Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

2014.gads

 

Karnevāla gājiens "Gribu iet uz bibliotēku!"
 
  Pirmdien, 8. septembrī, Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros Rīgā norisinājās vērienīgs un krāšņs karnevāla gājiens bērniem "Gribu iet uz bibliotēku!", ko organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka un nodibinājums "Rīga 2014".
   Karnevāla gājienā piedalījās ap 1500 bērnu no visas Latvijas, tai skaitā 9 dalībnieki no Pāvilostas, kuri devās no Rātslaukuma pāri Akmens tiltam uz Gaismas pili.
  Pasākumā bērniem bija iespēja demonstrēt pašu izveidoto karnevāla tērpu par mīļākās grāmatas tēmu, saņemt balvas, vērot cirka priekšnesumus, piedalīties "Gaismas pils" un tās lasītavu, pakalpojumu un iespēju iepazīšanas spēlē, kā arī darboties radošajās darbnīcās. Pasākuma laikā tika prezentēta arī grāmata "Kā atmodināt Saulcerīti?", kurā iekļauti domrakstu konkursā "Kā atmodināt Saulcerīti?" iesniegtie skolēnu domraksti. Bet karnevāla noslēgumā muzicēja "Dzelzs Vilka Jauno Jāņu Orķestris".
   Paldies jauniešiem - Unai Stendzei, Kristai Ziemelei, Samantai Sļesarenko, Ilvai Bunkai, Samantai Barsukovai, Markusam Grinhāgenam, Jānim Štokmanim, skolotājai Annai Kažei un  šoferim Dainim.
 
Pāvilostas bibliotēkas vadītāja
Mairita Vītola

Foto: M.Vītola, A.Kaže

 
 

Izskan Dzejas dienu pasākums Pāvilostas muzejā
 
   Septembra mēnesis visā Latvijā tiek dēvēts arī par Dzejas dienu mēnesi, kad atmiņā pārcilājam nesen izlasīto dzejas krājumu vai kāda dzejoļa rindas, kāds iedvesmojas sacerēt savu pirmo pantiņu.
    Arī Pāvilostas bibliotēka katru gadu rīko Dzejas dienas un šogad pasākums notika Pāvilostas novadpētniecības muzejā. Mazā muzeja izstāžu zālīte otrajā stāvā sen nebija pieredzējusi tik daudz apmeklētāju, tuvu pie 60 dzejas klausītāju un rakstītāju.
   Pasākums iesākās ar jauku Noras Kurmes dziedājumu, dažām Noras dziesmām vārdi ņemti arī no mūsu novadnieku dzejoļiem.
   Dzejas dienu turpinājumā pasākuma vadītāja Terēze aicināja Pāvilostas vidusskolas 8. un 11.klases meitenes uz dzejoļu priekšlasījumu, izskanēja gan Lūcijas Tomilovas, gan Smaidas Eglītes, gan Zigurda Pētersona u.c. dzejoļi.
    Bet kas gan būtu pasākums bez pašiem dzejoļu rakstītājiem, un tāpēc bibliotēkas vadītāja Mairita uz Dzejas dienu pasākumu bija aicinājusi mūsu novada dzejniekus. Dažs labi jau zināms un pazīstama viņa daiļrade, cits pilnīgs jaunatklājums un netradicionālāks savos uzskatos. Bet kopumā uz mūsu mazo novadu viņu ir ļoti daudz un visiem piemīt kāds nepverams šarms.
   Savus dzejoļus Dzejas dienās lasīja – Ņina Apanaseviča (Stolere), Rasma Vērniece, Lūcija Tomilova, Zigurds Pētersons, Daina Vanaga, Daiga Kadeģe, Jānis Mackus, Aivars Grava.
   Pasākumā sveicām arī konkursa „Jaunā dzeja” dalībniekus - Edīti Biģeli, Ilzi Jackēviču – Voitkeviču un Reini Trofimovu.
  Bet Dzejas dienu pasākums ar dzejas baudīšanu vien nebeidzās. Pasākuma otrajā daļā visi klātesošie tika aicināti turpat pie muzeja laukumā uz pankūku cepšanu un siltas tējas baudīšanu. Dzejas dienu pasākuma izskaņā bija pabarota gan dvēsele, gan miesa!
   Organizatoru vārdā lielu paldies sakām muzeja darbiniecēm - Irinai un Sandrai, skolotājām - Annai Kažei, Inesei Renķei ar jauniešiem, Veltai  Citskovskai, Mirdzai Jansonei, Lonijai Karkovskai, Dainim Vītolam, šoferiem – Egonam, Dainim, Ilmāram un arī vērtīgo pannu saimniecēm – Sarmītei Ķipstei, Ingai Šnorei, Martai Krugai, Edītei Biģelei.

Mairita Vītola un Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto:M.Kurčanova
 
  Ilzi Jackēviču – Voitkeviču, kura nolasīja savu dzejoli "Oranžs"
un Reini Trofimovu, kurš arī nolasīja savu sacerēto dzejoli
Savus dzejoļus Dzejas dienās lasīja –  Lūcija Tomilova,
   
Rasma Vērniece,
 Jānis Mackus,
 
Zigurds Pētersons,
Daiga Kadeģe un Aivars Grava.
Pasākuma otrajā daļā visi klātesošie tika aicināti uz pankūku cepšanu.

Viesojas Baldones novada bibliotekāri
 
   4.jūnijā Pāvilostas novadā viesojās Baldones novada bibliotekāri. Viņi vēlējās apmeklēt novada bibliotēkas, satikt kolēģus un tuvāk iepazīt mūsu novadu.
  Ciemiņiem tika izrādīts novadu bibliotēku piedāvājums un ikdienas darba procesi. Nelielā ekskursijā pa novadu viņi apmeklēja apskates objektus, iepazina mūsu amatnieku un tūrisma uzņēmēju atraktivitāti, kā arī muzejā uzzināja novada un pilsētas vēsturi.
   Pāvilostas novada domes izstāžu zālē Baldones novada bibliotekāriem koncertu sniedza bērnudārza "Dzintariņš" audzēkņi Aijas Gertsones vadībā, bet dzejoļus deklamēja Pāvilostas vidusskolas skatuves runas pulciņa bērni. Savukārt prezentācijā viesiem pastāstījām nedaudz par novada izveidi, pašvaldības un iestāžu darbu.
   Paldies visiem par atsaucību, tālos viesus uzņemot!
 
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto:Baldones novada bibliotēkas arhīvs un M.Kurčanova

Bibliotekāru pieredze Mārupes un Daugavpils pusē
 
     Par tradīciju kļuvuši pieredzes apmaiņas braucieni Liepājas rajona bibliotekāriem, kurus organizē Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas vadība. Šogad 5. un 6. jūnijā pieredzes apmaiņas braucienā devāmies uz Mārupes novada Mazcenas bibliotēku, Turku pagasta bibliotēku, pārsteigumu radīja Līvānu novada Centrālā bibliotēka, otrajā dienā bijām Daugavpilī, kur apmeklējām Latgales Centrālo bibliotēku, bērnu bibliotēku „Zīlīte”  un Piekrastes bibliotēku.
     Iespaidi par šo pieredzes apmaiņas braucienu ir ļoti pozitīvi un gribas ieviest  kādus jaunumus mūsu bibliotēkā.  
Mairita Vītola 
Foto: D.Vītola un I.Vanaga
 
Esam ieradušies Mārupes novadā pie Mazcenas bibliotēkas
bibliotēkas iekšpusē
Turku saieta nams  un bibliotēka Līvānu novadā
Līvānu novada Centrālā bibliotēka
Ampeklējām arī Latgales Centrālo bibliotēku Daugavpilī
Interesants fakts - 85% lasītāju ir krievvalodīgie.
 

Noslēgusies domrakstu konkursa „Kā atmodināt Saulcerīti” reģionālā kārta
 
   Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā tika iesūtīti 59 domraksti gan no Liepājas pilsētas, gan reģiona bibliotēkām, kurus izvērtēja žūrijas komisija un 8 labākos izvirzīja nākamajai – noslēguma kārtai, kurā LNB Bērnu literatūras centra izveidota žūrija izraudzīsies jaunas un interesantas leģendas kā atmodināt Saulcerīti publicēšanai grāmatā. Astoņu labāko darbu skaitā arī izvirzīja Ginta Šulca darbu. Kā jau minēju iepriekšējā avīzē „Pāvilostas novada ziņas”, domrakstu konkursā no Pāvilostas vidusskolas piedalījās 15 skolēni, no tiem 10 darbi tika sūtīti uz Liepāju.
    Lai satiktos, iepazītos un uzklausītu žūrijas vērtējumu, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka visus Liepājas reģiona domrakstu autorus, bibliotekārus, skolotājus, žūriju un atbalstītājus aicināja uz domrakstu konkursa „Kā atmodināt Saulcerīti” reģionālās konkursa kārtas noslēguma pasākumu 2014.gada 17.jūnijā bērnu bibliotēkā „Vecliepājas Rūķis”.
    Pasākumā bibliotēkas direktore Ilga Erba paziņoja konkursa rezultātus, māksliniece Andra Pelna ieteica, kā labāk sagatavoties karnevāla gājienam Rīgā, bibliotēku darbinieki demonstrēja masku paraugdemonstrējumus no grāmatu varoņiem (tēliem) un bērnu ansamblis „Tikai tā” iepriecināja ar skaistām dziesmām.
   2014.gada 8.septembrī Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētas programmā ir paredzēts 2000 bērnu karnevāla gājiens ”Gribu iet uz bibliotēku” no Rātslaukuma pāri Akmens tiltam uz jauno Nacionālo bibliotēku.
   Visiem, kuri piedalījās domrakstu konkursā „Kā atmodināt Saulcerīti”, būs iespēja piedalīties šajā vienreizējā pasākumā Rīgā, demonstrēt savu izveidoto karnevāla tērpu - „Manas mīļākās grāmatas varonis”, saņemt balvas, klausīties koncertu, piedalīties Gaismas pils iepazīšanas spēlē un uzzināt daudz jauna.
   Vēlreiz visiem dalībniekiem un latviešu valodas skolotājai Annai Kažei paldies par piedalīšanos konkursā un uz sadarbību augustā, kad gatavosimies karnevālam.
 
 Mairita Vītola
 
Foto:E.Horna, A.Kaže
 

"Taurenīši" ciemojas bibliotēkā
 
    Trešdien, 12. martā 3-4 gadīgo bērnu grupa „Taurenītis”,no pirmsskolas izglītības iestādes „Dzintariņš” pirmo reizi ciemojās bibliotēkā.
    Bibliotēkas vadītāja mums pastāstīja un parādīja daudz interesanta. Vislabāk bērniem patika bērnu rotaļu istaba un multfilma „Zaķīšu pirtiņa”, kuru skatījāmies uz lielā ekrāna, kā īstā kinoteātrī. Bērni darbojās arī praktiski, ar plēšanas tehniku aplicēja zaķi. Bibliotēkas telpās katram bērnam bija jāatrod rotaļu zaķītis. Jauki! Interesanti un radoši pavadījām bibliotēkā veselu stundu. Paldies bibliotēkas laipnajām darbiniecēm Mairitai un Elīnai.
 
                Kopā ar bērniem bija Rita un Dace
 
Foto: M.Kurčanova
 

Margaritai Stārastei -100
 
   Trešdien, 12.februārī Pāvilostas bibliotēkā notika pasākums Pāvilostas vidusskolas 2.klases bērniem par godu bērnu pasaku autores un mākslinieces Margaritas Stārastes  100 gadu jubilejai.
   Tā kā februāris ir Sveču mēnesis, bērni klausījās Mārtiņa Dauguļa ierunāto M.Stārastes pasaku „Rūķis – sveču lējējs”. Pēc tās noklausīšanās bērni ķērās pie darba un ar krāsu zīmuļu palīdzību izlika uz papīra pasakā dzirdēto.
   Savukārt ceturtdien, 13.februārī bibliotēkā viesojās PII „Dzintariņš” vecākās grupiņas bērni kopā ar audzinātājām un auklīti. Arī šie bērni klausījās M.Stārastes pasaku „Rūķis sveču lējējs”. Pēc pasakas noklausīšanās pārrunājām dzirdēto. Liels prieks par bērnu pacietību un uzmanīgo klausīšanos. Bērni arī iepazinās ar mākslinieces grāmatu klāstu, kas pieejams bibliotēkā. Katrs izvēlējās vienu grāmatu, pēc kuras tika zīmēti savi zīmējumi. 
Visu bērnu darbiņi apskatāmi Pāvilostas bibliotēkas bērnu istabā.
Pāvilostas bibliotēkas bibliotekāre Elīna Horna
Foto: M.Kurčanova


 
bibliotēkā viesojas 2.klase


 
ciemos atnākuši  "Vāverīšu" grupiņas bērni no bērnudārza "Dzintariņš"
 

 
Sveču izklaides
 
   Visiem ir labi zināms, ka februāris ir Sveču mēnesis un 21.februārī Pāvilostas bibliotēkā uz radošo nodarbību bija ieradušies Pāvilostas vidusskolas 2.klases skolēni ar skolotāju Gaidu Beneti.
    Lējām sveces no parafīna, kā arī stāstīju par dažādiem knifiņiem un idejām gatavojot sveces. Bērni ar lielu interesi lēja sveces, kuras pēc tam varēja nest mājās.
 
Mairita Vītola
Foto: M.Kurčanova, E.Horna
 

Tikšanās ar fotogrāfiju autoriem
 
Trešdien, 12.februārī Pāvilostas bibliotēkā notika tikšanās ar Justīni, Tiju un Armandu Ausmaņiem, kuru fotogrāfiju izstāde Pāvilostas novada domes zālē ir apskatāma vēl līdz marta beigām. Tikšanos iesāka Pāvilostas vidusskolas 2.klases skolnieks Gusts Brūklis, nospēlējot uz ģitāras divus skaņdarbus. Pēc tam darbu autori pastāstīja nedaudz par sevi, kā sākuši nodarboties ar fotografēšanu, kur un kā tapušas fotogrāfijas, kā arī atbildēja uz apmeklētāju uzdotajiem jautājumiem.
 
Pāvilostas bibliotēkas bibliotekāre Elīna Horna
Foto: M.Kurčanova

 

Pāvilostas novada bibliotekāres piedalās akcijā "Grāmatu draugu ķēde"
 
     Sestdien, 18.janvārī, notika viens no centrālajiem Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanas notikumiem, akcija "Gaismas ceļš – Grāmatu draugu ķēde", kad simboliski no rokas rokā, no Latvijas Nacionālās bibliotēkas vecās ēkas uz jauno mūsdienīgo celtni Daugavas otrā krastā – Gaismas pili, tika padotas dāvinātās grāmatas. Šajā vēsturiskajā akcijā piedalījās vairāk nekā 14 000 dalībnieku, to skaitā arī Pāvilostas novada bibliotēku darbinieki.
     Akcija sākās plkst.12:00, bet plkst.13:16 pirmā grāmata, 1825.gadā latviešu valodā Pēterburgā izdotā Lambsdorfu dzimtas Bībele, sasniedza Gaismas pili. Pie Gaismas pils grāmatas sagaidīja Eiropas kultūras galvaspilsētas patrons, Valsts prezidents Andris Bērziņš, kā arī Latvijas un ārvalstu amatpersonas, tostarp Latvijas Republikas kultūras ministre Dace Melbārde, Eiropas Savienības izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes komisāre Andrula Vasiliu.
     Pēdējā grāmata Gaismas pils slieksni šķērsoja plkst.16:32. Kopumā bibliotēkā nonāca vairāk nekā 2000 grāmatas.
     Piedzīvojām arī vēsturisko mirkli, kad no vecās ēkas Kr. Barona ielas uz jauno  Gaismas  pili Pārdaugavā aizceļoja pēdējā grāmata.
     Visas dienas garumā bija plānota plaša  pasākumu programma, kuru apmeklējām arī mēs, plašāk par pasākumiem var lasīt www.kultura.lv, kā arī citos ziņu portālos.  
     Šīs ir tās grāmatas, kuras 2013.gada rudenī savāca akcijā "Tautas grāmatu plaukts", kurā bija  iespēja ikvienam dāvināt Latvijas Nacionālajai bibliotēkai sev nozīmīgu un īpašu grāmatu, titullapā ierakstot veltījumu vai personisku stāstu, kas saistās ar šo grāmatu. Tā kopā ar vairākiem desmitiem tūkstošu citu iedzīvotāju dāvinātu grāmatu tiks glabāta bibliotēkas jaunās ēkas ātrijā izvietotajā stikla sienā, kas sliesies piecu stāvu augstumā.
     Paldies Lidija Ungurei un Edītei Biģelei par dāvinātajām grāmatām tās nonāca īpašā vietā Gaismas pilī. Iveta Vanaga Tautas grāmatu plauktam aizsūtīja pašas veidoto grāmatu „Vai Tu zini ?” kurā uzdoti 366 jautājumi par Vērgali, Ziemupi, Ploci, Saraiķiem un Bebi. Savukārt no Ziemupes bibliotēkas krājumiem plauktam tika nodota Astras Rancānes dzejas grāmatiņa „Ja tas Vispār ir iespējams”. Tā ir īpaša grāmatiņa ziemupniekiem, jo tajā publicēts arī veltījums Ziemupei. Vairāk kā desmit grāmatas šai akcijai dāvināja Ulmales bibliotēkas lasītāji. Paldies visiem par ziedotajām grāmatām.
 
 Mairita Vītola
Foto: M.Vītola, D.Vītola
 
Latvijas Nacionālā bibliotēka - Gaismas pils
parakstamies par drošības instrukciju ievērošanu....
....un saņemam aproces.
kopbilde pirms svarīgā brīža
stājamies ķēdē, lai sagaidītu pirmo grāmatu
LNB koridori un stāvi
ārpus LNB, kur arī pulcējušies daudz cilvēku
Gaismas ceļš ir sācies!
tiek saņemtas pirmās grāmatas
šādos plauktos piecu stāvu augstumā tiks izkārtotas visas grāmatas LNB
vakara noslēgums ar koncertu Arēnā Rīga
 

Pāvilostas bibliotēkas lasītāju egle
 
  Jaunais 2014.gads Pāvilostas bibliotēkā iesākās pirmdien, 6.janvārī, kad bibliotēkas darbinieces savus lasītājus aicināja uz apmeklētāju - lasītāju egli.
  Pasākumā tika sveikti čaklākie grāmatu lasītāji. Bērnu / jauniešu grupā labākās lasītājas - Marta Zamarīte, Laila Anna Horna, Gabriela Vagotiņa-Vagule, bet pieaugušo grupā - Jānis Losāns un Laila Priedola. Šogad sveicām arī vecāko grāmatu lasītāju Emīliju Jembergu. Jāpiebilst, ka viņa čakli sāka lasīt savā 90.-tajā jubilejā, kuru atzīmēja 2012.gada augustā. Līdz šim brīdim Emīlija izlasījusi 122 grāmatas.

   Par muzikālo baudījumu pasākumā rūpējās multimākslinieks Einārs Kvilis. Pasākuma noslēgumā bibliotēkas darbinieces saviem lasītājiem bija sagādājušas īpašu pārsteigumu - katram bija jāizvēlas sava kafijas tasīte, zem kuras bija palikta īpaša dāvana - eiro naudiņa (būs bagāts gads), cukura paciņa (būs salda dzīve), maizes saišķītis (būs pārticis gads) un sāls šķipsniņa (būs daudz darba). Pasākuma izskaņā visi tika aicināti iet rotaļās un uzdziedāt kādu dziesmu.

   Bibliotēkas kolektīva vārdā liels paldies par pasākuma kuplināšanu Daigai Cābelei, Gunai Vagotiņai-Vagulei, Sintijai Spriņģei ar meitiņu Alisi, Maritai Hornai.
 
Marita Kurčanova, Mairita Vītola
Foto: M.Kurčanova