Svētdiena, 21.07.2024
Meldra, Meldris, Melisa

Aizbildnība

Pakalpojuma nosaukums

AIZBILDNĪBAS NODIBINĀŠANA, AIZBILDŅA IECELŠANA,

PAGAIDU AIZBILDŅU IECELŠANA

 

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa lemj par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu bērnam, ja:

 • bērna vecāki ir miruši vai izsludināti par mirušiem;
 • bērna vecākiem ir pārtrauktas bērna aizgādības tiesības vai atņemtas bērna aizgādības tiesības;
 • bērna vecāki ir pazuduši un izsludināti meklēšanā;
 • bērna vecāki slimības dēļ nespēj pienācīgi aprūpēt un uzraudzīt bērnu;
 • abi bērna vecāki ir nepilngadīgi;
 • Radušās būtiskas domstarpības bērna un vecāku attiecībās;
 • Radušies citi neatliekami gadījumi (nodrošinot normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu.

Pagaidu aizbildni ieceļ, ja;

 • Aizbildnis ir kavēts uzņemties aizbildnību;
 • Aizbildnis ir atstādināts no aizbildņa pienākumu pildīšanas.

 

Pakalpojumu nodrošina

Pāvilostas novada bāriņtiesa, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā

 • Pirmdienās no plkst.8:00 līdz 13:00;
 • Ceturtdienās no plkst.13:30 līdz 17:00.

Pāvilostas novada bāriņtiesa, “Pagastmāja” Vērgalē

 • Trešdienās no plkst. 9:30 līdz 14:00.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • motivēts iesniegums;
 • ģimenes ārsta, narkologa un psihiatra atzinumi
 • dzīvesvietas izziņa
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

     Atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā, lēmums tiek izsniegts vai izsūtīts pa pastu desmit darba dienu laikā.