Trešdiena, 22.03.2023
Tamāra, Dziedra

Audžuģimene

Pakalpojuma īss apraksts

Bāriņtiesa lemj par:

 • ģimenes vai personas piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai;
 • audžuģimenes statusa piešķiršanu;
 • bērna ievietošanu audžuģimenē vai uzturēšanās izbeigšanu tajā.

 

Pakalpojumu nodrošina

Pāvilostas novada bāriņtiesa, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā

 • Pirmdienās no plkst.8:00 līdz 13:00;
 • Ceturtdienās no plkst.13:30 līdz 17:00.

Pāvilostas novada bāriņtiesa, “Pagastmāja” Vērgalē

 • Trešdienās no plkst. 9:30 līdz 14:00.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Iesniegums https://likumi.lv/ta/id/300005-audzugimenes-noteikumi Psihiatra un narkologa atzinums par  laulāto (personas) veselības stāvokli;
 • Ģimenes ārsta atzinums par laulāto (personas) veselības stāvokli;
 • psihologa atzinums;
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas lemj par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai. Ja bāriņtiesa nolemj, ka laulātie vai persona piemēroti audžuģimenes pienākumu veikšanai, personas apgūst audžuģimenes mācību kursu atbilstoši audžuģimenes mācību programmai. Mēneša laikā pēc mācību kursu beigām pieņem lēmumu par audžuģimenes statusu.