Trešdiena, 24.04.2024
Nameda, Visvaldis, Ritvaldis

2012.gads

PĀVILOSTAS BIBLIOTĒKAS SVINĪBAS
 
   14.decembrī Pāvilostas bibliotēka aicināja visus Pāvilostas bibliotēkas bijušos darbiniekus, bērnus un jauniešus, kā arī novada bibliotekārus uz bibliotēkas jubilejas svinībām. Tika rādīta prezentācija – ieskats bibliotēkas vēsturē, kultūras nama bērnu dramatiskais teātris rādīja uzvedumu, bet visus klātesošos pārsteidza Karlsons un Brālītis, kuri bija ieradušies uz bibliotēkas svinībām un vēlējās, lai viņus pacienā ar 65 tortēm un vienu svecīti…
    Kāpēc tieši bērni un jaunieši? Tāpēc, ka par godu bibliotēkas jubilejai bērnu telpa ieguva vērā ņemamas pārvērtības – tika pie skaistām, krāsainām mēbelēm, pufiem, spēlēm un citām jaunām lietām.
    Ikviens varēja apskatīt izstādi „Roku rokā ar lasītājiem”, foto mirkļus no dažādiem pasākumiem, kā arī saglabātas interesantas lietas no bibliotēkas vēstures: darba plānus, dažādus tematiskos materiālus, diplomus, goda rakstus un citus materiālus.
Paldies visiem, kuri palīdzēja pasākuma veidošanā – tapšanā: Maritai Hornai, Silvai Vārsbergai, Indulim Barsukovam, dramatiskā kolektīva bērniem, Maijai Arājai, Valijai Pētermanei, Lidijai Reinholdei, Ilzei Liņķei, Austrai Vagotiņai – Vagulei, kā arī paldies visiem sveicējiem, kuri bija kopā ar mums.
     Ar pārējiem bibliotēkas apmeklētājiem – lasītājiem tikāmies 4.janvārī, kad pārlapojām bibliotēkas vēstures lapaspuses, atskatījāmies uz iepriekšējā gada paveikto un pārrunājām nākotnes plānus. Pasākumā priekšnesumus sniedza Pāvilostas kultūras nama dramatiskā kolektīva bērni, kultūras nama vadītāja Silva Vārsberga un Pāvilostas vidusskolas mazo meiteņu ansamblis vadītājas Daces Bunkas vadībā. Jautros dejas ritmos iesaistīja Daiga Cābele, kā arī ikviens varēja piedalīties atrakcijās un citās izdarībās.
     Paldies vēlreiz dramatiskā kolektīva vadītājai Maritai Hornai un bērniem, Silvai, Dacei un Daigai.

Bibliotēkas darbinieku vārdā,

Mairita

bērni piedalās atrakcijās

palīgi-radošā komanda

bērnu darmatiskā kolektīva priekšnesums

Bibliotēkas vadītāja sveic visus Pāvilostas bijušos un esošos bibliotēkas darbiniekus

dzimšanas dienas svinībās bija ieradušies Karlsons un Brālītis

bijušie un esošie bibliotēkas darbinieki kopā ar Karlsonu

 

 

  
JAUNUMI BIBLIOTĒKĀ
 
   Pāvilostas bibliotēkai šogad aprit 65 gadi kopš tās dibināšanas, bet dokumentos neuzrādās konkrēts datus līdz ar to tagad esam izveidojušas izstādi „Roku rokā ar lasītājiem”. Izstāde skatāma no 10.12.2012. līdz 11.01.2013., darba dienās no 10.00- 18.00.
    Esam priecīgas, ka šogad kā dāvana bibliotēkas jubilejā ir labiekārtota „Bērnu rotaļu un atpūtas istaba”.
   Pāvilostas bibliotēka sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību realizēja VAS „Hipotēku un zemes banka” projekta Klientu klubs „Mēs paši” projektu konkursā atbalstītu projektu „Dzīves kvalitātes uzlabošana Pāvilostas bērniem”.
 
   Projekta mērķis bija nodrošināt drošu veselīga brīvā laika pavadīšanas iespējas pirmsskolas vecuma un jaunāko klašu bērniem, ierīkojot un iekārtojot bērnu rotaļu un atpūtas istabu Pāvilostas bibliotēkā. Veicināt bērnu iztēles radošo spēju attīstību. No agras bērnības veidot un nostiprināt mazo apmeklētāju lasīšanas iemaņas.
   Projekta ietvaros tika apmēbelēta un labiekārtota bērnu rotaļu istaba Pāvilostas bibliotēkā, saskaņā ar Karīnas Lieljukses izstrādātu dizainu. Mēbeles no koša krāsu lamināta izgatavoja SIA „Mežavots”. Tika iegādātas jaunas spēles, rotaļlietas, „pufi” sēdēšanai, ka arī no korķa materiāla, piedaloties maziem lasītājiem, tika izgatavota korķa siena grāmatas formā.
    14. decembrī pl. 15.00 notiks bērnu rotaļu istabas svinīgs atklāšanas pasākums.
   Mēbeļu izgatavošana izmaksāja LVL 900.00, no kuriem VAS „Hipotēku un zemes banka” atbalstīja LVL 400.00, Pāvilostas novada pašvaldības kultūras un izglītības finansēšanas konkursā tika iesniegts projekts ”Bērnu rotaļu un aktīvās atpūtas telpa Pāvilostas bibliotēkā” un saņemts finansējums LVL 370.00. Spēles, sēžamie „pufi”, korķa tāfele u.c. lietas tika iegādātas par bibliotēkas budžeta līdzekļiem.
   Pirmais pasākums jau notika ar 1.klases skolēniem un skolotāju Gaidu Beneti, rīkojām tematisko rītu par rūķiem, kā arī gatavojām rūķus.
   Tagad tumšajos vakaros bērni labprāt uzkavējas šai telpā: spēlē spēles, lasa grāmatas, zīmē….
   Ieraugot šīs telpas pārvērtības gan bērni, gan pieaugušie ļoti priecājas, tāpēc aicinu ikvienu novada iedzīvotāju apmeklēt un izmantot Pāvilostas bibliotēkas pakalpojumus.

Bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola

 

Bērnu un jauniešu nakts pasākums
 
    19.oktobrī Pāvilostas bibliotēkas darbinieces uz nakts pasākumu aicināja Bērnu/Jauniešu žūrijas dalībniekus. Dalībniekiem mājās bija jāsagatavo uzdevums vai spēle un vakara gaitā jārealizē.
     Pasākuma pirmajā daļā apmeklējām muzeju, kur skatījāmies filmu ” Brauciens ar mazbānīti caur Kurzemi” un pēc tam pārrunājām šīs filmas tēmu.
    Atgriežoties bibliotēkā gatavojām kopīgas vakariņas- lavašu ar kuru pēc tam mielojāmies.
   Pēc vakariņām jaunieši realizēja savus mājas darbus: piedalījās konkursā, minēja mīklas, notika Popiela un citas aktivitātes. Laiks mums aizsteidzās ļoti ātri! Mums tiešām bija jautri!
      Liels paldies Initai Zingnikai, Irinai Kurčanovai, kā arī cītīgajiem lasītājiem, kas atbalstīja un apmeklēja pasākumu.
Mairita Vītola
 

 

Dzejas dienu laiks
 
     Septembris- Dzejas dienu laiks, kad literāti, dzejas meistari piedalās sarīkojumos par godu sev un saviem lasītājiem.
   Pāvilostas bibliotēkas darbinieces uz Dzejas dienu pasākumu aicināja Pāvilostas novada dzejniekus- dzejas rakstītājus: Daigu Kadeģi, Rasmu Vērnieci, Ivetu Vanagu, Ņinu Apanaseviču, Lūciju Matrozi, Lūciju Tomilovu, Ēriku Matisoni, Aivaru Gravu, Zigurdu Pētersonu. Mēs varam būt lepni, ka mūsu novadā ir tik daudz dzejas rakstītāji.
    Vēlos pateikt lielu paldies visiem dzejas rakstītājiem, muzikālā priekšnesuma sniedzējiem: Norai Kurmei un Ojāram Drullim, kā arī visiem pasākuma apmeklētājiem. Bija jauki iepazīt mūsu novada cilvēkus, par kuriem mēs tik maz zinām.

Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola

 

 
ĀBEČU IZSTĀDE UN RADOŠĀS DARBNĪCAS 
PĀVILOSTAS BIBLIOTĒKĀ
 
    Septembra mēnesī bibliotēkā varēja apskatīt agrāko laiku ābeces, senākā ābece bija no 1856.gada. Izstāde tapa sadarbībā ar Liepājas centrālo zinātnisko bibliotēku. Ļoti čakli šo izstādi apmeklēja Pāvilostas vidusskolas skolēni ar audzinātājām.

  Septembrī bibliotēkā notika arī radošās darbnīcas, kurās gatavojām rudenīgo noformējumu uz dzejas dienām. Paldies visiem, kuri piedalījās šai darbā.

  Paldies par atsaucību un sadarbību!
 
Pāvilostas bibliotēkas vadītāja Mairita Vītola
 
1.klases bērni dziedāja dziesmiņu "alfabēts"
 
notiek radošās aktivitātes
 

 

Tikšanās ar kolekcionāru
Ausekli Jāni Zālīti

       6. jūlijā bija tikšanās ar maizes un konditorejas izstrādājumu etiķešu kolekcionāru Ausekli Jāni Zālīti.
Simtiem cepu kukulīšu,
Citu lielu, citu mazu:
Simtiem nāca ēdājiņu
Citi lieli, citi mazi.
    Kā nekur citur pasaulē Latvijā ir vislielākais maizes veidu piedāvājums: rupjmaize, baltmaize, saldskābmaize, kliju maize ….un katrai maizītei ir savs nosaukums, katrai savs iesaiņojums, katram cepējam savs amata noslēpums. Cepēji meklē aizvien jaunas maizes receptes, radot jaunus nosaukumus un jaunas etiķetes.
   Ikdienas steigā reti, kurš tām pievērš uzmanību-apēd maizīti un iesaiņojumu izmet, bet mūsu viesis Auseklis Jānis Zālītis gluži pretēji jau daudzus gadus kolekcionē maizes un konditorejas izstrādājumu etiķetes un iesaiņojumu maisiņus.
     Kolekcionārs saka:” Maizes etiķetes ir savdabīga laika liecība. Mans mērķis ir iepazīstināt cilvēkus ar maizes etiķešu mākslu un to vēsturi”. Viņš ir vienīgais kolekcionārs Latvijā, kas ar savu „pacietības” kolekciju apceļo Latviju un ļauj tajā ielūkoties ikvienam interesentam.
    Paldies visiem, kuri atbalstīja bibliotēkas pasākumu, īpašs paldies par muzikālo priekšnesumu Gabrielai un Gunai Vagotiņām – Vagulēm, Mirdzai Caunītei un Agitai Pētersonei ar ģimeni, jo pasākuma apmeklētājiem bija iespēja degustēt „ Ievlejas” maizi.
 
M.Vītola

 

 

 

 

Bērnu un jauniešu žūrija 2012

 

 
   Pāvilostas bibliotēkā „ Bērnu un jauniešu žūrija- 2012” ir klāt!
   Tiem, kuri vēl nezin, kas ir Bērnu /Jauniešu žūrija!
  •  „Bērnu un jauniešu žūrija” ir valsts mēroga lasīšanas veicināšanas programma, kas pastāv jau 11 gadus un bērnu vidū kļuvusi ļoti populāra.
  • Programmas mērķis ir konsolidēt valsts un pašvaldību pasākumus un līdzekļus lasīšanas veicināšanai, izmantojot un pilnveidojot publisko bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un jauniešiem.
   Arī šogad ir izvēlētas grāmatas, kuras iekļautas Bērnu un jauniešu žūrijas 2012 kolekcijā un tiek nodotas lasīšanai un vērtēšanai skolēniem. Kā katru gadu, tās ir jaunākās un labākās Latvijā izdotās grāmatas, kuras izraudzījusies īpaša komisija.  
  Pagājušajā gadā Bērnu žūrijai pievienojās Jauniešu žūrija, iesaistot vidusskolu skolēnus. Arī šajā reizē ir kāds jauninājums-Vecāku žūrija. Tas mudina arī pieaugušos lasīt un vērtēt grāmatas. Tagad aizraujošajā lasīšanas maratonā varēs piedalīties visa ģimene.
Lasīt ir stilīgi, pievienojies mums!

 

 

1.-2.klase

 

1.    Dieguburti / Inese Zandere. - [Rīga] : Liels un mazs, 2011. - 86, [1] lpp.
2.    Ežuļa peldriņķis / Māra Cielēna [teksts], Irēna Lūse [ilustrācijas]. - [Rīga] : Lietusdārzs, 2012. - 32, [1] lpp.
3.    Kurmītis un bikses / Zdeņeka Milera sižets un ilustrācijas; Eduarda Petiškas teksts; no čehu val. tulk. Tamāra Liseka. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 63 lpp.
4.    Koko un Riko / Evija Gulbe. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 50, [4] lpp.
5.    Līzelotei nenāk miegs / Aleksandrs Štefensmeijers; no vācu val. tulk. Irīda Miska. - Rīga : Jumava, [2012]. - [27] lpp.
 

 

3.-4.klase

 

1.    Salmenīte un Čībiņa : dzīve un darbi, 1-2 / Sinika Nopola un Tīna Nopola; no somu val. tulk. Maima Grīnberga. - [Rīga] : Liels un mazs, 2011. - 119, [1] lpp.
2.    Zīlītes pīlītes pūš : dzejoļi dažāda vecuma bērniem / Uldis Auseklis. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 51, [2] lpp.
3.    Nozagts oranžs divritenis / Mika Kerenens; no igauņu val. tulk. Linda Gaismiņa. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2012]. - 99, [2] lpp.
4.    Būtnes bēg / Mikolajs Ložiņskis; no poļu val. tulk. Ingmāra Balode. - [Rīga] : liels un mazs, [2011]. - 115 lpp.
5.    Labu labais, kreisi kreisais / Anna Strautniece. - Rīga : Alis, 2011. - 107, [1] lpp.
 

 

5.-7.klase

 

1.    Atnācēji / Valdis Rūmnieks. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 150, [2] lpp.
2.    Mans draugs Pērsijs, Bufalo Bils un es / Ulfs Starks; no zviedru val. tulk.: Anika Frīdenberga, Inese Dragūne, Inga Grezmane. - [Rīga] : Liels un mazs, 2011. - 223 lpp.
3.    Nekrietnais Alfrēds / Māris Rungulis. – Rīga : Liels un mazs, 2012. – 76 lpp.
4.    Emīlija dīvaine / Regers R., Grunere Dž. – Rīga : Jāņa Rozes apg., 2011. – 266.lpp.
5.    Erebos : trilleris / U. Poznanski; [no vācu val. tulk. Meldra Bērziņa]. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 374, [2] lpp.
 

 

8.-12.klase

 

1.    Zemeņu blūzs / A. Akmentiņš. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2012. – 117.lpp.
2.    75 dienas / Ilze Eņģele. - Rīga : Zvaigzne ABC, [2011]. - 191, [1] lpp.
3.    Starp pelēkiem toņiem / Rūta Šepetis; no angļu val. tulk. Silvija Brice. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 350, [1] lpp.
4.    Dzīve uz ledusskapja durvīm / Kuipere A. – Rīga : SIA biznesa augstskola „Turība”. 2010. - 230lpp.
5.    Dubultnieki un citi stāsti / Toms Kreicbergs; no angļu val. tulk. Ingus Josts. - [Rīga] : Zvaigzne ABC, [2011]. - 172, [2] lpp.
 

 

VECĀKU ŽŪRIJA

 

1.    Skolas sāpes / Daniels Penaks; no franču val. tulk. Agnese Kasparova. – Rīga : OMNIA MEA, 2012. – 263 lpp.
2.    Savādais atgadījums ar suni naktī / Marks Hedons; no angļu val. tulk. Māra Cielēna. – [Rīga] : Jāņa Rozes apg., 2012. - 253, [1] lpp.
3.    Kafka un ceļojošā lelle / Džordi Sjerra i Fabra; tulk. Lauma Jurševska. - Rīga : Pētergailis, [2011]. - 111, [1] lpp.
4.    Doplers : romāns / Ērlenns Lū; no norvēģu val. tulk. Ilze Kačevska.
Rīga : Nordisk, 2011. -122, [1] lpp.

 


DĀVANA PĀVILOSTAI

 

  
  Pirms Pāvilostas pilsētas svētkiem Pāvilostas bibliotēkā notika radošā darbnīca ”Ziedi pilsētai”, gatavojām ziedus no kreppapīra un pēc tam izlikām kultūras nama foajē.
   Paldies atsaucīgajiem bērniem un jauniešiem: Keitai Šakinai, Samantai Sļesarenko, Evitai Skudrai, Kitijai Mackēvičai, Kristeram Gūtmanim, Armandam Skudram.
 
Mairita Vītola
 

 

RADOŠĀ DARBNĪCA PĀVILOSTAS BIBLIOTĒKĀ

 
        4.aprīlī Pāvilostas bibliotēkā notika radošās darbnīcas ” Lieldienu dekori”. Biju gandarīta par ļoti lielo atsaucību . Ar bērniem gatavojām cāļus, zaķus un oliņām dekorus (oliņas pārtapa par skaistiem ziediem).
      Paldies viesiem atsaucīgajiem bērniem un jauniešiem! Pēc jauniešu pieprasījuma, nākamās radošās darbnīcas būs maija vidū, kad atgriezīšos no atvaļinājuma! Sekot līdzi informācijai Pāvilostas mājas lapā un pie afišu stabiem.
 
Mairita Vītola
 

 

Lasītāju egle Pāvilostas bibliotēkā

   Piektdien, 6. janvārī, Pāvilostas bibliotēkā notika ikgadējais pasākums "Lasītāju egle", kurā bibliotēkas vadītāja lasītājiem atskaitījās par paveikto 2011.gadā. Labus panākumus un čaklus lasītājus bibliotēkai vēlēja arī domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. 

  Pasākumu kuplināja Pāvilostas PII "Dzintariņš" 5-6 gadīgo grupu bērni ar teātri par trīs sivēntiņiem, dziesmām un dejām.

  Paldies par sadarbību un ieguldīto darbu Gunitai Delijevai, Aijai Gertsonei, Ligitai Eihvaldei, Dinai Rudzājai un visiem mazajiem māksliniekiem.

Protams, neizpalika bez jautrībām, visiem bija jāiesaistās atrakcijās.

 

 

ATZINĪBAS RAKSTS PĀVILOSTAS BIBLIOTĒKAI

 

   Pāvilostas bibliotēkas darbinieces saņēma Atzinības rakstu par izcilu sniegumu publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” un Lattelecom projekta „ Pieslēdzies, Latvija!” kopīgi rīkotajā akcijā „Bibliotēka dodas pie lietotāja”, kuras ietvaros no 2011.gada 28.jūlija - 16.oktobrim, izmantojot Lattelecom dāvāto portatīvo datoru, tika uzsāktas mājas apmācības cilvēkiem ar ierobežotu sociālo aktivitāti datora un interneta pamatprasmju apgūšanai.

 

SKATĪT ATZINĪBAS RAKSTU

 


 

Akcija "Bibliotēka dodas pie lietotāja!"

bibliotēku pakalpojumi cilvēkiem ar ierobežotām sociālās aktivitātes iespējām

 

   Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” (v/a KIS) īstenotais publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls” (3TD) sadarbībā arLattelecom projektu „Pieslēdzies Latvija” organizē akciju „Bibliotēka dodas pie lietotāja”, kuras laikā cilvēkiem ar ierobežotām sociālās aktivitātes iespējām tiek dota iespēja apgūt IKT pamatiemaņas.
    Akcijas ietvaros arī Pāvilostas bibliotēka ir sagatavojusi jaunu piedāvājumu Pāvilostas pilsētas iedzīvotājiem, kuri veselības vai citu apstākļu dēļ, paši nevar atnākt uz bibliotēku un izmantot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas. Akcijas norises laikā no 2011.gada līdz 16.oktobrim iedzīvotājiem ar ierobežotu sociālo aktivitāti tiek dota iespēja savā dzīves vietā piedalīties apmācību programmā un apgūt datora un interneta lietošanas pamatprasmes, iepazīties ar populārākajiem internetā pieejamajiem e-pakalpojumiem un to izmantošanas iespējām, apgūt prasmi strādāt ar tekstapstrādes programmu. Pirms mājas apmācību uzsākšanas, bibliotēkas darbinieki tiksies ar apmācību dalībniekiem un individuālo pārrunu rezultātā informēs par apmācību kursu, kā arī noskaidros pašu dalībnieku vēlmes, vajadzības un intereses. Apmācību programma tiks veidota pamatojoties uz 3TD izstrādāto programmu/e-kursu cilvēkiem ar ierobežotām sociālās aktivitātes iespējām, kā arī izmantojot Lattelecom projekta „Pieslēdzies Latvija!” pašmācības datorskolas „Mācies pats” kursu datorzināšanu apguvei. Mobilā interneta pieslēgumu akcijas norises laikā nodrošinās Lattelecom.
     Pāvilostas bibliotēka aicina Pāvilostas pilsētas iedzīvotājus, kuriem ir ierobežotas iespējas būt sociāli aktīviem (cilvēkus ar dažāda veida invaliditāti, slimībām, kas uz laiku piesaista mājai/gultai, jaunās māmiņas un tmldz.), pieteikties apmācībām un apgūt datora un interneta lietošanas iemaņas savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.