Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Dienas atbalsta centrs KRAMS

   AR 2017. GADA 1. JANVĀRI DIENAS ATBLASTA CENTRS "KRAMS" TIKA APVIENOTS AR JAUNIEŠU CENTRU, IZVEIDOJOT VIENU IESTĀDI - BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS!


  Centrs tapis 2002. gadā ar Dānijas un Kanādas vēstniecības atbalstu. Dienas centrā darbojas Pāvilostas novada domes bāriņtiesas darbinieki un locekļi. Centru vidēji apmeklē ap 20 līdz 30 bērnu dienā. Daudz centru apmeklē tieši bērni no Sakas pagasta, arī tie bērni, kas pēc skolas gaida skolas autobusu uz mājām. Dienas atbalsta centrs pamazāk paplašinās, 2007. gadā tika izremontēta blakus esoša telpa, kā arī projekta      "Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kurzemē" ietvaros tika izremontēta bijuša garderobes telpa, kurā tiks izvietoti trīs publiskās pieejas datori. Centrā strādā bāriņtiesas locekļi, kas nodarbojas ar bērniem.

Dienas atbalsta centrā bērniem pieejamas sekojošas aktivitātes:

  • datori,
  • internets,
  • novuss,
  • galda spēles,
  • neliels sporta inventārs 

 

Dienas atbalsta centra darba laiks:

katru darbadienu no 13.00- 17.00

 
 

2008. gada 7. martā Dienas atbalsta centrā tika svinīgi atklāta ERAF finansētā projekta " Publisko intereneta pieejas punktu attīstība Kurzemē " viens no publiskajiem interneta pieejas punktiem

 

    Projekta realizācijas rezultātā tika izveidoti divi Publiskie interneta pieejas punkti Pāvilostā: Pāvilostas vidusskolas vestibilā, Dzintaru ielā 52, tika izremontēts vestibils un izvietoti pieci datori ar interneta pieslēgumu.  Otrs publiskais interneta pieejas punkts atrodas Dienas atbalsta centrā „ KRAMS ” telpās, Stadiona ielā 6. Šeit  tika izremontēta bijuša bērnudārza ģērbtuve un izvietoti trīs datori ar interneta pieslēgumu. Interneta pieejas punktus var apmeklēt un izmantot jebkurš Sakas novada iedzīvotājs, iepriekš iepazīstoties ar lietošanas noteikumiem, kas ir katrā interneta pieejas punktā un parakstoties reģistrācijas žurnālā. Interneta pieejas punktu sniegto pakalpojumu izmantošana ir bez maksas.

Projekts tika realizēts ar Kurzemes attīstības aģentūras atbalstu. Projektu finansēja ERAF ( Eiropas reģionālās attīstības fonds ) LVL 13 800.-, Latvijas Valsts LVL 2 316.- un Sakas novada dome LVL 2 316.-. Kopējās projekta izmaksas sastāda LVL 18 432.-

 

Publiskā interneta pieejas punkta svinigā atklāšana - Pāvilostas novada domes priekššedētājs U. Kristapsons apsveic publiskā pieejas punkta darbinieci, Sakas novada domes bāriņtiesas priekšsēdētāju Baibu Blaubārdi 

Publiskā interneta pieejas punkta durvis- informatīvā plāksne ar finansētāju logo un datoru un interneta lietošanas noteikumiem

Bērni atklāšanai par godu bija sagatavojuši priekšnesumus un zīmējumus par informāciju tehnoloģiju tēmu