Otrdiena, 07.12.2021
Dzirkstīte, Anta, Antonija

Kontakti, dokumenti

PĀVILOSTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Reģistrācijas apliecības Nr. 4174903222

 

Dzintaru iela 23, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466

tālr. 63498253 (mūzika), 63498435 (māksla)

e –pasts: muzikamaksla@pavilosta.lv

mājas lapa: www.pavilosta.lv

 

Inga ŠNORE, direktore

Pieņemšana: pirmdienās 12.00-14.00

 

REKVIZĪTI:

Pāvilostas novada pašvaldība norēķinu kase

Reģistrācijas Nr. LV 90000059438,

A/S Swedbanka, kods: HABALV22, 

konta Nr. LV32HABA0001402037066

 


 

DOKUMENTI

►SKOLAS NOLIKUMS

►PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (2018./2019.m.g.)

►PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (2019./2020.m.g.)

►IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

►AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

►LĪDZFINANSĒJUMA KĀRTĪBA

►ATTĪSTĪBAS PLĀNS

►ATTĀLINĀTA MĀCĪBU PROCESA NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA

►AUDZĒKŅU ZINĀŠANU UN PRASMJU VĒRTĒŠANAS, PĀRCELŠANAS NĀKAMAJĀ KLASĒ UN ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBA

►KĀRTĪBA PAR EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMIEM COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI