Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Kontakti, dokumenti

PĀVILOSTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Reģistrācijas apliecības Nr. 4174903222

 

Dzintaru iela 23, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads, LV-3466

tālr. 63498253 (mūzika), 63498435 (māksla)

e –pasts: muzikamaksla@pavilosta.lv

mājas lapa: www.pavilosta.lv

 

Inga ŠNORE, direktore

Pieņemšana: pirmdienās 12.00-14.00

 

REKVIZĪTI:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000058625

Adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

Banka: AS “SEB banka”,

Norēķinu konts Nr. LV73UNLA0050014272020,

 


 

DOKUMENTI

►SKOLAS NOLIKUMS

►PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (2018./2019.m.g.)

►PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (2019./2020.m.g.)

►IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

►AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS KĀRTĪBA

►LĪDZFINANSĒJUMA KĀRTĪBA

►ATTĪSTĪBAS PLĀNS

►ATTĀLINĀTA MĀCĪBU PROCESA NODROŠINĀŠANAS KĀRTĪBA

►AUDZĒKŅU ZINĀŠANU UN PRASMJU VĒRTĒŠANAS, PĀRCELŠANAS NĀKAMAJĀ KLASĒ UN ATSKAITĪŠANAS KĀRTĪBA

►KĀRTĪBA PAR EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMIEM COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI