Otrdiena, 18.06.2024
Madis, Alberts

Aizgādņa iecelšana

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa saskaņā ar tiesas nolēmumu par aizgādnības nodibināšanu ieceļ aizgādni:

 • Personai ar garīga rakstura vai citiem veselības traucējumiem kurai rīcībspēju ierobežojusi tiesa;
 • personai, kurai tiesa nodibinājusi pagaidu aizgādnību;
 • personai, kurai rīcībspēju tiesa ierobežojusi  izlaidīgas vai izšķērdīgas dzīves dēļ, kā arī alkohola vai citu apreibinošo vielu pārmērīgas lietošanas dēļ;
 • promesošas vai pazudušas personas mantai;
 • testamenta izpildīšanai.

Saskaņā ar notāra taisīto notariālo aktu par aizgādnības nodibināšanu mantojumam ieceļ aizgādni mantojumam

 

Pakalpojumu nodrošina

Pāvilostas novada bāriņtiesa, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā

 • Pirmdienās no plkst.8:00 līdz 13:00;
 • Ceturtdienās no plkst.13:30 līdz 17:00.

Pāvilostas novada bāriņtiesa, “Pagastmāja” Vērgalē

 • Trešdienās no plkst. 9:30 līdz 14:00.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • motivēts iesniegums;
 • ģimenes ārsta, narkologa un psihiatra atzinumi
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā, lēmums tiek izsniegts vai izsūtīts pa pastu desmit darba dienu laikā.

 

Ar pakalpojumu saņemšanu saistītie maksājumi un rekvizīti

Saskaņā ar „Bāriņtiesu likuma” 79. panta 7. punktu 15. punktu:

 • par paraksta apliecināšanu - 2,85 EUR
 • par mantojuma saraksta sastādīšanu -  4 8,38 EUR