Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Pāvilostas PII "Dzintariņš"

Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde
„Dzintariņš”
 
Reģistrācijas Nr.4101901760
Adrese: Stadiona ielā 6, PāvilostāDienvidkurzemes novadā, LV - 3466
Tālrunis: 63498275
Darba laiks: darba dienās 7.30 - 17.30
Vadītāja: Monta Pētermane
 
 

 

Pie mums ir atnācis bērns ar mirdzošām acīm, zinātkāru garu,

vēlēšanos uzzināt visu par visu ...

Dosim viņam šo iespēju - pašam ieraudzīt, sadzirdēt, izpētīt ...

 
   Pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina bērniem no 1,5 līdz 6 gadu vecumam iespēju apgūt pirmsskolas izglītības programmu (programmas kods 01011111), kas sevī ietver:
 • vispusīgu bērnu fizisko, psihisko un sociāli emocionālo attīstību;
 • 5 un 6 gadīgo bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei;
 • rotaļas un pastaigas svaigā gaisā;
 • svētkus un izglītojošus pasākumus;
 • papildus darbu bērnu muzikālo spēju attīstīšanā;
 • deju pulciņu;
 • veselīgu un garšīgu ēdienu 3 reizes dienā;
 • atpūtu diendusas laikā;
 • kvalificētu pedagogu rūpes par jūsu bērnu visas dienas garumā.
 
   Pirmsskolas izglītības programmas saturu bērni apgūst šādos mācību priekšmetos:
 • Iepazīstināšana ar apkārtni, dabu un sabiedriskās dzīves norisēm;
 • Iepazīstināšana ar bērnu literatūru, Latviešu tautas folkloru un tradīcijām;
 • Sensoro spēju attīstīšana;
 • Matemātika;
 • Latviešu valoda;
 • Zīmēšana, gleznošana, veidošana, aplicēšana;
 • Konstruēšana;
 • Rokdarbi, mājturība;
 • Mūzika;
 • Rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana;
 • Kustību attīstība;
 • Orientēšanās apkārtnē.
 
  Iestādē darbojas 4 grupas:
 • 1,5 līdz 3 gadīgo bērnu grupa “Saulītes”;
 • 3 un 4 gadīgo bērnu grupa “Vāverēni”;
 • 5 gadīgo bērnu grupa "Jumīši";
 • 6 gadīgo bērnu grupa “Taurenīši”.
 
 
  Ik dienas savās otrajās mājās mācās, rotaļājās, priecājās un svētkus svin 49 bērni.