Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

ES projekti

 
       Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Dzintariņš” piedalās ESF projektā „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātē „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” 3. aktivitātē – Pedagogu novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība, veicinot vispārējās, profesionālās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības pedagogu, kā arī skolas atbalsta personāla pedagogu profesionālās karjeras attīstību, efektīvu profesionālās pilnveides praksi, kā arī nodrošinot nepieciešamās zināšanas, prasmes un pieredzi vienotas novērtēšanas sistēmas ieviešanai, atalgojuma sistēmas pārskatīšanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.
            No Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” dalībai projektā atbalstīti sekojoši pirmsskolas izglītības pedagogi:
2. posmā
 • LIGITA EIHVALDE (piešķirta 2. kvalitātes pakāpe);
3. posmā
 • LIGITA EIHVALDE (piešķirta 3. kvalitātes pakāpe);
4. posmā
 • GUNITA DELIJEVA (piešķirta 2. kvalitātes pakāpe);
 • ELGA DEVIŅA          (piešķirta 2. kvalitātes pakāpe);
 • AIJA GERTSONE      (piešķirta 2. kvalitātes pakāpe).
5. posmā dalībai projektā apstiprināti sekojoši pirmsskolas izglītības pedagogi:
 • GUNITA DELIJEVA;
 • AIJA GERTSONE;    
 • RITA PENCE.  
   
            Iestādē darbojas Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisija sekojošā sastāvā:
 • Monta Pētermane – komisijas priekšsēdētāja, (iestādes vadītāja),
 • Silvija Leja –  komisijas priekšsēdētājas vietniece, (pašvaldības pārstāve),
 • Aija Gertsone – sekretāre, (metodiķe, pirmsskolas mūzikas skolotāja).