Ceturtdiena, 18.08.2022
Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

2014.gads

Pāvilostas novada dzimtsarakstu nodaļas

informācija par darbu (2014.gads)

 

Pakalpojuma veids

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Kopā

Dzimšanas reģistrācija

3

1

2

3

3

1

 

1

2

 

 

 

16

Atkārtotas dzimšanas apliecības

 

 

 

 

2

 

 

1

 

1

 

 

4

Izraksti, izziņas no dzimšanas reģistra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paternitātes atzīšanas iesniegumi, tiesas spriedumi par paternitātes noteikšanu, adopcijas apstiprināšanu un aizgādības tiesību atņemšanu

3

 

1

2

5

1

 

1

2

 

 

 

15

Laulību reģistrācija

 

 

1

 

2

5

2

1

4

 

 

1

16

Izziņas par laulības noslēgšanas dokumentu pārbaudi

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Atkārtotas laulību apliecības

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Izziņas no laulības reģistra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atzīmes par laulību šķiršanu

 

 

1

1

 

1

 

 

 

 

 2

 

5

Miršanas reģistrācija

1

3

1

1

1

1

3

1

3

1

 2

2

20

Atkārtotas miršanas apliecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izraksti, izziņas no miršanas reģistra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģistru ierakstu papildinājumi, labojumi

 

 

1

1

2

1

 

 

2

 

 1

1

10

Vārda, uzvārda, tautības maiņas dokumentu sagatavošana

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Citi saņemtie dokumenti

6

2

5

14

10

8

3

3

9

 2

4

1

68

Citi nosūtītie dokumenti

1

1

4

3

2

4

3

1

2

 3

 1

1

26