Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Bāreņi

Pakalpojuma nosaukums

BĀREŅU VAI BEZ VECĀKU GĀDĪBAS PALIKUŠA BĒRNA IEVIETOŠANA ILGSTOŠAS SOCIĀLĀS APRŪPES VAI REHABILITĀCIJAS INSTITŪCIJĀ

 

 

Pakalpojuma īss apraksts

Tikai gadījumos, ja bērnam nav iespējams nodrošināt ārpusģimenes aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē, bāriņtiesa lemj par bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā

 

Pakalpojumu nodrošina

Pāvilostas novada bāriņtiesa, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads., LV -3466.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona