Otrdiena, 18.06.2024
Madis, Alberts

Bērna personisko interešu aizsardzība

Pakalpojuma īss apraksts

 

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna personiskās intereses attiecībās ar vecākiem, aizbildņiem un citām personām:

  • lemj par atļaujas došanu stāties laulībā pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja šādu atļauju nav devis neviens no vecākiem vai aizbildnis;
  • lemj par pilngadības piešķiršanu pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas;
  • nosūta bērnu konsultācijas saņemšanai pie ģimenes ārsta, psihologa vai cita speciālista, ja tas nepieciešams bērna interešu aizstāvībai un bērna vecāki vai aizbildnis nepiekrīt konsultācijas saņemšanai;
  • lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura bērnu neaudzina, un izmaksāšanu personai, kura faktiski audzina bērnu;
  • lemj par valsts sociālo pabalstu, apgādnieka zaudējuma pensijas un atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte, izmaksu pārtraukšanu personai, kura faktiski bērnu neaudzina, un izmaksāšanu pašam bērnam, ja viņš sasniedzis 15 gadu vecumu;
  • veic citus normatīvajos aktos noteiktos bērna personisko interešu aizsardzības pasākumus.

 

Pakalpojumu nodrošina

Pāvilostas novada bāriņtiesa, Dzintaru iela 73, Pāvilosta,

Pāvilostas novads., LV -3466.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Personu apliecinošs dokuments;
  • motivēts iesniegums;
  • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas, nepieciešamības gadījumā termiņš tiek pagarināts saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 64.pantu.