Otrdiena, 21.03.2023
Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

DIENVIDKURZEMES NOVADS

    PAZIŅOJUMS PAR REKVIZĪTU MAIŅU

    Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma “Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības” 15.punkts nosaka jaunajā administratīvajā teritorijā (Dienvidkurzemes novadā) ietilpstošās teritoriālā iedalījuma vienības.

     Dienvidkurzemes novadā apvienoti šādi novadi - Aizputes novadsGrobiņas novadsPriekules novadsNīcas novadsDurbes novadsPāvilostas novadsVaiņodes novads un Rucavas novads. Dienvidkurzemes novada centrs atrodas Grobiņas pilsētā.

      Paziņojam, ka sākot ar 2021. gada 1. jūliju sakarā ar Pašvaldību reformu mainās mūsu rekvizīti:

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000058625

Adrese: Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes nov., LV-3430

Banka: AS “SEB banka”,

Norēķinu konts Nr. LV73UNLA0050014272020,

SWIFT kods: UNLALV2X

Tālruņi: 63490458

E-pasts: pasts@dkn.lv

 


ADMINISTRATĪVI TERITORIĀLĀ REFORMA

 

     Latvijas Republikas Saeima 2019. gada 21. marta sēdē pieņēma lēmumu turpināt 1998. gadā iesākto teritoriālo reformu un līdz 2021. gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām.

     Lai sasniegtu reformas mērķi, paredzēts veidot lielākas, ekonomiski spēcīgākas pašvaldības – novadus, īstenojot pašvaldību apvienošanos, jo tā var labāk saskaņot sociālās palīdzības, izglītības jautājumus, kas ļautu  racionālāk izmantot esošos resursus un piesaistīt lielākas investīcijas, kas radītu jaunas darbavietas, veicinot teritorijas ekonomisko attīstību. 

     Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka no 2021.gada 1.jūlija tiek izveidota jauna administratīvā teritorija – Dienvidkurzemes novads, kas sastāv no astoņiem iepriekš esošiem novadiem –  Aizputes novada, Rucavas novada, Grobiņas novada, Pāvilostas novada, Durbes novada, Nīcas novada, Priekules novada, Vaiņodes novada:

Aizputes novads

Aizputes pilsēta, Aizputes pagasts, Cīravas pagasts, Kalvenes pagasts, Kazdangas pagasts, Lažas pagasts

Rucavas novads

Dunikas pagasts, Rucavas pagasts

Grobiņas novads

Grobiņas pilsēta, Grobiņas pagasts, Medzes pagasts, Bārtas pagasts, Gaviezes pagasts

Pāvilostas novads

Pāvilostas pilsēta, Sakas pagasts, Vērgales pagasts

Durbes novads

Durbes pilsēta,  Durbes pagasts, Dunalkas pagasts, Vecpils pagasts, Tadaiķu pagasts

Nīcas novads

Nīcas pagasts, Otaņķu parasts

Priekules novads

Priekules pilsēta,  Priekules pagasts, Virgas pagasts, Bunkas pagasts, Kalētu pagasts, Gramzdas pagasts

Vaiņodes  novads

Vaiņodes pagasts, Embūtes pagasts

 

Dienvidkurzemes novada centrs atrodas Grobiņas pilsētā.

https://www.aizputesnovads.lv/

http://grobina.lv/

http://www.priekulesnovads.lv/

https://www.nica.lv/

http://durbe.lv/

http://www.pavilosta.lv/

http://www.vainode.lv/

http://www.rucava.lv/

 

Novadu iedzīvotāju skaits un teritoriju platības:

Novads

Iedzīvotāju skaits

Teritorija km2

Aizputes novads

8057

640,10

Rucavas novads

1451

447,45

Grobiņas novads

8347

489,96

Pāvilostas novads

2524

514,97

Durbes novads

2601

320,44

Nīcas novads

3100

350,83

Priekules novads

4997

519,86

Vaiņodes  novads

2253

306,95