Svētdiena, 21.07.2024
Meldra, Meldris, Melisa

Būvvaldes informācija

►Atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta 6 ¹ daļai, informāciju par būvniecības ieceres iesniegumu, par lēmumu, kas pieņemts, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu vai par atzīmes izdarīšanu par projektēšanas nosacījumu izpildi un par lēmumu, kas pieņemts, izskatot lūgumu atļaut veikt izmaiņas būvprojektā minimālajā sastāvā vai būvprojektā, būvvalde publicē Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) SKATĪT ŠEIT.
 
Pāvilostas novada būvvalde atgādina, ka patvaļīga būvniecība ir sodāma un patvaļīgas būvniecības seku novēršana var beigties arī šādi: