Sestdiena, 18.05.2024
Inese, Inesis, ēriks

2018.gads

"Kastanīša" izlaidums

 

        Vērgales pag. PII "Kastanītis” bērni skaitot dzejoļus, dziedot un dejojot 31. maijā atvadījās no bērnudārza.

      Šoruden pastāvīgas skolas gaitas uzsāks 15 "kastanīši" – Damjens Štībelis, Daniels Kazbuķis, Daniēls Kalējs, Evelīna Kazbuķe, Gustavs Šēns, Gustavs Gūtmanis, Jūlija Adriāna Akerfelde, Krista Beķere, Marta Kurme, Māris Kleinšmits, Mīķelis Šervinskis, Sabīne Kraveca, Sabīne Birzniece, Uvis Aizstrauts un Elīna Opincāne.

       Vecāki ar mīļiem vārdiem un laba vēlējumiem pateicās visiem iestādes darbiniekiem par ieguldījumu, sagatavojot bērnus skolai. Pateicamies Pāvilostas novada pašvaldībai par atbalstu mazo novadnieku izglītošanā.

              Paldies bērniem un viņu vecākiem par kopā pavadīto laiku! Novēlam sekmes mācībās!

 

Vadītāja Liena Ernstsone

 

 


Vērgales PII ,,Kastanītis” 6 gadnieki

dodas ekskursijā uz Vetspili

 

        Katru  gadu sešgadnieki no Vērgales un Pāvilostas bērnudārziem dodas izklaides braucienā uz Ventspili.

    Tā arī 23.maijā bērnudārza “Kastanītis” sešgadnieku grupa “Pūcītes” kopā ar Pāvilostas sešgadnieku grupas bērniem, audzinātājām, auklītēm un dažiem vecākiem devāmies uz Ventspils atrakciju parku.

     Ar bērniem bijām izrunājuši noteikumus, kas jāievēro viņu drošībai. Bērnu pilsētiņā bērni izmēģināja visas kāpšanas, rāpšanās, šļūkšanas konstrukcijas. Visi ļoti steidzās izbaudīt dotās iespējas un cits pat pārvarēja bailes, lai nošļūktu no augstākās trubas.

      Tad ar autobusu braucām uz Piejūras brīvdabas parku un atkal pārvarējām šķēršļus un izmēģinājām spēkus “Džungļu takā”.

       Pienāca brīdis, kad ar bānīti vizinājāmies uz Lemberga hūti, un tur mācījāmies braukt ar mašīnām un ievērot satiksmes noteikumus; lēkājām piepūšamajās atrakcijās un vizinājāmies ar kameru no kalna. Protams, ka pēc izklaidēm bērniem bija nepieciešams arī iestiprināties. Un maizītes, gurķi, āboli, banāni, bulciņas, sula ātri vien pazuda izsalkušajos puncīšos. Un tad jau klāt atkal bija brīdis, kad kāpām autobusā un mērojām ceļu uz mājām.

      Gandarījums mums lielajiem bija tas, ka bērni mājās braucot teica: ”šī ir mūsu laimīgā diena”. 

      Pateicamies Pāvilostas PII "Dzintariņš” vadītājai Montai Petermanei par brauciena organizēšanu.

                                  

Vērgales pirmsskolas skolotāja Lilita Gulbe

 


Kopīgi svinot Latvijas otro dzimšanas dienu

 

3. maijā PII ,,Kastanīša” saime pulcējās, lai veidotu jaunu tradīciju – atzīmēt Latvijas brīvības atgūšanas svētkus, iestādot bērnudārza dārzā ābelīti.

Ābele simbolizē mūsu valsts brīvību, kas ir vēl trausla, ievainojama un prasa mūsu rūpes, darbu, labo gribu un mīlestību. Bērni dalījās pārdomās, kā saprot vārdu brīvība un ko katrs varētu darīt, lai Latvijā mums būtu droši un labi. Bērnu atbildēs izskanēja domas, ka mums jārūpējas par savu apkārtni, dabu, brāļiem, māsām, vecvecākiem, jāklausa vecāki, jāmācās, jāsporto,lai izaugtu lieli, gudri un spēcīgi.

Aicinājums katrā ģimenē 4. maijā  uzklāt baltu galdautu kā simbolu iespējai svinēt, kā simbolu brīvībai, kas mums katram ir dota. Aicināt pie galda savu ģimeni, draugus, kaimiņus. Svētku galds mūsu tradīcijās un dainās ir simbols saticībai, došanai, laimībai un kopā būšanai!

 

Vadītāja L. Ernstsone

 


Pirmsskolas izglītības iestādes dodas pieredzes apmaiņā uz Ventspils PII "Varavīksne"

 

24. aprīlī Pāvilostas novada pirmsskolas  izglītības iestādes pedagogi un skolotāju palīgi devās uz Ventspils PII ,,Varavīksne”, kas šobrīd ar labiem panākumiem aprobē jauno mācību saturu un popularizē savu praksi arī citiem. Bērnudārzs “Varavīksne” ir vienīgais Ventspilī, kurš izglītības procesā praktizē kompetenču ieviešanu, kuras pamatā ir bērnu patstāvības un iniciatīvas attīstīšana. ,, Bērniem līdz 3 gadu vecumam ir liela smadzeņu aktivitāte, kas ir svarīgs posms cilvēka dzīvē, kad notiek lietpratības attīstīšana. Šajā periodā veidojas prasmes un attieksmes: pašregulācija, patstāvība, lēmumu pieņemšana, emociju kontrole un citas. Tādēļ ir svarīgi šo periodu nenokavēt un nedarīt bērna vietā to, ko viņš jau var pats!”  atzīst PII ,,Varavīksne” vadītāja Kristīne Boitmane. Tā kā  bērnu lietpratības attīstīšana ir arī mūsu iestādes mērķis, saņēmām ļoti noderīgu pieredzi, ieteikumus turpmākajam darbam, lai pārņemtu labo praksi. Varējām vērot ieviestās izmaiņas– vides iekārtojumu, vērojām pedagogus darbā strādājot pa apakšgrupām, bērnu patstāvību, pašapkalpošanās prasmes, nenovērtējamo vecāku lomu šajā procesā.

Guvām atziņu, ja mēs nodrošinām apstākļus bērna pašapkalpošanās prasmju attīstībai un izvēles iespējām jaunākajā vecumā, tad piecos gados bērni ir daudz spējīgāki, apķērīgāki un gatavi intelektuālam darbam.

Paldies mūsu iestādes čaklajiem vecākiem, kuri ziedoja savu laiku palīdzot mums iespējot šo pieredzes braucienu.

 

Vadītāja L.Ernstsone

 


PII "Kastanītis" talko

 

Pašu bērnu rokām sakopta bērnudārza vide rotaļām un pastaigām bija galvenais 26. aprīlī rīkotās „ Lielās talkas 2019" mērķis. Ar bērniem tika pārrunāts, cik svarīgi ir nepiegružot dabu, par to, ka vide ir jākopj, lai pašiem būtu patīkami tajā uzturēties. Bērni talkas dienu gaidīja ar lielu nepacietību un piektdien dārziņā ieradās pacilātā noskaņojumā. Ar grābeklīšiem mazajās rociņās kopā ar savām skolotājām sakopa savas rotaļu vietas. Izslaucītas nojumes, sakārtotas smilšu kastes, liela kaudze ar zariem, lapām un skujām - tāds bija bērnu veikums! Bet laukā rīkotais pikniks bija kā patīkams noslēgums „Lielajai talkai 2019" pii ,,Kastanītis”!

 

Vadītāja L.Ernstsone


 Lieldienas pirmsskolā aizvadītas

 

Lieldieniņa gaiši nāca,

Sauli nesa azotē

Nu tas zelta kamolītis

Pret vasaru ritināja.

 

17.aprīlī PII ,,Kastanītis” bērni kopā ar Lieldienu zaķi ejot rotaļās, dziedot, dejojot,  piedaloties olas kaujās, ieskandināja gaidītos pavasara svētkus – Lieldienas. Bet iestādes simbols kastaņkoks tika pie skaistas rotas -  bērnu krāsotām olām.

 

Vadītāja L.Ernstsone


 Koncerts vecvecākiem "Ak, pavasar!"

 

10. aprīlī  Vērgales PII ,,Kastanītis”  norisinājās koncerts vecvecākiem ,,Ak, pavasar! ’’

Bērni ar nepacietību gaidīja ciemos savus vecvecākus, lai varētu viņiem parādīt ko iemācījušies, samīļotu un pateiktos viņiem – par auklēšanu, aprūpēšanu, dzimtas tradīciju saglabāšanu, labo piemēru rādīšanu. Katra grupa vecvecākiem bija sagatavojusi kādu priekšnesumu. Bet bērni, kas darbojas deju pulciņā ( sk. Sigita Freimane), rādīja dejas, kas apgūtas gada laikā. Paldies visiem vecvecākiem par siltajiem smaidiem, prieka asarām un laba vēlējumiem. Paldies visiem, kas uztur šo brīnišķīgo tradīciju.

 

Vadītāja L.Ernstsone


 Teātra dienas

 

 27. martā ir Starptautiskā teātra diena, arī PII “Kastanītis” visapkārt virmo teātra gaisotne.

Iejusties lomā, atcerēties tekstu, izteiksmīgi un klausītājiem saprotami to pateikt, sadarboties ar draugiem, tas viss mazajiem pirmsskolēniem dod pieredzi un attīstīta tik daudz prasmes un iemaņas!

Bērnu vecāki gatavo maskas, bērni paši zīmē rotājumus un dekorācijas,  teātra afišas un biļetes. Visi rosās un radoši darbojas, līdz pienāk īstā izrādes diena un viss notiek pa īstam. Skatītāji nopērk “biļeti”, kura maksā vienu konfekti un izrāde var sākties!

 “Saulītes” grupiņa priecē skatītājus ar izrādi – “Pie saulītes ciemos”, bet “Pūcīšu” grupiņas bērni iejutās dažādu kukainīšu lomās izrādē “Ciemiņi”.

Nākamajā dienā bērniem pārsteiguma izrāde “Puķu zirnītis” , jo spēlēs Iestādes padomes vecāki no “Zaķēnu” grupiņas. Bet 1.aprīlī Teātra mēnesis noslēdzas ar “Zaķēnu” grupiņas izrādi “Vecīša cimdiņš”.

Lai mums visiem darbīgs un radošs pavasaris!

 

.                                                   Pirmsskolas izglītības metodiķe Aija Gertsone


Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi koncertē "Kastanītī"

 

7.martā Pāvilostas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi sniedz koncertu Vērgales PII “Kastanītis” mazajiem klausītājiem. Koncerta pirmajā daļā bērni iepazina dažādus mūzikas instrumentus un to skanējumu – klavieres, vijoles un ģitāra audzēkņu izpildījumā. Bet otrajā daļā paši varēja izmēģināt spēlēt bungas, tamburīnu, trijstūrīšus, eglīti, kociņus, šeikerus u.c. skaņu rīkus, kā arī muzikālās rotaļās.

Paldies mūzikas skolas audzēkņiem un skolotājai A. Cerai

 


Sveču dienas radošās darbnīcas

 

     Kā jau februārī – sveču mēnesī pieņemts "Kastanīši” ķērās pie vaska sveču darināšanas.

     Šo prasmi ierādīja Durbes novada biškope Solveiga Jansone no Durbes novada. Darbiņš nebija viegls, jo prasīja pacietību, rūpību un uzmanību, bet rezultāts priecēja visus -  pašgatavotas, pēc medus un vasaras smaržojošas svecītes.

                                                                       

    Vadītāja L.Ernstsone

 

 


Mazie vērgalnieki apmeklē bibliotēku

 

       7. februārī PII "Kastanītis" grupiņa "Pūcītes" ciemojāmies Vērgales bibliotēkā. Bibliotēkas darbinieces mūs laipni sagaidīja un piedāvāja iepazīties un aplūkot M.Stārastes grāmatu izstādi. Aplūkojām grāmatiņas ar jaukajiem zīmējumiem un uzzinājām, ka M.Stāraste ir gan tekstu, gan zīmējumu autore. Bērni pastāstīja, ka arī bērnudārzā ir M.Stārastes grāmatiņas, un esam jau tās arī lasījuši.
       Bibliotekāre Benita bija sagatavojusi bērniem dažādus uzdevumus: izkrāsot grāmatu tārpiņu, kurš neatlaidīgi lasa burtiņus, bija jāiziet pareizi labirints un tad godam, nopelnīts saldumiņš. Bērni ar interesi klausījās Benitas lasījumā M.Stārastes grāmatiņu "Laimes sēkliņa". Lai gan mēs esam vēl mazi, bet piedalīties diskusijā par grāmatu, par laimes meklējumiem un kur to rast, arī mēs varam. Dodoties prom, paņēmām grāmatiņu lasīšanai un noskaidrojām, kad grāmata ir jāaiznes atpakaļ uz bibliotēku.

Paldies bibliotekārēm par interesanto pasākumu! Uz tikšanos!
                                                                   

Grupas "Pūcītes” skolotāja Lilita Gulbe

 


      Katrā iestādes grupā vecākiem būs iespēja vērot bērnu ikdienas dzīvi un noskaidrot jebkuru interesējošu jautājumu par integrētajām rotaļnodarbībām, dienas ritmu un citiem aktuāliem jautājumiem.

     Dienas pirmajā pusē, no plkst.8 50, rotaļnodarbībās būs iespēja vērot skolotāju izvēlētās pedagoģiskās pieejas un metodiskos paņēmienus pirmsskolas izglītības programmas īstenošanā, savukārt otrajā dienas pusē individuālās pārrunas ar vecākiem par bērnu spējām un prasmēm tās apguvē un izglītojamo gatavību skolai.

       Lūgums iepriekš pierakstīties pie grupas skolotājiem vai zvanot pa tālr. 63490847 (vadītāja L. Ernstsone)

 


Pasākumiem bagātais decembris

Vērgales PII ,,Kastanītis’’

 

         Gada nogale mūsu iestādē pavadīta ar sirsnīgiem un  jaukiem  pasākumiem, kas priecēja gan mazus, gan lielus.

        Adventa laiks sākās ar profesiju dienu 6 gadīgo bērnu grupā "Pūcītes’’, kur par savu vaļas prieku – hloristiku stāstīja Gustava mamma. Bērni mācījās gatavot Adventa  vainagu uzzinot arī daudz jauna par šiem svētkiem.

      Pamazām gatavošanās svētkiem notika arvien rosīgāk – gaiss smaržoja pēc pašu ceptām piparkūkām, tika meistaroti apsveikumi, tapa priekšnesumi un rotājumi. Tos darināja ne tikai bērni, bet arī vecāki, kas velējās, varēja apgūt prasmi gatavot Ziemassvētku rotājumus- puzurus – par to parūpējās Riharda omīte, kurai puzuru gatavošana ir vaļasprieks.

       Jo tuvāk nāca Ziemassvētki, jo lielāki brīnumi notika! Vakaros, mazā krēsliņā pa logiem varēja vērot cik rosīgi palikusi arī rūķi,  tos bieži varēja manīt un pat satikt bērnudārza laukumiņā.

     Tie rūķojās - pikojās, dauzījās, dejoja, rotāja eglītes, slēpa saldumus, kurus atrast varēja ejot tikai pa rūķu pēdām!

     Pašus mazākos - "Lācēnus” un vislielākos – 6 gadīgos "Kastanīšus”  Ziemassvētku vecītis apciemoja bērnudarzā.  Bet pārējie - grupas "Zaķēni” un "Saulītes” devās uz pašu Rūķupi pie Ziemassvētku vecīša ciemos – kustīgi un lustīgi darbojoties tika saņemtas arī kārotās saldumtūtes.

 

Vērgales pag. PII "Kastanītis”

vadītāja L.Ernstsone

 

Ziemassvētku pasākums grupā "Kastanīši"

Ziemassvētku pasākums grupā "Lācēni"

GRUPU  "ZAĶĒNI” UN "SAULĪTES’’ ZIEMASSVĒTKI ZIEMUPES "RŪĶUPĒ"