Trešdiena, 24.04.2024
Nameda, Visvaldis, Ritvaldis

Pāvilostas bibliotēka

 
 
Bibliotēkas vadītāja : Mairita Vītola
e-pasts: mairita.vitola@pavilosta.lv
tālr.  63484566
Adrese:  Dzintaru iela 73 (2.stāvā)
             Pāvilosta, Pāvilostas novads,
                         LV- 3466
 
 

 

DARBA LAIKS:

 

katru darba dienu no 09:30 – 13:00/13:30-18:00;

 

sestdien, svētdien – slēgts.

                   
 
Lasītava
 
Grāmatu krātuve un interneta pieejas punkts

 

Bērnu lasītava un spēļu istaba

 
Vēsture
      Pāvilostas bibliotēka dibināta 1947.gadā un tās mērķis ir veidot sadarbību   ar   citām   vietējām   institūcijām   un  sekmēt  publiskās bibliotēkas   izveidi  par  aktīvu   reģiona   sabiedrības   informācijas aprites centru. Bibliotēka ir  Pāvilostas novada pašvaldības kultūras centrs, kas  nodrošina  bibliotekāros  pakalpojumus  un informācijas pieejamību ikvienam  novada  iedzīvotājam un visiem interesentiem, veicina   novada  sabiedrības   izaugsmi  un  piedalās  mūžizglītības procesā.
      Grāmatu   krājums  ievadīts   Liepājas   reģiona   elektroniskajā kopkatalogā un 2009.gada  oktobrī uzsākta lasītāju un informācijas vienību izsnieguma elektroniska uzskaite.