Sestdiena, 18.05.2024
Inese, Inesis, ēriks

Iesniegtie un akceptētie būvprojekti 2014.gads

Iesniegšanas datums

Objekta adrese

Būvprojekta nosaukums

Akcepta vai akcepta atteikuma datums

27.01.2014.

"Ceļmalnieki", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Kāžokzvēru novietnes būvniecība. Izmaiņas pie akceptētā būvprojekta.

27.01.2014.

 19.02.2014.

 Tirgus iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas novads

 Veikala tirgus ēkas rekonstrukcija

 19.02.2014.

 28.02.2014.

 Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

 ATC ēkas rekonstrukcija par veselības centru „Doktorāts”

 19.03.2014.

 03.03.2014.

 Dārza iela 1, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

 Saraiķu saieta nama rekonstrukcija

 03.03.2014.

 05.03.2014.

 "Vērgales baznīca", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

 Kapličas būvniecība

 

 12.03.2014.

 Brīvības iela 36A, Pāvilosta, Pāvilostas novads

 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

 12.03.2014.

 26.03.2014.

 Dzintaru iela 25, dz.1 un 2, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Dzīvokļa Nr.1 un Nr.2 apvienošana un rekonstrukcija

 26.03.2014.

 31.03.2014.

 Skatu tornis, Kalnu iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads

 Skatu torņa rekonstrukcija

 31.03.2014.

 31.03.2014.

 "Birztalas", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

 Fermas ēkas rekonstrukcija par zivju audzētavu

 31.03.2014.

 10.04.2014.

"Druvmalas", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

 Dzīvojamās ēkas rekonstrukcija un četru palīgēku rekonstrukcija par saimniecības ēku un pirti

 14.04.2014.

 07.05.2014.

 Dzintaru iela 2E, Pāvilosta, Pāvilostas novads

 Pāvilostas ostas infrastruktūras izbūve-piestātnes rekonstrukcija un zivju atvēsināšanas bloka būvniecība

 07.05.2014.

 09.05.2014.

 „Tomeļi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

 14.05.2014.

 14.05.2014.

 Optiskā pieslēguma izbūve

 „Ceļmalnieki”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

 14.05.2014.

 26.05.2014.

 „Labmaizītes”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads

 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība

 26.05.2014.

 28.05.2014.

 Ostmalas iela 12 (12a), Pāvilosta, Pāvilostas novads

 Jahtu būves un servisa parka, piestātnes un pacelšanas ierīces būvniecība.(Izmaiņas akceptētā tehniskā projektā)

 28.05.2014.

 16.06.2014.

 Smilšu iela 17, Pāvilosta, Pāvilostas novads

 Divu palīgēku (007;009) un siltumnīcas (008) nojaukšana un saimniecības ēkas būvniecība

 16.06.2014.

 18.06.2014.

 Ploces ciems, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

 Ūdensvada rekonstrukcija

 18.06.2014.

 20.06.2014.

Dzelzceļa iela 50, Pāvilosta, Pāvilostas novads

 Atpūtas un sporta (veikborda) komplekss

 20.06.2014.

 30.06.2014.

 Tirgus iela 10A, Pāvilosta, Pāvilostas novads

 Dzīvojamās mājas un palīgēkas rekonstrukcija un saimniecības ēkas rekonstrukcija

 

 30.06.2014.

 Kalna iela 19, Pāvilosta, Pāvilostas novads

 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

 10.07.2014

 22.07.2014.

 Šķēdes iela 2, Saraiķi, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

 28.07.2014.

 22.07.2014.

 „Mazdravnieki”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads

 Divu šķūņu un klēts būvniecība

 28.07.2014.

 04.08.2014.

„Vērgales baznīca”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Kapličas būvniecība

 

 06.08.2014.

 "Uzkalni", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

 06.08.2014.

 06.08.2014.

 „Šļapatas”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Kūts daļas rekonstrukcija par lopu kautuvi

 25.08.2014.

14.08.2014.

Sakas pagasts, Pāvilostas novads

TP478 " Mežaine"0,4kV GVL rekonstrukcija

15.08.2014.

 01.09.2014.

„Pagasta valde un skola”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Vērgales pamatskolas fasādes renovācija

 01.09.2014.

 03.09.2014.

 Sēņu iela 5, Sēņu iela 9, Sēņu iela 11, Pāvilosta, Pāvilostas novads  Dzīvojamās mājas (lit.001) nojaukšana  03.09.2014.

 11.09.2014.

 Lejas iela 21, Pāvilosta, Pāvilostas novads  Dzīvojamās mājas būvniecība  15.09.2014.

 22.09.2014.

 Cīruļu iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas novads  Slimnīcas ēkas (k.a. 614 006 0096 001) rekonstrukcija  22.09.2014.

 29.09.2014.

 Vērgales pagasts, Pāvilostas novads  TP250 "Ziemupe" 0,4kV GVL Z-3 rekonstrukcija  29.09.2014.

 29.09.2014.

 "Lukstiņi", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads  Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, palīgceltņu (lit.Nr.002 un 004) rekonstrukcija par lopu novietni, saimniecības ēkas (lit.Nr. 005) rekonstrukcija, šķūņa (lit.Nr. 006) nojaukšana un pirts būvniecība  29.09.2014.

 29.09.2014.

 Kalna iela 18, Pāvilosta, Pāvilostas novads  Saimniecības ēkas būvniecība  29.09.2014.

 29.09.2014.

 "Stumbrenieki", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads  Saimniecības ēkas (lit.nr.004) nojaukšana un saimniecības ēkas būvniecība  29.09.2014.