Svētdiena, 21.07.2024
Meldra, Meldris, Melisa

Mūzikas nodaļa

            

"Muzicēšana ir labākā intelektuālo un
emocionālo spēju attīstītāja”
(J. Birzkops)

 

     Agrāk vai vēlāk vecākiem pienāk laiks izlemt vai sūtīt savu lolojumu mūzikas skolā, vai nesūtīt. Ja bērnam ir vajadzīga vispusīga attīstība, tad tas nozīmē, ka nepieciešama arī muzikālā attīstība.

 

Par priekšrocībām:

  • bērnam parādīsies jauni draugi un paziņas;
  • viņa redzesloks ievērojami paplašināsies;
  • bērns piedalīsies daudzos koncertos un viņam pazudīs bailes uzstāties publikas priekšā;
  • nedaudz centības un bērns savam un citu priekam varēs atskaņot skaistu mūziku.

Par trūkumiem:

  • reizē ar vispārizglītojošās skolas mājas darbiem, bērnam būs jāsagatavo tos arī mūzikā;

     Bērniem sāk nepatikt mūzikas skola pusaudžu vecumā, kad viņi redz kā klases biedri un draugi iet izklaidēties, bet viņi dodas uz mūzikas skolu. Dažreiz ir sagaidāma neizpratne vai pat zobgalības no savu vienaudžu vidus. Pēc mūzikas skolas absolvēšanas 99% bērnu ir atzinuši, ka bijis brīdis, kad gribējies pamest mācības mūzikas skolā un netērēt veltīgi laiku, tomēr viņi atzīst, ka ir pateicīgi, ja kāds to viņiem neļāvis darīt.

      Mūzikas programmas ietver sevī gan individuālās 2 mācību stundas nedēļā izvēlētā mūzikas instrumenta spēlē, gan kolektīvo muzicēšanu dažādu instrumentālo ansambļu sastāvā. Visi audzēkņi apgūst mūzikas mācību vai solfedžo un mūzikas literatūru, kuru māca skolotāja Antra Ķikute.  Vispārējās klavieres, ja audzēknim nav klaviespēle kā pamatinstrumentu, audzēknis apgūst vienreiz nedēļā.

 

KLAVIERSPĒLE, VIJOLES SPĒLE

Mācību ilgums – 8 gadi (1.-8. klase; iespēja turpināt mācības 9. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo ievirzes izglītību mūzikā).

Mācību priekšmeti - Klavierspēle, Vijoļspēle, mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres.

Skolotāji: Dace Bērzniece, Inguna Venena, Līga Spjute, Inga Šnore.

 

 

AKORDEONA SPĒLE, ĢITĀRAS SPĒLE, TROMPETES SPĒLE

Mācību ilgums - 6 gadi (1.-6. klase; iespēja turpināt mācības 7. klasē, ja vēl nav pabeigta pamatskola un audzēknis vēlas turpināt profesionālo ievirzes izglītību mūzikā).

Mācību priekšmeti - Akordeona spēle, Ģitāras spēle, Trompetes spēle (pēc izvēles), mūzikas mācība, solfedžo, mūzikas literatūra, kolektīvā muzicēšana, vispārējās klavieres.

Skolotāji: Marita Kalēja, Helmuts Audars, Viktors Hrustaļovs.

 


 

MŪZIKAS SKOLAS VĒSTURE

►ABSOLVENTI MŪZIKA

►NOTIKUMI