Trešdiena, 22.03.2023
Tamāra, Dziedra

Aizgādnības tiesības

Pakalpojumu nosaukums

AIZGĀDĪBAS TIESĪBU PĀRTRAUKŠANA

 UN ATJAUNOŠANA

 

Pakalpojuma īss apraksts

 

Bāriņtiesa lemj, par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, ja:

 • ir faktiski šķēršļi, kas liedz iespēju aprūpēt bērnu;
 • bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos vecāka vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ)
 • vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību;
 • vecāks ir devis piekrišanu bērna adopcijai, izņemot gadījumu, kad viņš kā laulātais ir devis piekrišanu tam, ka bērnu adoptē otrs laulātais;
 • konstatēta vecāka vardarbība pret bērnu vai ir pamatotas aizdomas par vardarbību pret bērnu.

Ja bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas  iemesli ir zuduši, bāriņtiesa lemj par bērna aizgādības tiesību atjaunošanu.

 

Bāriņtiesa lemj par prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai, ja:

 • viņa vainas dēļ (vecāka apzinātas rīcības vai nolaidības dēļ) ir apdraudēta bērna veselība vai dzīvība;
 • vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības vai nenodrošina bērna aprūpi un uzraudzību un tas var apdraudēt bērna garīgo vai tikumisko attīstību.

 

Pakalpojumu nodrošina

Pāvilostas novada bāriņtiesa, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā

 • Pirmdienās no plkst.8:00 līdz 13:00;
 • Ceturtdienās no plkst.13:30 līdz 17:00.

Pāvilostas novada bāriņtiesa, “Pagastmāja” Vērgalē

 • Trešdienās no plkst. 9:30 līdz 14:00.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

 

Lai atjaunotu pārtrauktās aizgādības tiesības

 • Personu apliecinošs dokuments
 • Motivēts iesniegums
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

 Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas