Ceturtdiena, 18.08.2022
Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

laulība

Informācija par laulību reģistrāciju (2015.gads)

 

Laulību reģistrācijas vieta

Reģistrācijas vieta/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā:

Dzimtsarakstu nodaļas telpās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t.sk.                             Pāvilostā

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

1

Vērgalē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pāvilostas novadpētniecības muzejā

 

 


1

1

2

1

 

1

 

 

 6

Baznīcā

 

 1

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

2

t.sk.

Sakas-lejas ev.luter baznīca

 

 

 

 

 

 

 1

 1

 

 

 

 

2

Pāvilostas ev.-luter.baznīca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziemupes ev.-luter.baznīca

 

 1

 

 

 

 1

 

 

 

 1

 

 

 3

Citā piemērotā vietā

 

 

 

 

 1

2

2

 5

2

 2

 

 

 11

KOPĀ:

   1


 1

2

4

6

7

2

2      25

 

Laulību sastāvs pēc laulāto dzīvesvietas

Pašvaldības teritorija / mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Laulāto skaits KOPĀ

Pāvilosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

sievietes

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

Sakas pagasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 


1

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vērgales pagasts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

sievietes

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

 

 

 

1

Citas pašvaldības:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

 1

 

 

 2

2

 5

7

2

 2

 

 

21

sievietes

 

 1

 

 

 2

2

 6

7

2

 2

 

 

 22

Ārvalstis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laulību sastāvs pēc laulību skaita

Kura laulība pēc skaita/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

KOPĀ

Pirmā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

1

 

1

 

2

 6

4

2

 2

 

 

 18

sievietes

 

 1

 

 1

2

 2

 5

 7

 2

2

 

 

22

Otrā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

 

 

 1

 1

 


 2

 

 

 

 

4

sievietes

 

 

 

 1

 

 1

1

 

 

 

 

 

 3

Trešā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

 

 

 

 

 1

 1

 

 1

 

 

 

 

3

sievietes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceturtā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vīrieši

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sievietes

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laulību sastāvs pēc laulāto vecuma:

Dzimšanas gads

Vīr.

Siev.

Kopā

1940. - 1949.

 

 

 

1950. - 1959.

1

 

1

1960. - 1969.

 2

1

 3

1970. - 1979.

2

2

4

1980. - 1989.

18

18

36

1990. - 1994.

 2

 4

 6

 

Uzvārda izvēle

Uzvārda izvēle/mēnesis

KOPĀ

Pāriet vīra uzvārdā

 19

Pāriet sievas uzvārdā

 

Saglabā pirmslaulības uzvārdu

26

Pievieno laulātā uzvārdu

 5

Veido kopēju dubultu uzvārdu

 

 

Laulības šķiršana

Laulības šķiršanas iestāde/mēnesis

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Tiesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvērināts notārs

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

  Kopā

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1