Svētdiena, 02.04.2023
Imgarde, Irmgarde

Muzeja krājums

Krājuma glabātāja LARISA ĶIPSTE

e-pasts larisa.kipste@inbox.lv

 

   Muzeja krājumos glabājas vairāk nekā 8500  eksponātu, no tiem 410 izvietoti pastāvīgajā ekspozīcijā, kas stāsta par Pāvilostas un Sakas novada vēsturi.
    Ir izveidotas sadzīves priekšmetu, ģeoloģiko priekšmetu, veksikoloģijas, reliģijas, u.c. kolekcijas. Rakstisko materiālu krājumā ir dokumenti no 19. gs. Fotoattēlu kolekcija sniedz bagātīgu ieskatu Pāvilostas un Sakas novada no 20gs. sākuma  līdz mūsu dienām.
    Apmeklētājiem ir pieejams apskatei Sakas novada tautas tērps, kurš 2003. gada XXIII Latviešu Vispārējos Dziesmu svētkos tautastērpu skatē ieguva godpilno 1. vietu. 
 
                                                        Sakas novada tautastērps
 
Pianīns
 
Sakārto un uzlabo saglabāšanas apstākļus muzeja krājumam.
 
                                                              Muzeja krājums
   
     Muzeja uzdevums ir krājumu ne tikai iespējami labi saglabāt nākošām paaudzēm , bet arī izmantot šodien.
     Muzeja krājumu izmanto kultūras, izglītības un mākslas darbinieki, skolēni un augstskolu diplomandi.
     No 2007. gada nogales muzeja pamatkrājums tiek ievadīts Nacionālā muzeja krājuma kopkatalogā - www.nmkk.lv