Pirmdiena, 14.06.2021
Saiva, Santis, Sentis, Tija, Saivis

Rīvas bibliotēka

 
RĪVAS BIBLIOTĒKA
 
Adrese: Rīva 2-22, Sakas pag., Pāvilostas nov. LV-3466
Bibliotēkas vad.: Vizma Ināra Ansone           
Telefons: 29999082 
 
Darba laiks:
pirmdien no plkst.7:30 - 16:30;
svētdien no plkst. 8:00 - 15:00

 

Pāvilostas novada Rīvas bibliotēkas pasākumu plāns

2020. gada 1. ceturksnim.

 

Janvāris.

06.01. Literatūras izstāde “Gundegai Repšei- 60”

12.01. Literatūras izstāde “Annai Saksei- 115”

19.01. Literatūras izstāde “Kāds būs tavs Metāliskās Žurkas gads?”

 

Februāris

09.02. Literatūras izstāde “Jēkabam Janševskim- 155”

16.02. Literatūras izstāde “Pasaku pasaulē”

23.02. Jauno grāmatu diena

 

Marts

15.03. Literatūras izstāde “Latviešu rakstniecei Aspazijai-155”

29.03. Literatūras izstāde “Angļu rakstniekam Edgaram Vollesam-145”

 
 VĒSTURE
 
     Bibliotēka izveidota 1969. gada 10. jūlijā, lai apkalpotu grants pārstrādes rūpnīcas "Rīva" un kolhoza "Centība" Rīvas iecirknī strādājošos. Pirmā bibliotēkas mājvieta bija kluba telpās. Pēc skolas slēgšanas, 1976. gadā bibliotēku pārvietoja uz skolas telpām. No 1979. gada bibliotēka atrodas daudzdzīvokļu mājā 2-22. Bibliotēka akreditēta 22.09.2011.g.
     Bibliotēka ir informācijas, izglītības, kultūras un sabiedriskās saskarsmes vieta.
     Bibliotēka veic iespieddarbu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu. Bibliotēkas uzdevums ir nodrošināt ar nepieciešamajiem iespieddarbiem ikvienu interesentu, tādēļ bibliotēkā tiek veiktas apmeklētāju aptaujas, lai izzinātu to intereses un veidotu krājumu, atbilstošu dažādam izglītības līmenim, vecumam, interesēm.
   Bibliotēka nodrošina ikvienam bibliotēkas apmeklētājam bibliotekāros pakalpojumus un IT pieejamību un izmantošanu. Bibliotēkā iespējams iegūt informāciju darbam, mācībām un atpūtai. Apmeklētājiem tiek sniegtas konsultācijas, kā izmantot bibliotēkas krājumu, elektroniskos katalogus, elektroniskās datubāzes un citus informācijas avotus. Bibliotēkas apmeklētāji var izmantot trīs datorus ar bezvadu interneta pieslēgumu.
   Bibliotēka apkopo ziņas par Rīvas cilvēkiem, notikumiem . Tiek veidotas jaunas mapes un papildinātas jau esošās.
     Pasākumu organizēšanā, iespieddarbu un informācijas apmaiņā bibliotēka sadarbojas ar Ulmales un Sakas bibliotēkām.
 
 
Pakalpojumi:
 • Grāmatu un žurnālu izsniegšana uz mājām, brīva pieeja bibliotēkas krājumam
 • Bezmaksas datoru un interneta izmantošana
 • LNB datubāzu, elektronisko katalogu un interneta meklētāju neierobežota izmantošana
 • Datubāzes  www.letonika.lv, www.filmas.lv, www.news.lv                
 • Lietotāju apmācība datoru, interneta un interneta resursu meklēšanā un izmantošanā
 • Bibliogrāfiskās uzziņas un informācijas
 • Kopēšana, printēšana
 • Starpbibliotēku abonementa izmantošana
 • Tematisko un novadpētniecības materiālu mapes
 • Literatūras izstādes
 • Pāvilostas novada informatīvais izdevums „Pāvilostas  Novada Ziņas”, Kurzemes reģiona un republikas periodiskie izdevumi.
 • Grāmatu piegāde mājās tiem lasītājiem, kuriem nav iespējams apmeklēt bibliotēku.