Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Ziemupes bibliotēka

     Ziemupes bibliotēka atrodas vienā ēkā ar Ziemupes tautas namu

Vadītāja  Skaidrīte BLŪMA

Adrese: "Ziemupes tautas nams ", Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463

Telefons: 26128414

e- pasts: ziemupeb@inbox.lv

 

Ziemupes bibliotēkas darba laiks

Pirmdiena – brīvs

Otrdiena   -  9.00 – 15.00

Trešdiena  - 9.00 – 17.00

Ceturtdiena – 9.00 – 15.00

Piektdiena  -   9.00 – 17.00

Sestdiena – 9.00 – 13.00

Svētdiena – brīvs.

  

Vēsture

   Pirmās ziņas par Ziemupes bibliotēku lasāmas kādā senā dienasgrāmatā, tādēļ ir pamats uzskatīt 1930.gadu par bibliotēkas dibināšanas gadu." 22.11. Pieņemu Ziemupes Izglītības biedrības „Centība” bibliotekāra vietas piedāvājumu ar atlīdzību Ls 4,00 mēnesī, ar darbības laiku nedēļas svētdienās no  11-14." (Izraksts no Andreja Zēberga dienasgrāmatas,1930 g.novembris).

   Bibliotēka 2009.gada maijā tika akreditēta. Mūsu fondos aptuveni 3800 grāmatas, periodika, ļiels fotoarhīvs, liels   novadpētniecības    materiālu klāsts, 34 filmas   (DVD un VHS formātā), pieejami 4 datori ar interneta pieslēgumu. Vasarās Ziemupes bibliotēkas pakalpojumus bez vietējiem iedzīvotājiem izmanto arī atpūtnieki.


2017. gads Ziemupes bibliotēkā

Tikšanās ar vietējo dzejnieci Ņinu Stoleri.

Tikšanās ar stāstu krājuma “Gaismā” autori Janu Egli

Lielās talkas rīts, darbam gatavi!

Simtgades ozoliņa stādīšana Ziemupē

Simtgades ozoliņu stāda Hermīne Krūtmane un Andris Balandis

Alus kausu izstāde

Melnā stārķa Aivo fotogrāfija no fotoizstādes “Mana Karaliste ir TE”

Neļaujam pazust senajām grāmatām. Mūsu kolekcijā ir 58 seni darbi, vecākā izdota 1839.gadā.

Ziemupes bibliotēku dibināja 1930.gadā kā Izglītības Biedrības “Centība” bibliotēku

Daudz pasākumu notiek sadarbībā ar biedrību “Ziemupīte”. Ziemas saulgrieži.

Jau 3.gadu Ziemupē Jauno gadu sagaidām kopā.


2015.gads Ziemupes bibliotēkā

Lietotāju kopskaits – 87

No tiem bērni un jaunieši – 25

Apmeklējumu skaits – 2143

 

Virtuālie apmeklējumi portālā http://www.draugiem.lv/ziemupeziemupniekiem/ - 12006

 

2015.g. fonda papildinājums:

Grāmatas – 139

Filmas – 25 DVD ar 70 latviešu filmām

 

2015.g.maijā Ziemupes b-ka tika akreditēta nākamajiem 5 gadiem.

 

2015.gadā notikušas 15 dažādas izstādes un dažādi tematiski pasākumi-

 

Ziemupes b- kas akreditācija.


Cepuru izstāde


25.marts Ziemupē. Alberts Ilmārs, Ezerniece Olga un Alberts Arvīds

- Viņus no Ziemupes izveda1945.g. 25.martā.

Normunda Dunkera veidotā piemiņas akmens atklāšana.


Ziemupes b-kas un TN 85.gadu jubileja


Ziemupes Lieldienas


Pirms Lielās Talkas

 

 

 


 

2014. gada statistika

Ziemupē dzīvo apmēram 160 iedzīvotāji.

Lasītāju kopskaits – 88

No tiem bērni un pusaudži - 25

Apmeklējumu kopskaits – 2853

2014. gadā fonda papildinājums - 77 grāmatas, 357 žurnāli, 1 filma.

 

Izstāde "Šlipses un širces" Ziemupes tautas namā.

 

Izstāde "Kukaiņi tuvplānā" Ziemupes tautas namā.

 

Gunta Daubara izstāde "Mirklis manas klātbūtnes...".

 


Ziemupes bibliotēka - 2012. gada statistika

Ziemupē dzīvo ap 180 iedzīvotāji

Lasītāju kopskaits -109

No tiem bērni un jaunieši līdz 18 gadiem – 21

Apmeklējumu kopskaits – 2878

2012. gadā fonda papildinājums - 51 grāmata, 280 žurnāli

 

Pavārgrāmatu salidojums Ziemupes bibliotēkā 2012.gada martā. Foto - Daina Vītola.

 


 

Ziemupes bibliotēka - 2011. gada statistika

Ziemupē dzīvo 174 iedzīvotāji

Lasītāju kopskaits -133

Bērni un jaunieši līdz 18 – 33

Apmeklējumu kopskaits – 3139

2011. gadā fonda papildinājums 86 grāmatas, 263 žurnāli

 

2011.gadā Ziemupes TN, bibliotēkai nomainīts jumts, apkure.

 

   2011.gada vasara.

 

  Tā tapa telpas, kurās atrodas bibliotēka. 1936.gads

 

Pasākumu rīkošanā sadarbojamies ar biedrību „Ziemupīte”. Lieldienas.

 

Rūķu taka Ziemupes jūrmalas stāvlaukumā.

 

Saukgrieži ar Ziemupes folkloras draugu kopu.

 

Ikgadējais Bērnu žūrijas nakts pasākums Ziemupē.

 

Valtera Vītola plastilīna darbiņu izstādes radošā darbnīca.

 

Bluķa vakars Ziemupē.

 


 

2010. gada statistika

Lietotāju kopskaits          146

Bērni un jaunieši līdz 18     33

Apmeklējumu kopskaits    3270

Bērni un jaunieši apmeklējums   1892

2010 gadā fonda papildinājums 99 grāmatas, 212 žurnāli un 3 filmas

 

2010. gadā mazajiem lasītājiem iegādātas galda spēles 

Ziemupes bibliotēkā apmeklētājiem ir iespējas skatīties filmas

Ziemupes bibliotēkai ir liels vietējās vēstures fonds

Lieldienu Zaķu izstāde Ziemupes bibliotēkā

 

Ziemupes bibliotēkas vadītāja Daina Vītola un bibliotekāre Skaidrīte Blūma