Trešdiena, 28.07.2021
Cecīlija, Cilda

PAR VAKCINĀCIJU


PAR VAKCINĀCIJU

ZVA informatīvs materiāls par vakcīnām pret Covid-19:

uzzini par vakcīnu izstrādi, darbību, intervālu starp devām un biežākajām blakusparādībām

 

      Zāļu valsts aģentūra (ZVA) izstrādājusi informatīvu materiālu, kas satur pierādījumos balstītu un uzticamu informāciju par līdz šim lietošanai apstiprināto Covid-19 vakcīnu darbību un būtiskākajām blakusparādībām.

   Informatīvajā materiālā ietverta arī svarīgākā informācija par vakcīnu izstrādi un apstiprināšanu, laika intervālu starp vakcīnas pirmo un otro devu un cita informācija.

     Informatīvais materiāls ikvienam pieejams elektroniski ZVA tīmekļvietnes www.zva.gov.lv sadaļā “Covid-19 ziņas”, kā arī tiks izsūtīts pašvaldībām izvietošanai savās tīmekļvietnēs.

    ZVA atgādina, ka vakcīnu mērķis ir novērst saslimšanu ar koronavīrusu, tai skaitā pasargāt no simptomātiskas saslimšanas, smagas Covid-19 slimības gaitas, hospitalizācijas un nāves.

      Līdz šim Eiropā, tai skaitā Latvijā, lietošanai apstiprinātas četras Covid-19 vakcīnas.

      Lai iegūtu pilnīgu un noturīgu aizsardzību pret koronavīrusu, nepieciešamas divas Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca vakcīnas devas, vai viena deva – Janssen vakcīnas gadījumā. ZVA vērš uzmanību, ka aizsardzība var nebūt pilnīga līdz 7 dienām pēc Pfizer-BioNTech, līdz 14 dienām pēc Moderna un līdz 15 dienām pēc AstraZaneca vakcīnas otrās devas saņemšanas. Janssen Covid-19 vakcīnas lietošanas gadījumā nepieciešama viena deva un pilnīga aizsardzība iestājas 14 dienas pēc tās saņemšanas.

      Otrā Pfizer-BioNTech vai Moderna vakcīnas deva jāsaņem vismaz 3 līdz 4 nedēļas pēc pirmās devas. Savukārt AstraZeneca vakcīnai otrās devas rekomendētais intervāls ir 9-12 nedēļas, vakcinācijas rokasgrāmatā norādīts, ka šīs vakcīnas otrās devas saņemšanas vizīte plānojama tuvāk 12. nedēļai.

      Vakcīna tiek ievadīta cilvēka augšdelmā.        

 

Kā vakcīnas tika apstiprinātas?

     Vakcīnas tika izstrādātas un apstiprinātas paātrinātā kārtībā. Tas bija iespējams, jo eksperti visā pasaulē sadarbojās, lai atklātu vakcīnu. Notika ātra apmainīšanās ar būtisku informāciju. Vienlaikus tika veikti vairāki pētījumi par vakcīnas drošumu un efektivitāti. Tādējādi tika ietaupīts daudz laika. Šie pētījumi tika izvērtēti, tiklīdz bija zināmi to rezultāti.

      Tādējādi bija iespējams šīs vakcīnas izstrādāt un apstiprināt ātrāk nekā parasti, neizlaižot būtiskus procesa soļus. Vakcīnas apstiprinājusi Eiropas Zāļu aģentūra, kuras zinātniskās komitejās piedalās arī ZVA speciālisti.

 

Biežākās blakusparādības

      ZVA atgādina, ka līdzīgi kā pēc citu vakcīnu saņemšanas, arī pēc Covid-19 vakcīnu saņemšanas var rasties blakusparādības. Vairums blakusparādību rodas, jo vakcīnas stimulē cilvēka organisma imūnsistēmu.

    Tā rezultātā daļai cilvēku viņu organisma īpatnības dēļ var rasties sagaidāmas reakcijas jeb blakusparādības. Tomēr šādu reakciju rašanās vai trūkums neliecina par to, cik stipra vakcinācijas rezultātā būs iegūtā organisma aizsardzība.

     Pētījumi liecina, ka biežākās blakusparādības ietver paaugstinātu ķermeņa temperatūru (dažkārt virs 38°C), drudzi, galvassāpes, nogurumu, sāpes injekcijas vietā, muskuļu un locītavu sāpes, apsārtumu, pietūkumu injekcijas vietā. Šīs blakusparādības parasti ilgst 1 līdz 3 dienas un pēc tam izzūd.

      Pacientiem jāvēršas pie ārsta, ja pēc vakcīnas saņemšanas rodas bažas par novērotajām blakusparādībām. Gan ārsts vai farmaceits, gan pacients var ziņot par konstatētām zāļu, to vidū arī vakcīnu, izraisītām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai. Ziņojumu var iesniegt arī elektroniski Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē www.zva.gov.lv > “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm un biovigilanci”.

     ZVA uzsver, ka visas ES apstiprinātās vakcīnas ir pārbaudītas un drošas lietošanai.

 

Vai drīkstu saņemt vakcīnu? Būtiskākie brīdinājumi

     Informatīvajā materiālā ietverta svarīgākā informācija, kad pirms vakcinācijas veikšanas būtu jākonsultējas ar ārstu.

      Proti, cilvēkam jājautā savam ģimenes ārstam, vai drīkst saņemt šīs vakcīnas, ja iepriekš pēc cita veida vakcīnas saņemšanas ir bijusi alerģiska reakcija vai ir bijusi alerģiska reakcija pēc pirmās vakcinācijas ar šīm Covid-19 vakcīnām.

     Pirms vakcinācijas nepieciešams konsultēties ar speciālistu, kurš izvērtēs vai drīkstat vakcinēties. Pirms vakcinēšanās nepieciešams obligāti informēt ārstu, ja tiek novērota smaga saslimšana, drudzis, Covid-19 raksturīgi simptomi, ir apstiprināta saslimšana ar Covid-19, ir jāievēro pašizolācija vai karantīna pēc kontaktēšanās ar cilvēku, kam ir Covid-19, vai tas gaida testa rezultātus, kā arī ja ir nokavēta vakcinācijas vizīte.

 

     Informatīvajā materiālā norādīta visu reģistrēto vakcīnu informācija, taču tā neaizstāj oficiālo zāļu lietošanas instrukciju, kas ikvienam pieejama Zāļu reģistrā, un ārsta sniegtos norādījumus. 

 

 

 

Kontaktinformācija:

Tanita Tamme-Zvejniece

Zāļu valsts aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālr. 26654766, E-pasts: tanita.tamme-zvejniece@zva.gov.lv                   

 

 


Iedzīvotājus aicina jau tagad pieteikties vakcīnai pret Covid-19 vietnē manvakcina.lv vai 8989,

lai operatīvi plānotu un nodrošinātu vakcināciju

      

       Tuvāko nedēļu laikā līdz maija sākumam Latvijā gaidāmas vairāk nekā 236 000 vakcīnu piegādes. Lai plānotu operatīvu un ģeogrāfiski vienmērīgu vakcinācijas procesu visā Latvijas teritorijā, iedzīvotāji jau tagad aicināti pieteikties Covid-19 vakcīnai vietnē manavakcina.lv un pa tālruni 8989.

       “Aicinām pieteikšanos vakcīnai vairs neatlikt. Bieži uzklausām, ka iedzīvotāji gaida nākošo prioritāro grupu atvēršanu vai sev adresētu uzaicinājumu saņemšanu un nesteidzas ar pieteikšanos vakcīnai, jo uzskata, ka vakcīnu skaits vēl ilgi Latvijā nebūs pietiekošs. Taču tuvāko divu mēnešu laikā gaidām ievērojami lielākas vakcīnu piegādes nekā līdz šim, tāpēc aicinām aktīvi pieteikties katru, kurš vēlas savlaicīgi saņemt vakcīnu pret Covid-19,” skaidro vakcinācijas projekta vadītāja Eva Juhņēviča.

     Veselības ministrija aicina Latvijas iedzīvotājus pieteikties Covid-19 vakcīnai vietnē manavakacina.lv, pa tālruni 8989, lai veidotu centralizēto vakcinējamo iedzīvotāju rindu. Joprojām iedzīvotāji var izmantot iespēju un pieteikties arī pie sava ģimenes ārsta.

       Ņemot vērā, ka Latvijā tuvāko nedēļu laikā līdz pat maija sākumam plānotas vakcīnu piegādes vairāk nekā 236 000 devu apmērā, pieteikties aicināti ne tikai iedzīvotāji no jau atvērtajām prioritārajām grupām, piemēram, veselības aprūpes darbinieki, iedzīvotāji vecumā virs 70 gadiem, kā arī iedzīvotāji ar hroniskām slimībām, bet arī ikviens Latvijas iedzīvotājs.

     Līdz ar lielāku vakcīnu apjomu vakcinācijas tempi palielināsies ne tikai jau atvērtajās prioritārajās grupās, bet arī raitāk plānots vērt vaļā nākošās iedzīvotāju grupas. Tieši pieteikšanās ļaus operatīvi plānot vakcinācijas darbu aprīlī, kad Latvijā plānots saņemt lielāku vakcīnu pret Covid-19 skaitu nekā iepriekš.

      Jau šobrīd nākošo prioritāro grupu iedzīvotāju - personas, kuras dzīvo vienā mājsaimniecībā ar bērniem, kuriem ir noteiktas hroniskas un imūnsupresējošas slimības, personas, kuras mājas aprūpē, smagi slimas personas, personas 60-70 gadu vecumā, kā arī pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.-6. klašu pedagogi un darbinieki, kas, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem gatavība vakcinēties ir augsta, līdz ar to šobrīd svarīgi pieteikties vakcinācijai www.manavakcina.lv, pa tālruni vai pie sava ģimenes ārsta arī nākošo prioritāro grupu iedzīvotājiem. Ikvienas nākošās vakcinējamo grupas atvēršana iepriekš tiks komunicēta.

        Izglītības iestāžu darbinieku gadījumā plānots nodrošināt centralizētu attiecīgo grupu pedagogu un izglītības iestāžu darbinieku sarakstu iesniegšanu Nacionālajam veselības dienestam, lai tālāk organizētu vakcinācijas procesu, saglabājot iespēju šīs jomas pārstāvjiem paust savu izvēli vakcinēties.

          Šobrīd vakcīnu pret Covid-19 saņēmuši 52 931seniori prioritārajā grupā “Iedzīvotāji vecumā virs 70 gadiem”, 10 054 ilgstošas sociālās aprūpes centru klienti un darbinieki, 7 861 cilvēki ar hroniskām saslimšanām, kā arī  54164 veselības aprūpes darbinieki.

 

        Šobrīd vietnē manavakcina.lv un pa bezmaksas tālruni 8989  kopumā pieteikušies 170 225 iedzīvotāju, vairāk kā puse norādījusi savu piederību divām prioritārajām grupām – iedzīvotāju atbilstībai senioru grupai un hronisko saslimšanu grupai.

 

Kontakti:

Veselības ministrijas vakcinācijas projekts

Agnese Strazda, agnese.strazda@vm.gov.lv, 29149306

Ieva Stūre, ieva.sture@vm.gov.lv, 29450530

 

BUKLETS

 

 

« Atpakaļ