Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

PAU 2013.gadā

Liepājas reģiona novadu būvvalde 2013. gada maijā izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:

 • Dzīvojamās mājas (kad.apz. 6413 001 0144 001), kūts (kad.apz. 6413 001 0144 003) un šķūņa (kad.apz. 6413 001 0144 004) nojaukšana, E.Šneidera laukums 12, Pāvilosta, Pāvilostas novads;
 • Elektroapgādes pieslēgums laivu būves ēlingam, Ostmalas iela 12 (12c), Pāvilosta, Pāvilostas novads;
 • Saimniecības ēkas un pirts būvniecība, "Rožupes", Sakas pagasts, Pāvilostas novads;
 • Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, "Viļņi", Sakas pagasts, Pāvilostas novads;
 • Dzīvojamās mājas Sēņu iela 5 (kad.apz. 6413 006 0199 001), dzīvojamās mājas Sēņu iela 9 (kad.apz. 6413 006 0198 001) un dzīvojamās mājas Sēņu iela 11 (kad.apz. 6413 006 0197 001) nojaukšana, Sēņu iela 5,9 un 11, Pāvilosta, Pāvilostas novads.

Galvenais arhitekts Jānis Grundbergs


 

Liepājas reģiona novadu būvvaldes

Atskaite par darbu

2013. gada 4 mēnešiem

 

Novads

Pieņemšanas akti

Izmaksas ( latos)

Saņemtas

būvatļaujas

Valsts,

pašvaldību līdzekļi

Privātie

līdzekļi

Grobiņas novads

9

---

167 707,-

5

Durbes novads

2

102103,-

30 000,-

19

Pāvilostas novads

3

62 310,-

40 000,-

13

Priekules novads

5

122 077,-

371 213,-

11

Rucavas novads

---

---

---

12

Vaiņodes novads

4

---

314 809,-

6

KOPĀ

23

 286 490,-

923 729,-

66

 

 

1 210 219,-

 

Izziņas 18

Būvniecības pieteikumi 129

Izsniegti plānošanas un arhitektūras

uzdevumi 120

Tehniskie projekti (akceptēti) 101

Tehniskie projekti (saskaņoti) 10

Vienkāršotā rekonstrukcija un renovācija 6

Mazēkas un artēziskie urbumi 0

 


 

    Liepājas reģiona novadu būvvalde 2013. gada aprīlī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 
 • Ielu vingrošanas un trenežieru laukuma izveide, Dzintaru iela 107A, Pāvilosta, Pāvilostas novads;
 • Saraiķu saieta nama rekonstrukcija, Dārza iela 1, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
 • Futbola laukuma būvniecība, "Buči", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
 • Saieta nama būvniecība, "Zūnu Ķesteri", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
 • Zvejnieku un vietējo iedzīvotāju piekļuves nodrošināšana Baltijas jūrai, Lauku iela 3, "Dārzniecība", "Pūpēži", "Oši", "Dadži", Lauku iela 7A, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads;
 • Kūts (14 govīm) būvniecība, "Bērzaines", Sakas pagasts, Pāvilostas novads;
 • Piekļuves nodrošināšana cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. Ieejas mezgla rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošana, Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads.
Galvenais arhitekts Jānis Grundbergs

 

   Liepājas reģiona novadu būvvalde 2013. gada martā izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:

 

 

 • Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija, "Zemgales", Sakas pagasts, Pāvilostas novads;
 • Dzīvojamās mājas būvniecība, "Esternieki", Sakas pagasts Pāvilostas novads;
 • Dzīvojamās mājas būvniecība, "Lasēni", Sakas pagasts Pāvilostas novads;
 • Dzīvojamās mājas būvniecība, "Iļģēni", Sakas pagasts, Pāvilostas novads;
 • Dzīvojamās mājas būvniecība, "Lieliļģēni", Sakas pagasts, Pāvilostas novads;
 • Dzīvojamās mājas būvniecība, "Kāsēni", Sakas pagasts, Pāvilostas novads;
 • Dzīvojamās mājas būvniecība, "Jurjēni", Sakas pagasts Pāvilostas novads;
 • Dzīvojamās mājas būvniecība, "Asari", Sakas pagasts, Pāvilostas novads;
 • Teritorijas labiekārtošana, "Sunkuri", Sakas pagasts, Pāvilostas novads.
 
Galvenais arhitekts  Jānis Grundbergs

Liepājas reģiona novadu būvvalde 2013. gada februārī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:

 • LMT bāzes stacijas "Ulmale" un sakaru masta (h+100m) būvniecība, „Jaunstrēļi”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads;
 • Siltumsūkņu un saules bateriju sistēmas uzstādīšana brīvdienu māju kompleksā, Ostmalas iela 1 un 4, Pāvilosta, Pāvilostas novads;
 • Ūdenssaimniecības attīstība. Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija III kārta, Celtnieku, Krasta, Stadiona, Lašu , Dzintaru, Parka, Dzelzceļa, Zaļkalna, Pļavu ielās Pāvilosta, Pāvilostas novads;
 • Dzīvojamās mājas un četru palīgceltņu nojaukšana, dzīvojamās un saimniecības ēkas būvniecība, Kalna iela 21 Pāvilosta Pāvilostas novads;
 • Noliktavas rekonstrukcija par dzīvojamo māju, angāra pamatu nojaukšana, divu vasaras māju un pirts būvniecība, "Mežmalas" Sakas pagasts Pāvilostas novads;
 • Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija, "Sunkuri" Sakas pagasts Pāvilostas novads.

 

Galvenais arhitekts    Jānis Grundbergs


  Liepājas reģiona novadu būvvalde 2013. gada janvārī izskatīja būvniecības pieteikumus un nolēma izsniegt PAU projektēšanai:
 • Viesu mājas rekonstrukcija, Pāvilostas novads Pāvilosta Dzintaru iela 3;
 • Kanalizācijas sistēmas būvniecība un pieslēgums pilsētas kanalizācijas centralizētajam tīklam, Pāvilostas novads Pāvilosta Dzintaru iela 4;
 • Elektroapgādes pieslēgums, Pāvilostas novads Sakas pagasts "Pūces";
 • Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un četru palīgēku rekonstrukcija par saimniecības ēku ar pirti, Pāvilostas novads Vērgales pagasts "Druvmalas";
 • Meliorācijas sistēmas renovācija, Pāvilostas novads Vērgales pagasts "Ūdriņi" un "Ūdri";
 • TP2101 elektroapgādes tīklu rekonstrukcija, Pāvilostas novads Vērgales pagasts TP2101 "Līdumi";
 • Zivju konservu ražotnes būvniecība, Pāvilostas novads Pāvilosta Sakas iela9;
 • Meliorācijas sistēmas renovācija, Pāvilostas novads Vērgales pagasts "Veclīdumi";
 • Dzīvojamās mājas būvniecība, Pāvilostas novads Pāvilosta Upes iela 4.
 
Galvenais arhitekts    Jānis Grundbergs