Ceturtdiena, 23.05.2024
Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija

Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas 2014.gads

Pieprasījuma iesniegšanas datums

Objekta adrese

Būvniecības veids/plānotā būves funkcija

Būvatļauju spēkā stāšanās datums

26.02.2014.

Ostmalas iela 12C, Pāvilostā

Laivu būves elinga būvniecība

26.02.2014.

26.02.2014.

„Ugunsnovērošanas tornis”, Vērgales pagastā

LR Valsts meža dienesta uguns novērošanas torņa rekonstrukcija

03.03.2014.

26.02.2014.

„Ugunsnovērošanas tornis”, Sakas  pagastā

LR Valsts meža dienesta uguns novērošanas torņa rekonstrukcija

03.03.2014.

 13.03.2014.

 Brīvības iela 36A., Pāvilostā

 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

 17.03.2014.

 20.03.2014.

 Dārza iela 1., Saraiķi, Vērgales pagasts

 Saraiķu saieta nama rekonstrukcija

 21.03.2014.

 26.03.2014.

 Dzintaru iela 25 dz. 1.;2, Pāvilostā

 Dzīvokļa Nr. 1. un Nr. 2. apvienošana un rekonstrukcija

 31.03.2014.

 14.04.2014.

 Tirgus iela 1., Pāvilostā

 Veikala ēkas rekonstrukcija

 17.04.2014.

 15.04.2014.

 „Druvmalas”, Vērgales pagasts

 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un  četru palīgēku rekonstrukcija par saimniecības ēku un pirti

 23.04.2014.

 22.05.2014.

 Ploce, Vērgales pagasts

 Ielu apgaismojuma būvniecība pašvaldības autoceļam A22 Siliņi – Ploce II kārta

 23.05.2014.

 23.05.2014.

 „Labmaizītes”, Sakas pagasts

 Dzīvojamās mājas , saimniecības ēkas un pirts būvniecība

 27.05.2014.

 28.05.2014.

 „Tomeļi”, Vērgales pagasts

 Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

29.05.2014.

 09.06.2014.

Kalna iela 43, Pāvilostā

 Skatu torņa rekonstrukcija

10.06.2014.

 09.06.2014.

 Dzintaru iela 2E, Pāvilostā

 Pāvilostas ostas infrastruktūras izbūve-piestātnes rekonstrukcija un zivju atvēsināšanas bloka būvniecība

 10.06.2014.

 21.07.2014.

 „Kalnozoli”, Vērgales pagasts

 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pirts būvniecība II kārta

 23.07.2014.

23.07.2014. Dzelzceļa iela 50, Pāvilostā Atpūtas un sporta (veikborda) kompleksa būvniecība 23.07.2014.
 04.08.2014.  Šķēdes iela 2., Saraiķi, Vērgales pagasts  Dzīvojamās mājas rekonstrukcijas  04.08.2014.
 11.08.2014.  „Uzkalni”, Vērgales  pagasts  Dzīvojamās mājas rekonstrukcija  11.08.2014.
 15.08.2014.  Brīvības iela 6., Pāvilostā  Divu šķūņu ēku rekonstrukcija par saimniecības ēku  15.08.2014.
 11.08.2014.  Ploces ciems, Vērgales pagasts  Ploces ciema ūdensvada rekonstrukcija  11.08.2014.
 11.08.2014.  Akmensraga meža iec., Sakas pagasts  Meža ceļa „Baložu ceļa atzars” rekonstrukcija  11.08.2014.
 11.08.2014.  Akmensraga meža iec., Sakas pagasts  Meža ceļa „Rīva Kāpas” rekonstrukcija  11.08.2014.
29.09.2014. Smilšu iela 17., Pāvilostā  Divu palīgēku ( 007.;009) un siltumnīcas (008) nojaukšana un saimniecības ēkas būvniecība  29.09.2014.