Ceturtdiena, 23.05.2024
Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija

Starpnovadu sadziedāšanās

„Pavasar’s ir klāt!”
 
        Pāvilostas PII „Dzintariņš” 5 – 6 gadīgie bērni 2013.gada 5. aprīlī dziedāja Alsungā starpnovadu sadziedāšanās pasākumā „Pavasar’s ir klāt!”
     Rosināt bērnu interesi par dziedāšanu un radīt iespēju bērnu sadraudzībai starp novadu bērnudārziem – tie ir šī pasākuma galvenie uzdevumi.
    Mazajos pavasara dziesmu svētkos uz sadziedāšanos Alsungas kultūras namā bija sapulcējušies 5 – 6 gadīgie bērni no Alsungas, Cīravas, Ēdoles, Pāvilostas un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādēm. Par omulīgu un draudzīgu atmosfēru šajā dienā rūpējās Alsungas baltais stārķis un bebrēns, kas pēc garās ziemas priecājās par pavasara tuvošanos un tik daudz dziedošiem bērniem.
    Tradīciju aizsāka Pāvilostas PII „Dzintariņš” pagājušajā pavasarī. Ceram, ka 2014. gadā tiksimies Cīravā, jo cīravniekiem tika laimīgā loze turpināt organizēt sadziedāšanās pasākumu.
Aija Gertsone
 

 
Gaidīsim pavasari kopā!
 
       Ar šādiem vārdiem Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” bērni ciemos pie sevis aicināja kaimiņu novadu 5 un 6 gadīgos bērnus. Ielūgumā bija piekodināts, ka ciema kukulim līdzi jāņem 3 dziesmas un 1 rotaļa, lai pavasaris atnāk skanīgs un priecīgs.
    2012.gada 3. aprīlī Pāvilostas kultūras namā starpnovadu sadziedāšanās pasākumā kopā satikās 90 piecgadīgie un sešgadīgie bērni no Alsungas, Cīravas, Vērgales un Pāvilostas, pieskandinot kultūras namu ar pašu izraudzītām dziesmām. Ar bēdīgām un jautrām dejām ciemiņus izklaidēja Pāvilostas pirmsskolas iestādes dejotāju pulciņš.
       Pasākuma idejas autore Aija Gertsone par šo pasākumu saka: „Pirms visa Latvija tika sadalīta novados, Liepājas rajona sešgadīgie bērni katru pavasari satikās bērnu svētkos. Ar novadu izveidošanos šī tradīcija zuda, un līdz ar to zuda iespēja satikties plašākam pirmsskolu iestāžu bērnu lokam, lai apzinātos, ka pirmsskolas vecuma bērni ir nozīmīga sabiedrības daļa. Man ir gandarījums, ka mums izdevās saaicināt kopā vairāku pirmsskolas izglītības iestāžu bērnus un pārliecināties, ka dziedāšana un dejošana sagādā prieku mums visiem.”
      Par idejas morālo atbalstu gribam pateikties Silvijai Lejai, par finansiālo atbalstu Pāvilostas novada domei un tās priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam. Tas bija lieliski, ka pēc dziedāšanas bērniem bija iespēja iestiprināties ar kliņģera gabaliņu un siltu tēju, lai mazos dziesmu svētkus var turpināt ar jautrām rotaļām un dejām, jo ar tukšu vēderu nav nekādas jautrības. Paldies visiem, kas pielika savu roku, lai šie sadziedāšanās svētki varētu notikt! Cerēsim, ka tie varētu kļūt par jauku tradīciju.
Vadītāja Monta Pētermane