindiņām, vajadzēja pareizi salikt un noskaitīt tautasdziesmu, kā arī pateikt  tās vēstījumu 

jaunieši mācījās sasiet vairākus jūrnieku mezglus un lāpīt zvejas tīklus

 

aizpildītās  anketas un vērtējums komandām

noslēgumā varēja virtuāli izbaudīt dažādu zivju nozveju Baltijas jūrā un nēģu nozveju Sakas upē

Pateicībā par piedalīšanos muzejpedagoģiskajā programmā klase saņēma uzslavas rakstu, kā arī labākie skolnieki katrā uzdevumā tika atalgoti ar konfektēm