Sestdiena, 29.01.2022
Valērijs, Aivars

laulība

Laulības

Laulātie pāri/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā:

Abi laulātie ir Pāvilostas novada iedzīvotāji

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

Viens no laulātiem ir Pāvilostas novada iedzīvotājs

 

 

 

 

1

1

 

1

2

 

1

 

6

Abi laulātie ir citu novadu iedzīvotāji

 

1

 

 

3

1

6

9

 

 

3

 

23

Abi laulātie ir ārvalstu iedzīvotāji

 

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

 

3

 

Pēc laulību reģistrācijas vietas

Reģistrācijas vieta/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā:

Dzimtsarakstu nodaļas telpās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t.sk.                            Pāvilostā

 

1

 

1

1

1

 

 

1

 

2

 

7

Vērgalē

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Pāvilostas novadpētniecības muzejā

 

 

 

 

2

1

1

4

 

 

 

 

8

Baznīcā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t.sk.

Sakas-lejas ev.luter baznīca

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

2

Pāvilostas ev.-luter.baznīca

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

2

Ziemupes ev.-luter.baznīca

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

Saraiķu ev.-luter.baznīca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pāvilostas katoļu baznīca

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Citā piemērotā vietā

 

 

 

 

1

1

3

4

2

 

 

 

11

Kopā

33

 

Laulību sastāvs pēc laulāto dzīvesvietas

Pašvaldības teritorija / mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Laulāto skaits KOPĀ

Pāvilosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

sievietes

 

 

 

 

 

1

 

1

 

 

1

 

3

Sakas pagasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vērgales pagasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Citas pašvaldības:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

1

 

 

3

1

6

10

3

 

2

 

26

sievietes

 

1

 

 

4

2

6

9

2

 

1

 

25

Ārvalstis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

 

 

1

 

1

1

 

1

 

 

 

4

sievietes

 

 

 

1

 

1

1

 

 

 

 

 

3

Kopā dzimts. nod. reģistrēti jaunlaulātie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

1

 

1

4

4

7

10

4

 

2

 

33

sievietes

 

1

 

1

4

4

7

10

4

 

2

 

33

 

 

Laulību sastāvs pēc laulību skaita

Kura laulība pēc skaita/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KOPĀ

Pirmā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

1

 

1

2

2

5

10

2

 

1

 

24

sievietes

 

 

 

1

3

3

6

9

2

 

1

 

25

Otrā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

 

 

 

2

2

2

 

2

 

 

 

8

sievietes

 

1

 

 

1

1

1

1

2

 

1

 

8

Trešā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceturtā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laulību sastāvs pēc laulāto vecuma:

Dzimšanas gads

Vīr.

Siev.

Kopā

1940. - 1949.

 

 

 

1950. - 1959.

2

1

3

1960. - 1969.

1

1

2

1970. - 1979.

9

6

15

1980. - 1989.

14

17

31

1990. - 1994.

7

8

15

 

 

Laulības šķiršana

Laulības šķiršanas iestāde/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Tiesa

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Zvērināts notārs

 

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

  Kopā

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3