Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Ziemupes tautas nams

Adrese: " Ziemupes tautas nams ", Ziemupe,

               Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Vadītāja: Daina Vītola

Telefons: mob: 29437166

 

ZIEMUPES TAUTAS NAMA TELPU NOMAS MAKSA

 

Vēsture

       Pagājušā gadsimta trīsdesmitajos gados Ziemupē sācies kultūras uzplaukums.    Tiek pieņemts lēmums dibināt zinību un kultūras biedrību „Centība” un tā vajadzībām celt savu namu, precīzāk nolemj pārbūvēt muižas magazīnas klēti. 1929.gada 19.septembrī tiek svinēti ēkas spāru svētki. Šo tagadējo tautas nama ēku ziemupnieki ceļ talkas veidā. Tā kā Ziemupē tolaik bija maz kokmateriālu tad grīdu toreiz ielika no jūras malā izskalotiem dēļiem. Aizsteidzoties gadiem priekšā varu teikt, ka 1992. gadā, kad to mainīja dēļu stāvoklis bija ideāls, bojāti bija grīdas balsta koki.

       1930. gadā jaunajā namā tika spēlētas pirmās izrādes. Un kā visās smalkās kultūras iestādēs, otrajā stāvā (tobrīd vēl graudu apcirkņos) darbojās arī bufete. Uzvestas lugas vairāku cēlienu garumā. Dažos gadījumos dekorācijas ļoti pietuvinātas realitātei, piemēram, koka vietā uz skatuves bijis īsts koks, kurš sava smaguma dēļ nav turējies kā nākas un gāzies apkārt. Pirmās izrādes bijušas „Indrāni”, „Sestdienas vakarā”, „Mārtiņciems”,  „Ministrs uz laukiem.”  Bez teātra spēlēšanas Ziemupē dejojuši tautiskās dejas, dziedājuši korī, vingrojuši. Tautas tērpus darinājušas pašas ziemupnieces. Bez pašdarbības notika arī citas aktivitātes. Izglītības biedrības ietvaros tika dibināta arī Ziemupes bibliotēka, notika dažādi kursi. Tas nozīmē, ka jau trīsdesmitajos gados mūsu pusē liela nozīme piešķirta pieaugušo izglītībai. 1929. gadā Ziemupes pamatskolā notikuši grāmatvedības kursi, „Upmaļu” mājās notikuši mājturības kursi divu nedēļu garumā. Iespējams jau, ka bijuši arī citi, bet pagaidām nav citu fotogrāfiju. Reizi gadā notikuši gadatirgi.

Ziemupes tautas nama celtniecības - pārbūves darbi 1929. gadā un teātra izrāde "Ministrs uz laukiem" 1931. gadā

Patreiz Ziemupes tautas namā notiek regulāras izstādes, skatuvi ieņēmusi zobenzivs ekspozīcija, darbojas svētdienas skola, notiek sarīkojumi.

Zobenzivs ekspozīcija Ziemupes tautas namā

Vissenākās ir pasākuma „Pie ģimenes pavarda”  tradīcijas.

 Ziemupes tautas nama skatītāju zāle

Foto: Daina Vītola