Pirmdiena, 05.06.2023
Margots, Igors, Ingvars

Džimbas drošības skoliņa

Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē
„Dzintariņš” atzīmē Džimbas personīgās drošības programmas noslēgumu

     Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” noslēdzies centra „Dardedze” izveidotais nodarbību cikls pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par personīgo drošību. Centra darbība vērsta uz to, lai bērni un arī pieaugušie iemācītos pasargāt sevi no dažāda veida vardarbības. Pagājušajā vasarā centrs aicināja pie sevis pārstāvjus no dažādiem Latvijas novadiem, lai tie pēc apmācības kursa apgūšanas kļūtu par drošības aģentiem savos novados.
     Šajā mācību gadā no oktobra līdz janvārim 5 – 6 gadīgie pirmsskolnieki ar drošības aģenta un viņa palīga - lelles drošuļa Džimbas palīdzību centās apgūt personīgās drošības noteikumus.
    Džimbas drošības programmas noslēguma nodarbībā, „Vāverēnu” grupiņas bērni droši var teikt - „Mani nevar piemuļķot, jo es esmu gudrs!”
   Deviņu nodarbību ciklā 5 - 6 gadīgie pirmsskolēni, izmantojot lomu spēles, stāstus un diskusijas, mūziku, ritmiskas frāzes un video apguva personīgai drošībai nepieciešamas prasmes:
  • atpazīt bīstamas un vardarbīgas situācijas,
  • atpazīt labu un sliktu pieskārienu,
  • atteikt nevēlamu uzvedību, rīcību,
  • sevi aizstāvēt un izvairīties no bīstamām (nedrošām) situācijām,
  • pastāstīt pieaugušajam par piedzīvoto situāciju (meklēt un saņemt palīdzību),
  • gūt pārliecību, ka pieaugušā (vai lielāka bērna) pāridarījums nekad nav paša bērna vaina.
    Piektdien, 25. janvārī, Džimba kopā ar „Vāverēnu” grupiņas bērniem atkārtoja drošības noteikumus, kas apgūti nodarbību laikā, vēl reizi nodziedāja „Drošības dziesmu” un katram bērnam pasniedza uzlīmi un grāmatzīmi ar savu tēlu, kā arī Džimbas Drošības programmas APLIECĪBU ar devīzi – „ESI VĒRĪGS – ESI DROŠS!”
   Centrs „Dardedze” katru drošības aģentu nodrošina ar bagātīgu metodisko materiālu, taču nepieciešams arī tehniskais nodrošinājums. Tāpēc drošības programmas darbības laikā sadarbojāmies ar biedrības „No idejas līdz attīstībai” vadītāju Intu Vīganti. Viņa radīja iespēju izmantot gan biedrības telpas, gan tehnisko nodrošinājumu, lai bērni varētu noskatīties mācību videofilmas. Darba lapas, anketas u.c. izdales materiālus, kas bija nepieciešami drošības programmas darbības laikā nodrošināja pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariņš”. Paldies par atbalstu!

Drošības aģents Aija Gertsone

 


Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādē „Dzintariņš”
ir sākusies
DŽIMBAS DROŠĪBAS PROGRAMMA

 
    Vai Jūsu bērns zina, kā rīkoties situācijā, ja kāds svešinieks lūdz viņam doties līdzi?
    Vai jūsu bērns māk atšķirt labos pieskārienus no sliktajiem un slepenajiem?
    Vai Jūsu bērns prot pateikt: „Nedari man tā, man tas nepatīk!”, ja kāds viņu aizskar un vēlas viņam nodarīt pāri?
    Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem ne vienmēr vecāki un pedagogi zina, kā bērnam saudzīgā veidā atbildēt, tāpēc atbildes sniedz Džimba – speciāli radīts tēls, kas palīdz atpazīt situācijas, kurās varētu draudēt briesmas.
Centrs „Dardedze” ir izstrādājis īpašu drošības programmu un apmācījis Džimbas nodarbības vadītāju, kas īsteno šo drošības programmu Pāvilostas PII „Dzintariņš”.
    Metodes, ar kurām darbojas Džimbas drošības programmā, ir interaktīvas, pārbaudītas un darbojas efektīvi. Sarežģītas un mulsinošas lietas tiek pasniegtas caur mūziku, rotaļām, filmiņām, lomu spēlēm vienkārši un dabiski. Bērni mācās ar prieku, kļūst gudrāki, pārliecinošāki un drošāki.
    Džimbas drošības programmas nodarbības sniedz zināšanas ne tikai pašiem bērniem, bet arī pedagogiem, kas ikdienā strādā ar Jūsu bērniem, atstājot viņiem efektīvus metodiskos materiālus, kurus izmantot tālākajā darbā, mācot Jūsu bērniem drošību ikdienā. Tāpat programmas ietvaros vecākiem tiek piedāvāti dažādi materiāli, kurus var izmantot mājās sarunās ar bērnu.
PII „Dzintariņš” šīs nodarbības ir sākušās 12. oktobrī un pavisam kopā būs deviņas nodarbības, kuras notiek reizi nedēļā un turpināsies apmēram līdz decembra vidum.
    Ir plānots, ka šādas nodarbības varētu notikt arī sākumskolas (1. – 2. klase)bērniem.

Audzināsim drošus bērnus nedrošā pasaulē!

Džimbas nodarbību vadītāja
Aija Gertsone