Ceturtdiena, 23.05.2024
Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija

Ulmales bibliotēka

 

Adrese:  „Saulrieti”, Ulmale, Sakas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3466

Bibliotēkas vadītāja: Lita Šildere

Tālr. 29241905

e-pasts: lita.ulmale@inbox.lv

 

ULMALES BIBLIOTĒKAI MAINĀS DARBA LAIKS

pirmdienās un ceturtdienās no pl.8.00 - 18.00

sestdienās no pl.9.00 - 13.00

 


Ulmales bibliotēkā martā un aprīlī apskatāma

ROKDARBU IZSTĀDE!

Visi laipni aicināti apskatīt, kā arī ir iespēja izstādē izlikt savus rokdarbus. Lūgums sazināties ar Ulmales bibliotēkas vadītāju Litu Šilderi pa tel.29241905.

 


 

PĀVILOSTAS NOVADA ULMALES BIBLIOTĒKAS NOLIKUMS

 


►Informācija par Pāvilostas novada Ulmales  bibliotēku ir pieejama:

  1.  Pāvilostas novada pašvaldības mājaslapā:

http://www.pavilosta.lv/lv/bibliotkas/ulmalesbibli;  

  1.  Liepājas  Centrālās zinātniskās bibliotēkas mājaslapā:

 http://www.liepajasczb.lv/lv/novadu-biblioteekas-3521/paavilostas-novads-11248/ulmales-biblioteeka-15276;

  1.  LR Kultūras ministrijas Kultūras informācijas sistēmu centra portālā  Kultūras dati:

https://kulturasdati.lv/lv?meklesana-nosaukums=Ulmales+bibliot%C4%93ka

 

►Informāciju par Liepājas reģiona bibliotēku grāmatu krājumu var meklēt Liepājas reģiona kopkatalogā:

 http://liepaja.biblioteka.lv/Alise/lv/

 

►Informāciju par Pāvilostas novada Ulmales bibliotēkas  krājumā esošām grāmatām var meklēt Liepājas reģiona kopkatalogā ŠEIT

 

►BIBLIOTĒKAS PAKALPOJUMI

 


Vēsture
      Pēc arhīva ziņām Ulmales bibliotēka dibināta 1925.gadā. 
   No  2010.gada 8. jūnija  jaunā bibliotēkas mājvieta ir „Saulrieti”, agrāk šajā ēkā strādāja veikals. Iepriekš bibliotēka  bija Ulmales klubā, kur tā atradās no 1996.gada. 
    Ulmales bibliotēka ir vietējās nozīmes kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kura veic šādas funkcijas:
     1) iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu — uzkrāšana, sistematizēšana, kataloģizēšana, bibliografēšana un saglabāšana;
    2) bibliotēkas krājumā esošās informācijas publiskas pieejamības un izmantošanas nodrošināšana un bibliotēkas pakalpojumu sniegšana.

      

 

    Bibliotēkas darbības  funkcijas ietver sevī  informācijas, izglītības, kultūras un sociālās funkcijas.
    Bibliotēka darbojas saskaņā  ar Pāvilostas novada domes apstiprinātiem – bibliotēkas nolikumu un bibliotēkas lietošanas noteikumiem; kā arī saskaņā ar bibliotēku likumu un MK noteikumiem.