Otrdiena, 18.06.2024
Madis, Alberts

Liepājas reģiona būvvaldes lēmumi

Liepājas reģiona novadu būvvaldes lēmumi
par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju
 
Būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas datums
Adrese
Objekta nosauk.
Būvatļ. Nr.
Būvatļ. datums
Būvatļ. stājas spēkā
Lēm. par atteik.

Nr.

Lēm. par atteik. datums
Lēmums stājas spēkā
Atzīme
par projekt. nosac. izpildi
 11.03.
2014.
 Tirgus iela 10A, Pāvilosta, Pāvilostas novads  Dzīvojamās mājas un palīgēkas pārbūve un saimniecības ēkas būvniecība

 196/

2014

 20.10.

2014.

 22.10.

2014.

   

  20.10.

2014.

12.03.

2014.

"Ceļmal-nieki",

Vērgales pag., Pāvilostas novads

Optiskā pieslēguma izbūve

 199/

2014

 27.10.

2014.

 28.10.

2014.
     

14.05.

2014.
 

02.07.

2008.

Pāvilostas novads,

Sakas pagasts,

Akmensraga meža iecirknis, kvartāla Nr.41;

45;46;49;53;

57;58;61;62

 Meža ceļa "Strēļu ceļš" būvniecība

 208/

2014

 

 19.11.

2014.

 26.11.

2014.

       

12.11.

2014.
 

02.07.

2008.

Pāvilostas novads, Sakas pagasts, Akmensraga

meža iecirknis, kvartāla Nr.6;9;10;

14;15;36;37

 Meža ceļa "Labraga ceļš" pārbūve  209/
2014
 

 19.11.

2014.
 26.11.

2014.

       

12.11.

2014.

 20.01.

2010.

 VES "Lenkas", Vērgales pagasts Pāvilostas novads, līdz AST Nr. 62 "Zaļā birzs", Liepājā  20kV kabeļlīnijas būvniecība no VES "Lenkas", Vērgales pagasts pāvilostas novads, līdz AS Sadales tīkls AST Nr. 62 "Zaļā birzs", Liepājā

 211/

2014

 26.11.

2014

 01.12.

2014.

     

 24.11.

2014

 11.03.

2013.

 „Sunkuri”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads  Teritorijas labiekārtošana

 213/

2014

 26.11.

2014

 27.11.

2014

     

 24.11.

2014

12.05.

2014.

 "Vērgale 1", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads  Šķūņa pārbūve par graudu kalti

 219/

2014

 08.12.

2014

 08.12.

2014

     

 04.12.

2014

 17.12.

2014.

 "Ērģelnieki", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads  Dzīvojamās mājas, pirts, garāžas, pagraba un lapenes būvniecība

 226/

2014

 

 30.12.

2014

 12.01.

2015.

       

 13.05.

2013.

 "Viļņi",

Sakas pagasts, Pāvilostas novads

 Dzīvojamās mājas pārbūve  25/

2015

 18.02.

2015

 04.03.

2015

       

 16.02.

2015

 11.03.

2015.

 Vērgales

pagasts, Pāvilostas novads

 Meža ceļa "Akseļu atzars" pārbūve  39/

2015

 18.03.

2015

 27.04.

2015

       
 11.03.

2015.

 "Pagasta valde un

skola" un "Parks", Vērgale, Vērgales

pagasts, Pāvilostas novads

 Vērgales

parka labiekārtošanas projekts

  45/

2015

 01.04.

2015

 27.04.

2015

       
 11.03.

2015.

 Dzintaru iela 58, Pāvilosta, Pāvilostas novads Upesmuižas parka labiekārtošanas projekts   46/

2015

 01.04.

2015

 07.04.

2015

       
 24.02.

2015.

 "Ziemupe"

Vērgales

pagasts, Pāvilostas novads

 TP250 “Ziemupe”, 0.4kV GVL Z-3 pārbūve  31/

2015

 04.03.

2015

 06.03.

2015

       29.09.

2015

 14.04.

2015.

 Brīvības iela 19, Pāvilosta, Pāvilostas novads   Dzīvojamās mājas pārbūve un saimniecības ēkas jaunbūve   56/

2015

 29.04.

2015

 29.04.

2015

      29.04.

2015

  21.11.

2013.

  "Mazdravnieki", Sakas pagasts, Pāvilostas novads

 Divu šķūņu un klēts būvniecība

 50/

2015

 20.04.

2015

 29.04.

2015

        28.07.

2014

 13.01.

2014.

 Sakas pagasts, Pāvilostas novads   TP 478 “Mežaine”, 0.4kV GVL  pārbūve 54/

2015

 27.04.

2015

         15.08.

2014

  09.10.

2013.

 Brīvības iela 15, Pāvilosta, Pāvilostas novads  Dzīvojamās mājas pārbūve  57/

2015

 05.05.

2015

06.05.

2015

        29.04.

2015

  28.04.

2015

 Kalna iela 23, Pāvilosta, Pāvilostas novads  Dzīvojamās mājas pārbūve              
 2005.gads   Celtnieku iela 1B, Pāvilosta, Pāvilostas novads  Pirts būvniecība   57/

2015

 05.05.

2015

 05.05.

2015

         22.04.

2015

  16.12.

2013.

 Lejas iela 21, Pāvilosta, Pāvilostas novads  Dzīvojamās mājas būvniecība  63/

2015

 18.05.

2015

20.05.

2015

      15.09.

2014

 11.03.

2014

Tirgus iela 10A, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Dzīvojamās mājas un palīgēkas pārbūve un saimniecības ēkas būvniecība.

2.kārta Palīgēkas pārbūve un saimniecības ēkas būvniecība
 67/

2015

 27.05.

2015

 27.05.

2015

       18.05.

2015

 27.05.

2015

 Ziemupes parks, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads  Ziemupes parka labiekārtošanas projekts  74/

2015

 01.06.

2015

 10.06.

2015

      01.06.

2015

 28.05.

2015

 “Bāliņi”, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads  Sakņu glabātavas un skābsiena glabātavas pārbūve par zivju audzētavu   75/

2015

  08.06.

2015

  11.06.

2015

       
  03.06.

2015

 "Bendorfi" Sakas pagasts, Pāvilostas novads  Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība  76/

2015

  08.06.

2015

 11.06.

2015

       08.06.

2015

   03.06.

2015

  Klusā iela 41, Pāvilosta, Pāvilostas novads  Atpūtas mājas būvniecība  77/

2015

  08.06.

2015

 11.06.

2015