Pirmdiena, 29.05.2023
Raivis, Raivo, Maksis

Pāvilostas kultūras nams

           

Adrese:  Dzintaru ielā 47, Pāvilostā,
              Pāvilostas novads, LV-3466
 
Tālrunis:   29366112
Fakss:       63484567 (domē)  
                             
 
Vadītāja: Silva Vārsberga
 
 
 
 
 

 

Kultūras nama vēsture
 
   1948. gada 1. maijā bijušajā Brāļu draudzes namā atklāj kultūras namu.1960.gadā notika kultūras nama otrās piebūves celtniecība ēkas ziemeļu pusē. Un kultūras nams ieguva savu tagadējo izskatu un telpu izvietojumu.
    Nu jau sešdesmit trīs gadu garumā kultūras dzīves organizatori nomainījuši viens otru, ar savu attieksmi pret darbu, idejām un rosību ienesot Pāvilostas dzīvē krāsainību un prieku, katrs dodot savu ieguldījumu kultūras dzīves attīstībā.
   Kultūras nama pirmais vadītājs ir Osvalds Statiņš, kas uzsākot darbu saņem stipri noplukušu ēku un satiekas ar darbīgiem ļaudīm, ar kuriem kopā dibina jaukto kori, deju kolektīvu, dramatisko kolektīvu, mūziķu grupu.
   No 1955.gada līdz 1976. gadam kultūras nama vadītājs ir Jānis Losāns. Sākas vērienīgi remontdarbi, gādāts inventārs, šūti tērpi pašdarbniekiem, nodibināti sieviešu un vīru vokālie ansambļi, organizētas neskaitāmas viesizrādes un vieskoncerti.
    No 1976. līdz 1979.gadam kultūras dzīves vadība uzticēta Jurim Jakovļevam, kurš dibina vokāli instrumentālo ansambli, apmāca jauniešus ģitārspēlē, noorganizē diskotēku, kas ir pirmā Liepājas rajonā.
   1979.gadā par k/n direktori strādā Anita Dziedātāja. Šis ir Pāvilostas jubilejas gads un direktorei nākas organizēt vērienīgo 100 - gades svētku programmu.
   No 1980. – 1983.gadam kultūras namu vada Silvija Braže – notiek pārdomāti un rūpīgi sagatavoti tematiski pasākumi, darbu turpina k/n pašdarbības kolektīvi, savu sagatavotību parādot skatēs.
   Ar 1984. gadu vadītāja ir Inguna Blaubārde. Kā laba tradīcija sāk veidoties ģimeņu vakari, un jauniesaukto aizvadīšana armijā, darba jubileju atzīmēšana, ar jaunu sparu turpinās diskotēku darbība, vokāli instrumentālā ansambļa radošie meklējumi.
    1997. gadā par kultūras nama vadītāju sāk strādāt Dace Opelte un pavada šajā darbā nepilnu gadu, jo skolotājas profesija tomēr liekas vilinošāka un dejas soļus, kas Dacei tik mīļi un tuvi, jauniešiem var mācīt arī skolā.
   Ilgus gadus strādādama par kora diriģenti un vokālo ansambļu vadītāju Rūta Moženova bija labi iepazinusi kultūras darbu, tāpēc no 1998.gada kļuva par k/n direktori un priekšteču iesāktie darbi turpinājās.
    No 2000. gada kultūras dzīves priekšgalā stāvēja Pārsla Dižgalve. Kultūras namā ienāca jauna, sen nebijusi rosība. Kultūras namu pārņēma dejot un dziedāt prieks, tika nodibināts jauniešu centrs, no jauna dibināts vidējās paaudzes deju kolektīvs.
   No 2002. gada kultūras namu vadīja Marita Biele.
  Iestādes darbu no 2003.gada augusta līdz šim brīdim vada Silva Vārsberga .
 
 
Brīvdabas estrāde
         Atrodas Pāvilostas novadā, Pāvilostas pilsētā Upesmuižas parkā
  • Estrāde celta 1969. gadā, rekonstruēta 2013.gadā.
  • Estrādes kopējā platība 1122 m2
  • Skatuves platība 24 m x 18 m
  • Sēdvietu skaits – 600
  • UPESMUIŽAS PARKA ESTRĀDES noma:
Bezmaksas pasākumiem par 1 stundu EUR 15,00;

Maksas pasākumiem par 1 stundu EUR 30,00 vai 10% no biļešu ienākumiem, bet ne mazāk kā  EUR 50,00 par pasākumu.

Atkritumu savākšanu veic nomnieks.


 

            Estrādē notiek Līgo svētki, Zvejnieku svētki, teātra izrādes,
novadu dziesmu un deju svētki.
2013.gads "Zvejnieku svētki". Estrādes atklāšanas diena.
2012.gads - dejotāju festivāls "Soļi smiltīs" Pāvilostā.