Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Uzņemšana

 

    Katram bērnam ir savas spējas, temperaments, mācīšanās stils un intereses. Mūzikas un mākslas skola piedāvā kvalitatīvu izglītību, radošu atmosfēru, savstarpēju  sapratni un cieņu, bet ar individuālu pieeju izglītībā tiek radīti labvēlīgi apstākļi katra bērna vispusīgai attīstībai, zināšanu un prasmju apguvei.

    

  Pirms iestājpārbaudījumiem aicinām apmeklēt konsultācijas 31.08.2020. plkst. 17.00. Konsultācijas tiek rīkotas, lai iepazīstinātu audzēkņus un vecākus ar iestājeksāmena formu un prasībām. Konsultācijās var saņemt informāciju, kas palīdz izvēlēties konkrētu izglītības programmu. Iestājeksāmenus var kārtot arī tad, ja konsultācijas nav apmeklētas. Papildus uzņemšana uz brīvajām vietām var būt arī rudenī.

 

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA 2021./2022. MĀCĪBU GADAM  (afiša)

 

Lai uzsāktu mācības mūzikas vai mākslas nodaļās:

  • jāaizpilda skolas iesnieguma veidlapa (spiest šeit);
  • jāiesniedz bērna dzimšanas apliecības kopija;
  • jāpiedalās iestājpārbaudījumos.

 

    Ja bērns tiek uzņemts, vecākiem jānoslēdz ar skolu līgums par bērna izglītošanu un jāveic ikmēneša maksājumi līdz katra mēneša 15. datumam. Apgūst instrumenta spēli Mūzikas nodaļā, iespējams šo instrumentu īrēt no skolas, noslēdzot instrumenta īres līgumu.

 

Ja izvēlaties vairs neturpināt mācības mūzikas un mākslas skolā:

  • jāaizpilda skolas iesnieguma veidlapa (spiest šeit);
  • jānodod iznomātos mūzikas instrumentus un nošu materiālus;
  • jāsamaksā vecāku līdzfinansējums.

 

     Lai arī par ko vēlāk kļūtu mūsu audzēknis – par zinātnieku, rakstnieku, politiķis, ārstu – bērnībā nodarbojoties ar mūziku un mākslu viņš kļūs dvēseliskāks, gudrāks un radošāks kā tad, ja viņa bērnība būtu pagājusi bez mūzikas un mākslas klātbūtnes

 

Lai veicinātu bērnu radošumu mūzikā, skolā tiek realizēta

 interešu izglītības programma 5/6 gadu vecuma bērniem Klavierspēlē un Vijoļspēlē!

 

 

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA